RAW & ORDER

En av byens kulere damer åpner nytt visningsrom for kunst. Dama heter Josefine Lyche og nyvinningen heter Lynx. Litt om utstillingen: Det litt spesielle navnet stammer fra en stjernekonstellasjon i den nordlige himmelen, definert av Johannes Hevelius i 1687. Navnet sies å ha blitt valgt fordi stjernene som utgjør konstellasjonen er så svake at bare de med synet til en gaupe (Lynx) kan oppfatte dem. Utstillingen vil omhandle universell orden og kosmiske strukturer, og er holdt sammen av det formale, ikke det tematiske i arbeidene. Tittelen RAW & ORDER kan også henspille på utstillingslokalet (RAW) og det formale i utstillingen […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.