VIDEO: Øya-intervju med Yoguttene

Hva er greia med Yoguttene? Vi plasserte den maskerte skøyertruppen på noen høyballer og stilte dem betimelige spørsmål.

b
a