NATT&DAG møter Sunniva Rose

b
a

“Dommedag!”,”Radioaktiv Sushi på Tøyen”, “Reaktor nr 961 kan sprenge Asia tilbake tilSilkeveien!”, “Flyktende Japanere dukket opp i Frognerparken# hadde gravd seggjennom jordas kjerne!”# Du skal tro alt dagspressen skriver, men ikke når detkommer til nyheter. N&D møtte en kommende professor i reaktorfysikk for åse hva som gjemmer seg under alt atomstøvet.

GIFTOk, first things first: Kommer menneskeheten til å utslette seg selv medatomkraft?

– Hvis man får en atomkrig kan det nokskje. Men da er det snakk om atomvåpen, og ikke kjernekraft. Jeg trorikke vi kommer til å utslette oss selv med kjernekraft.

SMILNoen sier at mennesker ikke burde lefle med ting sompotensielt kan utslette menneskeheten, selv om det i utgangspunktet er veldigsikkert og liten sannsynlighet for ulykker. Men det gjør ikke du, altså?

–Det er jo morsomt å leve litt på kanten også.

SMILDu har fått spalteplass i VG fordi du er mer bekymretfor mennesker i Norge som eksponeres for store stråledoser fra hus med myeradon, enn den jevne japaner akkurat nå. Hva er radon?

– Det var ikke jeg som uttalte dette, men min veilederSunniva Siem. Men det stemmer. Jeg ønsker ikke å bagatellisere det som skjer iFukushima, men om du setter det opp mot den humanitære- og naturkatastrofen duhar der nede i form av jordskjelvet og tsunamien – er det DEN man skal fokuserepå. Jeg synes det er feil fokus da. Stråling er ikke det farligste her, menstråling selger. Setter du ATOM på forsiden av VG med et radioaktivt tegn inniO-en er jeg ganske sikker på at salgstallene stiger.

GIFTCheck! Kan du svare på spørsmålet?

– Haha, altså radon er en radioaktiv gass som siveropp fra granitten. Gassen sender ut alfastråling, men den er ikke farlig sålenge den er utenfor kroppen din. Jeg kunne hatt en ganske kraftig alfakildestående på bordet her uten at det hadde gittmegnoen dose, men radongassen kan pustes INN og da får du denne strålekilden inn ilungene dine. Og der vil den da bestråle lungene, og det kan gi økt risiko forlungekreft. Det betyr ikke at det er kjempefarlig med radongass, og at alleburde være kjempe redde for det, men man burde konkretisere det litt og få etstørrelsesforhold.

GIFTSå er det bedre med radon i taket enn ti reaktorstaveri hånda?

–Hehe, nei ikke reaktorstaver i hånda! Det vil jeg ikke anbefale. Det er bedremed reaktorstaver i reaktoren enn radon i taket.

SMILHva går egentlig jobben din ut på?

– Jeg sitter og gjør datasimuleringer. Den koden jegbruker i simuleringerhar faktisk vært i utvikling sidenManhatten-prosjektet i førtiåra. Selve koden skal altså ikke havne i feilhender, for den kan brukes til å simulere hva enn man skulle ønske å simulereinnen kjernefysikk.

GIFTHint hint.

– Hint hint, ja. Det er ekstremt strenge regler innenkjernekraft og stråling. Det at man har en dosegrense på et eller annet, betyrikke at det nødvendigvis erfarligom man kommer over den dosegrensa. Det betyr at vi setter den så ekstremt lavtat vi skal være helt sikre på at man ikke kan si at man får noenskade/effekt. Det er et kjempestort gap fra du er over grensen til der du kansi at det er farlig. Men tilbake til spørsmålet: Akkurat nå underviser jegfordi jeg har undervisningsplikt. Jeg lærer bort til studenter som skal studereandre ting enn fysikk, men som er tvunget til å møte opp. Den mest motivertegjengen en kan tenke seg. Men når jeg skal gjøre doktorgradsarbeidet mitt erdet femti prosent eksperiment, og da skal jeg se på uran 233 på syklotronen, ogfemti prosent reaktorsimuleringer

GIFTNorske mini-CERN?

