KOMMENTAR: – Vi er lei av å subsidiere de rikes hjem

Reduser Husleia/@Min_drittleilighet krever en boligpolitikk som sikrer alle et trygt hjem. Innsatsen har ennå ikke realisert målet deres, men den har i alle fall gjort dem nominert til Osloprisens gjeveste pris: Årets Stemme.

b
a

Tekst: Reduser Husleia/@Min_drittleilighet 

DET STARTET MED et opprop under den første lockdownen i fjor. Her krevde vi en rettferdig dugnad som involverte utleierne. I en situasjon med stor usikkerhet kan redusert eller ingen husleie sørge for en lettere hverdag for permitterte arbeidere. Det var ikke en lyd å høre fra verken utleieselskap eller politikere. Nesten et år senere ser vi at de som taper mest på denne krisen nettopp er permitterte, lavtlønnede og studenter. 

Bolig og trygge hjem er en menneskerettighet som griske kapitalister ønsker å profittere på – på bekostning av vanlige mennesker. Dagens politikk er tilrettelagt for at allerede rike mennesker og gårdeiere skal bli enda rikere. Dagens politikk gjør leieboerne til de største taperne. Og nei, det å leie er ikke bare en midlertidig greie man gjør som student.  Det er også arbeidere, barnefamilier, uføre og enslige som blir økonomisk utnyttet og utsatt for maktmisbruk av utleieselskap og private utleiere daglig. 

«Det er på tide å rive ut tenna til bolighaiene fra våre hjem.»

Vi i Reduser Husleia / @min_drittleilighet krever en boligpolitikk som sikrer alle trygge hjem. Dette kan vi få til gjennom en ikke-kommersiell boligsektor, økt beskyttelse av leietakeres rettigheter, boplikt i storbyene, husleietak pr. kvadratmeter og forby leie som hovedinntekt. 

Vi er lei av å subsidiere de rikes hjem, vi er lei av at boligpolitikken styres av profitt og vi er lei av å bli utnyttet. Vi er lei av å bli glemt og måtte takle konsekvensene av en urettferdig boligpolitikk. Alle fortjener gode hjem, og vi er en veldig stor del av alle. Bolig er en menneskerett og det er på tide å rive ut tenna til bolighaiene fra våre hjem. 

Vi vil understreke at dette er en nominasjon for fellesskapet – det inkluderer alle «boligtaperne» som følge av politikken Norge har ført altfor lenge. Ikke minst de som følger, sender bilder og historier, og kamerater som arbeider for en mer inkluderende boligpolitikk i andre initiativ. Kampanjen på sosiale medier er en liten del av arbeidet vårt. Det er ikke ofte anti-kapitalistisk aktivisme anerkjennes, men målet forblir at leietakere organiserer seg og at vi får reell makt til å endre boligmarkedet. Nominasjonen er i seg selv en kollektiv seier. 

Les om alle de nominerte til Årets Stemme HER