Kommentar: – Å være utro er kanskje dårlig gjort, men det er lov

– Retten sender et signal om at det er litt mer lov å utøve vold mot en kjæreste som er utro enn en kjæreste som ikke er utro, skriver Ingrid Vik Lysne.

b
a

Ingrid Vik Lysne er jusstudent og saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). 

I Kristiansand tingrett torsdag 29. oktober ble en 18 år gammel mann dømt til 30 timers samfunnsstraff for grov vold mot sin gravide kjæreste. Tiltalte hadde slått, sparket og dyttet henne.

Han hadde holdt henne fast, spyttet henne i ansiktet og kastet en fjernkontroll på henne. Mannen ble dømt, men fikk en mildere straff fordi han rett før voldsutøvelsen hadde fått vite om kjærestens utroskap.

«Grov vold er en alvorlig straffbar handling, og provokasjonen bør være temmelig drøy før det kan bli snakk om at en voldsutøver skal få mildere straff.

I norsk strafferett kan det gis mildere straff hvis den straffbare handlingen er begått i «berettiget harme». Enkelt sagt betyr dette at en voldsutøver kan få mindre i straff hvis vedkommende hadde god grunn til å være voldelig. Hensynet bak bestemmelsen er at fornærmede har mindre krav på rettsbeskyttelse hvis fornærmede har bidratt til å fremprovosere den straffbare handlingen.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er sjokkert over at retten i 2015 kan mene at en jentes utroskap gjorde at kjærestens grove vold ble ansett å være begått mot henne i «berettiget harme».

De fleste, JURK inkludert, forstår at det er kjipt å få vite at kjæresten har vært utro. At tiltalte var sint på fornærmede er forståelig, men bør på ingen måte gi grunnlag for at tiltalte idømmes en mildere straff enn han ellers ville fått. I rettspraksis ser man at jo mer alvorlig den straffbare handlingen er, jo verre må den forutgående provokasjonen være for at en lovbryter skal sies å ha handlet i «berettiget harme». Grov vold er en alvorlig straffbar handling, og provokasjonen bør være temmelig drøy før det kan bli snakk om at en voldsutøver skal få mildere straff.

Å være utro er kanskje dårlig gjort, men det er lov. At et en voldsutsatt har vært utro bør ikke under noen omstendighet gjøre at en voldsutøver slipper billigere unna. Det er skammelig at moralistiske holdninger om utroskap og sinne får anledning til å påvirke en straffeutmåling på denne måten.

Straffeutmåling skal og bør være individuell og konkret. Oppmerksomheten denne dommen har fått de siste dagene viser i midlertid at rettens syn ikke harmonerer med folks rettsoppfatning. Det bør tas på alvor.

Rettens syn på utroskap som formildende omstendighet sender et signal om at det er litt mer lov å utøve vold mot en kjæreste som er utro enn en kjæreste som ikke er utro. JURK mener at slike holdninger ikke har noe å gjøre i vårt moderne samfunn.

Grov vold bør straffes som den alvorlige straffbare handlingen det er, uavhengig av den voldsutsattes forhold på si.

Selv barn i barnehagen lærer at det ikke er greit å slå, selv om noen er slemme. Noen skulle kanskje minnet dommerne i saken om dette.