Unge Venstre: Å IKKE ville legalisere narkotika kan være egoistisk

Mye av hasjen som selges på gata i Oslo går til å finansiere terrorisme. Er det en akseptabel pris å betale for å opprettholde utopien om et rusfritt samfunn? spør Unge Venstre

b
a

Frode Andre V. Myhre
Nestleder i Sør-Trøndelag Unge Venstre

AUF-leder Mani Hussaini har bestemt seg for at det å kjempe for legalisering av narkotika er egoistisk. Dette fordi legalisering visstnok handler om lettere tilgang på rusmidler som i dag er ulovlige. Jeg er nødt til å stille spørsmål om Hussaini i det hele tatt har gjort et forsøk på å sette seg inn i argumentene, eller om han bare former sin egen virkelighet omkring sine meningsmotstandere. Har han tatt en prat med alle ungdommene som i dag kan fortelle at det er lettere å få tak i narkotika enn det er å få tak i alkohol?

La oss nå akseptere premisset til Hussaini: at det for noen handler om tilgang til regulerte rusmidler med innholdsfortegnelse, bruksanvisning og advarsler. Det er allment kjent at mye av årsaken til overdoser og helserelaterte problemer knyttet til narkotikamisbruk stammer fra det faktum at man aldri helt vet hva man kjøper. Et kjent utsagn i brukermiljøet er at en brukerdose i dag er en overdose i morgen. Det er ingen som vet hvor sterkt dopet som selges i dag er, kontra det man kjøpte i går, og man kan heller ikke være sikker på hva det er man faktisk har fått.

Les også: Synd norske tenåringer er mer fornuftige enn folkevalgte politikere 

Høyere risikoprofil

«Stoffer som er plassert på narkotikalisten er der for en grunn» skriver Hussaini, uten å si noe om hva disse grunnene er. MDMA og LSD er to eksempler på rusmidler med relativt beskjedne risikoprofiler, men som forbudet i dag bidrar til å gjøre farligere. Forbudslinja har gjort det lukrativt å produsere nye rusmidler, såkalt «designer-dop», som etterligner effekten av allerede eksisterende substanser. De nye stoffene har ofte en mye høyere risikoprofil enn den opprinnelige substansen. Dette paradokset kan kun løses ved å ta kontroll over markedet.

Dersom staten tar kontroll over markedet så vil man frigjøre enorme ressurser som i dag kanaliseres inn i krigen mot narkotika.

Jeg er glad for at AUF er like opptatt av å begrense skadeomfang og forhindre overdosedødsfall som oss, men det virker ikke som om man har innsett at det er faktisk her hovedargumentene for regulering ligger. Når Hussaini skriver at det blir for enkelt å bare gi opp forebyggingen og grepene vi kan ta for å forhindre at flere kommer inn i det helvetet et liv i rus er, så kommer det tydelig frem at man ikke har satt seg inn i argumentene til de man argumenterer i mot. Dersom staten tar kontroll over markedet så vil man frigjøre enorme ressurser som i dag kanaliseres inn i krigen mot narkotika. Man vil i tillegg dra inn massive inntekter i form av avgifter. Hadde man kanalisert halvparten av disse pengene inn i rehabilitering, ettervern og informasjonskampanjer så er det grunn til å anta at vi innen kort tid ville hatt verdens beste rusomsorg.

Les også: AUF-lederen snakker mot bedre vitende

Finansierer terrorisme

Når man først er inne på skadebegrensning så er det også en annen side av debatten som ofte blir glemt av avholdsbevegelsen. Det er konsekvensen av å gi kriminelle nettverk kontroll over verdens tredje største økonomi. Estimater på omsetning for den globale narkotikaindustrien ligger på fire-hundre-billioner dollar i året. I Mexico alene er over 100.000 mennesker drept i krigen mellom karteller og myndighetene siden 2006. Det er estimert at over 50 % av Al Qaidas inntekter stammer fra opiumsproduksjon. Mye av hasjen som selges på gata i Oslo går til å finansiere terrorisme. Er det en akseptabel pris å betale for å opprettholde utopien om et rusfritt samfunn?

Mye av hasjen som selges på gata i Oslo går til å finansiere terrorisme. Er det en akseptabel pris å betale for å opprettholde utopien om et rusfritt samfunn?

Så er det jo selvfølgelig viktig å spørre om man vil se en økning i bruk ved regulert omsetning, og hvor stor denne økningen eventuelt vil være. Noen vil kanskje velge å bytte ut en kveld på fylla med et sunnere alternativ, og det burde jo overhodet ikke ses på som et problem. At alkohol som et av de farligste rusmidlene vi vet om er vårt eneste lovlige alternativ er egentlig ganske absurd. Er det ikke litt rart at individer som tar sunnere valg enn det staten legger opp til skal utsettes for straffeforfølging?

Hersketeknikker og knebling

Hussaini mener avholdsbevegelsen blir utsatt for hersketeknikker og knebling i debatten med beskyldninger om moralisme og puritanisme. Når man sitter i glasshus så er det sjeldent lurt å kaste stein, og man bør la være å dra offerkortet etter å ha avfeid meningsmotstandere som radikale liberalister på jakt etter lovlig dop.

Det er mange piler som peker i retning av at en statlig regulert omsetning av rusmidler er det beste verktøyet vi har for å redde liv og begrense skadeomfang, i alle fall om man ser narkotikautfordringene i et globalt perspektiv. Å ikke ville legalisere narkotika kan faktisk være egoistisk.