– Apartheid i Bergen

Politiet i Bergen gir rusmisbrukere kart over hvor de ikke får oppholde seg. Høyst tvilsomt om det er lovlig, mener advokat John Christian Elden. Inhumant og forkastelig, sier Kari Lossius, klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene.

b
a

Helt siden stengingen av Nygårdsparken i Bergen og oppløsningen av rusmiljøet i Bergen, har det vært uklarheter om hvor brukere får oppholde seg. Politiet i Bergen har tidigere fått kritikk for de skyhøy og muligens ulovlige hasjbøtene. Bortvisningsvedtaket og kartene som nå deles ut gis til personer politiet mistenker bruker eller selger narkotika.

Kari Lossius. Foto: Stiftelsen Bergensklinikkene

Kari Lossius. Foto: Stiftelsen Bergensklinikkene

På sin Facebook-side har Kari Lossius, klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene, gått hardt ut mot politiets praksis.

Under et bilde av kartene har Lossius skrevet at «Bergen er muligens den eneste byen i det moderne Europa som praktiserer apartheid. Heroinavhengige kan hvis de ferdes i sentrum risikere å få utdelt bortvisnigskart med inntegnede soner av byen der de i kortere eller lengre tid ikke har lov til å oppholde seg.»

– Jeg har endel aktivitet på Facebook, men har aldri opplevd en sak som har blitt så mye kommentert og delt. Alle sier at det ikke tror det kan være sant, sier Lossius til NATT&DAG.

– Det er en praksis som er inhuman og forkastelig. Å løse åpne russcener med bortvisning er feil vei å gå.

– Må vel få lov å gå hjem?

IMG_3810 copy

Den vanlige malen for kartet som utdeles til brukerne.

«Flemming», tidligere bruker av Nygårdsparken, bekrefter til NATT&DAG at kartet ikke bare innskrenker bruk av områdene rundt parken, men også områder i byen. «Flemming» fikk selv et forelegg og en forvisning fra deler i sentrum.

– Jeg var på vei til å gå vekk etter å ha blitt bortvist fra ulike områder i 24 timer, men så gikk jeg dessverre litt feil vei. Så kommer politiet og tar meg i nakken: Du skal bli med her. Og så fikk jeg 6 000 kroner i bot. Man må vel få lov til å gå hjem?

– Total umyndiggjøring og en krenkelse

Ruth Marie Donovan i stiftelsen Trygg i LAR reagerer på måten brukerne behandles på.

– Dette er en total umyndiggjøring av mennesker og en krenkelse. Det er nesten litt uvirkelig. En kan si det er en kriminalisering av det å være rusavhengig, noe som er rart siden rusavhengige fikk pasientstatus i 2004, sier Donovan til NATT&DAG.

LES OGSÅ: Rusmisbrukere om den stengte Nygårdsparken: – Flere kommer til å dø

Donovan stiller også spørsmålstegn ved hvorvidt praksisen er lovlig.

– Det er jo en innskrenkelse av bevegelsesfrihet. Er det et offentlig rom dersom enkelte mennesker bortvises fra det? Skal enkeltindividet jages for å beskytte samfunnet eller er dette noe som må løses separat?

– Tvilsomt lovlig

Advokat John Christian Elden stiller seg også tvilende til praksisens lovlighet.

enquete_nach_elden

Advokat John Christian Elden.

– Det er ingen bestemmelse politiet kan bruke for å rydde deler av byen for personer de ikke liker eller som ikke kler seg som eller ser ut som besteborgere, sier Elden.

Videre utdyper han:

– Det er høyst tvilsomt om politiets generalfullmakt i politilovens paragraf 7 gir slik hjemmel. I lovforarbeidene presiseres det at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

– Videre heter det «Når det gjelder inngrep for å avverge lovbrudd, forutsettes det, som ved situasjoner med fare for ordenskrenkelser og sikkerhetstrusler, at det foreligger en konkret og nærliggende risiko. Ordet «avverge» er brukt i stedet for «forebygge» for å få frem at lovbruddet må være nært forestående», sier Elden.

Gatejuristen i Bergen kjenner godt til kartene

Ann Kristin Sjøtun, leder i Gatejuristen Bergen, kjenner godt til kartene, og har fått inn versjoner både fra brukere og samarbeidsgrupper. Brukernes kart har påskrevet tidsrommet bortvisningen gjelder, samt en kort begrunnelse. Dette er ifølge Sjøtun noe politiet har begynt å gjøre den siste tiden.

– Politiet er ikke pliktig til å begrunne dette skriftlig, men det er selvfølgelig veldig bra at det blir påført en skriftlig begrunnelse, sier Sjøtun.

I en versjon av kartet gjelder bortvisningen spesielt belastede områder i sentrum, mens bortvisningen i en annen variant gjelder store deler av Bergen Sentrum.

«Flemming» fikk dette forelegget grunnet mistanke om kriminell aktivitet.

«Flemming» fikk dette forelegget grunnet mistanke om kriminell aktivitet.

Hvordan vet man hvem som skal bortvises?

– Det er jo blant annet basert på mistanke. I Politilovens § 7 gjengitt på baksiden av kartet står det at det kan gjøres for å avverge eller stanse lovbrudd. Det er hva politiet bruker som hjemmel, sier jurist Jon Henrik Kismul i Gatejuristen Bergen.

Må mistanken være dokumentert?

– Nei, det trenger ikke så veldig mye annet enn en mistanke, sier Kismul.

Og du får kun bøter dersom du bryter bortvisningen?

– Ja, kun hvis du kommer tilbake i de 24 timene du er bortvist, sier Kismul.

Har slikt noe blitt gjort tidligere?

– Ja, det har blitt gjort i Oslo. Uten kart. Men her i Bergen får du en visualisering som hjelper med å forstå bortvisningen, sier Sjøtun.

Politiet: – Ser etter de som selger

– Områdene de vises vekk fra er belastede, såkalte åpne russcener, og vi gjør dette for vise dem hvor de får lov til å gå, sier politioverbetjent Jørn Solsvik i Hordaland Politidistrikt.

Hvem får disse bortvisningene?

– Vi ser hvem som bruker narkotiske stoffer. Det kan man se på avstand, vi ser også etter de som selger. Det er ikke vanskelig å få med seg.

Ifølge Solsvik varer bortvisningene i 24 timer. Hvis forelegger brytes kommer det reaksjoner i form av bøter og forlengelser av bortvisningen.

Følger brukerne disse kartene?

– I noen grad, men det har vi ikke tall på. Vi kan ikke være på disse stedene til enhver tid.

Solsvik mener bruken av kart er vanlig, men kan ikke svare på om politiet i Oslo benyttet seg av slike da de oppløste Plata.

– 6000 i bot eller 12 dager i fengsel

«Flemming» kjenner ikke til hvordan politiet plukker ut hvem som skal bli bortvist.

Hvem får disse kartene og bortvisningene?

– Alle som går her i sentrum. Jeg vet ikke hvordan de plukker ut hvem de gir forelegg, sier Flemming.

IMG_3816 copy

«Flemming» med forelegget han fikk grunnet mistanke om kriminell aktivitet.

Har det blitt skrevet ut mange slike bøter i det siste?

– Mange jeg kjenner har fått det. På arket du får med står det at du har valget mellom 6 000  i bot eller 12 dager i fengsel.

Har slike forelegg og bortvisninger skjedd tidligere?

– Ikke på denne måten her. Dette er noe som har skjedd etter at parken stengte, sier «Flemming».

LES OGSÅ: Rusmisbrukere om den stengte Nygårdsparken: – Flere kommer til å dø