Kommentar: – Bent Høies omorganisering kan sette norsk rusforskning 15 år tilbake

Tirsdag ble det klart at Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) skal underlegges Folkehelseinstituttet (FHI). Dette vil i praksis avvikle SIRUS. Begge institusjonene har vært underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men der FHI har vært en direkte forvalter av folkehelsespørsmål, har SIRUS vært kjent som et selvstendig, kritisk forskingsinstitutt. Etter 14 år med politisk autonomi tvinger nå en politisk omorganisering norsk rusforskning inn en usikker fremtid med ensrettede moralske føringer. Trolig vil det nå bli slutt på anledninger hvor SIRUS benytter sin frie stemme til å kritisere og nyansere FHIs arbeid, slik de har gjort ved flere anledninger de siste år. Et eksempel […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.