The International Ibsen Award , Eraritjaritjaka & Stifters Dinge

Nationaltheatret 7.-9. september

Åpningen av Ibsenfestivalen fant sted allerede 23.august,men da Ibsenfestivalen legger seg på langt lavere nivå enn en gjennomsnittligmusikkfestival hva intensitet og alkoholkonsum angår tillater det dem å holdepå i godt og vel to uker. Deretterruller to av forestillingene videre utover høsten: Vildanden i regi av Anders Paulin, som dere kan lese intervju med idenne utgaven av NATT&DAG, og Oskaras Korsunovas Peer Gynt. Festivalensavslutningshelg byr på utdelingen av verdens største teaterpris: The International Ibsen Award. Dennegangen går prisen til den tyske komponisten og teatervitenskapsprofessorenHeiner Goebbels. I sin begrunnelse argumenterer juryen for at Goebbels gjennomsitt arbeid for teater, som teaterleder, komponist, musiker, lærer ogfestivalleder har vist seg som en av tidens største kreative personer, og atkraften og betydningen av hans arbeider vil øke i fremtiden og påvirke teatreog teaterproduksjoner i kommende årtier og kommende generasjoner. I anledningprisutdelingen gjester også det sveitsiske Théâtre Vidy-LausanneNationaltheatrets hovedscene 8. og 9. september med den Heiner Goebbels-regisserteforestillingen Eraritjaritjakaog Kanonhallen 7.- 9. september medforestillingen Stifters Dinge.Sistnevnte åpner sin første forestilling på fredag med en pre-talk i samarbeidmed Ultima Contemporary Music Festival.

X