Meteor 2013: De utvalgte

b
a

UNDER BIT TEATERGARASJENS teaterfestival Meteor i 2011 fikk jeg mitt første møte med De Utvalgteslandskapelige 3D-forestillinger. Det var et drømmeunivers jeg aldri hadde settmaken til. Underveis i forestillingen tok jeg meg selv i å sitte med åpen munn.

Forestillingen mottok senere både Kritikerprisenog Heddaprisen. Helt fortjent.

På Meteor ioktober kommer De Utvalgte tilbake med ny forestilling. Den bærer samme navnsom kompaniet selv. I denne forestillingen videreføres dramatiseringen fra Kunsten om å bli tam. Også denne gangenhandler det om natur/kultur, utenfor/innenfor, oss/dem.

– Det handler omdet å være menneske, hva vi synes er verdt noe og ikke, forteller regissør KariHoltan.

Forestillingentematiserer utvelgelsesprosessen til Noah, du vet, han med arken, og dagensdiskusjon om tidlig ultralyd. Hvordan takserervi menneskeverd? De fleste skuespillerne er psykisk utviklingshemmede.

– Vi bådeidealiserer og fordummer hverandre. Psykisk utviklingshemmede har ofte et stortuttrykksmessig potensial gjennom sin umiddelbare og rike tilgang til eget ogandres følelsesliv. Deres unike evne til å speile alt direkte, vise oss hvem oghva vi er, setter vårt verdisyn i perspektiv, forteller Holtan.

TEKSTEN I STYKKET er i stor grad basert på boka Alfabet av Inger Christensen. Forestillingengir seg til kjenne gjennom assosiasjoner, bilder og stemninger.

– Det er i grunnvanskelig å si hva handlingen i stykket er, men det blir tekstopplesning,videoelementer og musikk, sier Holtan.

– Publikum skalsitte igjen med spørsmål. Ikke svar.

De Utvalgtevises 25. og 26. oktober påStudio Bergen kl. 18.00.

www.bit-teatergarasjen.no

Medvirkende

Rebekka Joki, Ramou Lewis, Lotte Tvedt, KatarinaFierrro Norberg, Hans Askill Utaaker, Egil Berggren, Vilja Ellefsen-Larsen,Torbjørn Davidsen, Pelle Ask, Inger Johanne Norberg,Gjøril BjerckeSæther,Bjarne Larsen,Boya Bøckman ogKari Holtan. Inneholderutdrag fra “Alfabet” av Inger Christensen. Øvrig tekst utarbeidet av ensemblet.Støttet av: Norsk Kulturåd. Co-produksjon: Black Box Teater og BITTeatergarasjen.