Ukas kortfilm: Heart

Når Matt Groening oppmuntrer filosofisk animasjon.

Et hjerte faller fra oven. Enskapning plukker det opp. Dessverre er det bare ett hjerte, og vår skapning erikke alene om å ville eie det.

Jeg er en sucker for metaforersom ved første øyekast synes enkle og greie, men som viser seg å ha væremangefasetterte om man graver litt i dem. Her er det altså snakk om et hjertesom faller fra oven. En kan tolke det som Gud, kjærlighet eller simpelthen liv– i alle tilfeller gir det mening at hendelsen skaper lurveleven nede pålandjorden, da det bare er nok hjerte til én.

De første minuttene er det lettå tenke at dette blir litt enkelt – to mannlige skapninger krangler om hjertetnår en kvinnelig skapning dukker opp og lager drama, men notér dette bak øret:Ingen later til å føle noe særlig for hverandre– det er hjertet de lengter etter, oghvordan ser hjertet ut? Anatomisk ukorrekt á la <3 og kledd i en skarprødfarge som bryter med det svart/hvite universets egenrealisme. Kanskje erdenne heseblesende oppvisningen i Tommyball ment å være en kommentar tilmenneskers urealistiske streben etter hva vi tror er best for oss? Det føles naturlig å dra inn høyere makterogså, da hjertet tilsynelatende faller til jorden som en guddommelig test: Vilvi dele på de knappe godene? No siree. Filmen utvikler til å bli et treffendebilde på hvor hensynsløse vi mennesker kan bli overfor hverandre når målenevåre forankres i store ord som Gud, frihet og kjærlighet.

Med “Heart” har animatøren ErickOh skapt en pulserende symfoni, like tankevekkende som den er spenningsfylt. Spenningen må i høy gradkrediteres musikken# Joseph Trapanese har komponert strykermusikk som når Inception-høyderi storslagenhet. Dette føles uvant i animasjonssammenheng, men langt fraupassende. Får du justert opp lyden i gangbare headphones, vil du (som meg)kunne bli så revet med av tonene at det forekommer både ufrivillig vugging ogukontrollerbar dirigering når filmen rundes av i et kledelig hint om athistorien vil gjenta seg (og at den nettopp har gjort det).

“This film was made possible inpart by the generous support of Matt Groening”, leser vi i rulletekstene. Nårvi i tillegg vet at “Heart” hjalp herr Oh å få arbeid i det lille foretaketPixar Animation Studios, må det være lov å håpe på mer fra denne fronten iårene som kommer.

I Natt & Dags eksklusive nettspalte anbefaler vi hver uke en kortfilmsom vi mener er verdt å bruke noen minutter av livet på. Det er intet vi hellervil enn å sette søkelyset på gode norske kortfilmer, så tips oss medhyperlenker til dine egne eller andres verker på skribentens adresse forelektronisk post: osmundset@nattogdag.no.

X