– Mini-cern, ja! Mini mini mini mini! Det morsomme erat siden vi har et fasilitet her, kan vi leke oss. Cern er så veldig mye størresiden man kan gjøre mye større ting. Det krever veldig mye mer planlegging, ogman kan ikke bare stikke innom og teste ut ting …

GIFT… hei, jeg har veldig lyst til å lage et svart hulli helgen, kan jeg få lov?

– Please?

SMILHar man draget pågutta som fysiker? Du er ganske søt.

– Nei, jeg trordet er veldig skremmende. Det begrenser definitivt poolen med gutter ved å værekjernefysiker.

GIFTBlir du utsatt for myealfastråling på byen?

– Hehe, nei.

GIFTDu mener det ikke ernoe farlig med det som skjer i Japan nå. Sier du implisitt at kineserne erdummefordi de har kjøpt opp alt salt som finnes i butikkene for åbeskytte seg mot radioaktiv stråling?

– Ja. Har degjort det? Haha. Men jeg har jo også hørt at de norske apotekene har opplevd enboom av folk som kommer for å kjøpe jod-tabletter. Jeg vil ikke si at folk erDUMME, men folk er redde fordi det er ting man ikke kan eller vet noe om,samtidig som media driver et hysteri uten like.

GIFTDet var en fryktelig pedagogisk måteå si at folk er dumme på.

– Hehehehe!

SMILKan du gi oss enMacGyver-guide til hvordan beskytte oss mot radioaktiv stråling, hvis ikkejodet i salt funker?Noe annet i butikken som gjør susen?

– Å vaske seggodt! Det er ikke tull. Du vil ikke ha en alfakilde inn i kroppen, og hellerikke en betakilde, så du vil unngå å få den inn i kroppen ved å puste den inneller spise den.

GIFTHar det noe medbetakaroten å gjøre?

– Haha, nei.Betastråling er bare et annet ord for elektroner. Da høres det ikke så skummeltut. Men beskyttelse mot alfa- og betastråling er å ta en dusj, vaske håret ogbruke munnbind så du ikke puster inn gass og støv med kilder i seg. Aller helstbør man selvfølgelig ikke oppholde seg i radioaktivt støv eller gass. Det ervel på en måte MacGyver-guiden, også ikke gå inn i reaktoren da selvfølgelig.

SMILDet erhovedtrikset. Hva skjer med kroppen når man blir utsatt forradioaktiv stråling?

– Det kommer anpå om du er på lave doser eller høye doser.

GIFTHjelper det å haklippekort på Brun & Blid?

– Nei. Du kanikke forberede kroppen på ioniserende stråling, som egentlig er det korrekteuttrykket.

SMILHva gjørioniserende stråling?

– Det ligger ibegrepet at den kan ionisere, eller slå løs elektroner. Etnøytralt atomhar like mange elektroner som protoner i kjernen, og et ion har noen elektronerfor mye eller for lite. Og ioniserende stråling kan slå løs elektroner slik atet nøytralt atom blir gjort om til et ion.

SMILIonisk nok, haha!

– Hahaha. Ja …

SMILHvordan beskytterman seg mot atomstøv til forskjell fra stråling?

– Atomstøvetkan være radioaktivt ogsende ut for eksempel alfa- eller betastråling, og deter det du beskytter deg mot med munnbind og det vi snakket om tidligere. Mengammastråling, beskytter man seg mot ved avstand eller, om du jobber med det,bak et tykt blyglass så strålingen blir svekket.

GIFTEr det bare å tre påseg alkorustninga som man gjør mot urinstøv på Roskilde?

– Atomer er joveldigskummeltda. Vi er jo tross alt laget av dem.

SMILVi leste et stedat det er som om atomer hagler inn i cellene i kroppen din, men at man ikke fårnoen som helst symptomer – før du føder et barn med to hoder og to tær ti årsenere. Stemmer dette?

– Har du da gåttgravid i ti år? Da har du andre problemer.

SMILHahaha!

GIFTApropos barn, vilneste generasjon vokse opp med kjerringråd for stråling? “Nå må du spise gullrøttenedine gutten min hvis ikke kommer uraniumet og spiser deg opp innenifra”

– Nah … trorikke det. Men helt seriøst, i Australia er det visst homeopater som hadde røntgenbestråltetanol (alkohol, red.anm.) og laget piller av det til å beskytte seg mot strålingeni Japan. Så det kan godt være det finnes “kjerringråd” der ute allerede.

SMILHva er enreaktorstav?

– En stav sombestår av små pellets som er tettpakket reaktorbrensel.

GIFTUt ifra informasjonenvi har fått føler vi at det ligger et sted mellom en glowstick og et jedisverd …

– Ja littkanskje? Bare at den er fire meter lang og helt svart.

GIFTDere sa at det haroppstått en mild kollektiv psykose rundt radioaktivitet. Er dette bareringvirkninger etter ski-VM eller har P3 begynt å spille bra musikk?

– Det er velheller at det gikk veldig bra under VM, som yin yang går detheldigvistilhelvete med Libya nå, så da kan alle hive seg på enda en ny bølge med storeoverskrifter.

SMILMed 20.000 dødeog bare litt glødende mat – kan tsunamien i Japan argumentere for at vannkrafti Norge er farligere enn atomkraft?

– Ja. Dengriper inn i naturen den også. Det er en ren kraftkilde. Om du setter det iperspektiv og tar en demning ved en landsby på et par millioner mennesker iKina for eksempel, så innebærer også dette en risiko for katastrofe om denskulle svikte. Også har du vindkraft, noe folk gjerne vil ha. Men ingen vil havindmøller i nabolaget sitt.

GIFTLukter det ikke littbrent barn på prestekammerset når media går i furore over en ulykke somhistorisk sett kun har forårsaket noen hundre dødsfall, mens olje og densglobale industri har forårsaket folkemord, verdenskriger, miljøkatastrofer ogMoods of Norway?

– For ikke åsnakke om kull! Seriøst skjønner jeg ikke hvor hysteriet rundt kjernekraftkommer fra. Tjernobyl er jo faktisk den verste kjernekraftulykken vi har hatt,men selv den forårsaket overraskende få dødsfall. Men det hadde ikke skjedd sånni et vestlig land. Det er mye politikk i Tjernobylulykken.

SMILFinnes det noenforskning på om stråling har positive konsekvenser? Ble ikke Magnus Carlsenunnfanget i Tjernobyl?

– Haha! Ja, hanmå vel ha blitt det ja! Stråledoser er ikke mitt primære forskningsfelt. Menjeg snakket med en professor nå på biofysikk som forsker på hvordan stråledoserpåvirker celler, og der viste hun at om du tar to glass med celler og bestrålerdet ene med en lav stråledose og lar det gå litt tid, og så bestråler du beggeglassene med en høyere dose, overlever flere celler fra det glasset som blebestrålt litt enn det glasset som ikke ble bestrålt. Så det kan være enindikasjon på at bestråling også kan ha en vaksinasjonseffekt – på cellenivåiallfall.

GIFTKan man bli rusa på enstråledose?

– Hvis du fårveldighøyedoser vil sentralnervesystemet ditt kollapse, såkanskje du får noenhallusinasjoner før du går inn i koma og dør.

SMILHvis det skjer ennedsmelting, er det da riktig at massen vil smelte seg tvers igjennomjordkloden, og i dette tilfellet komme ut på Kløfta? A.k.a det såkalte “Kinasyndromet”?

– Forhåpentlig-og sannsynligvis vil det holde seg inne i reaktoren ved en nedsmelting.Det skalveldig veldig mye til for at konstruksjonene svikter. Vi satser på at denholder. Om ikke måtte Kinasyndromet i dette tilfellet bli på Kløfta ja.

SMILHva er detfarligste og mest skitne atomkraftverket i nærheten av Norge? Russland?

– Ja. Det erder også Statens Strålevern jobber i mot. Vi har noen gamle kjernekraftverk somligger i nærheten, og Norge går inn for å lage bedre sikkerhet og prosedyrer.Det er ikke noen fare, og jeg er ikke bekymra. Det hjelper jo fint lite åbekymre seg. For å si det på en mer presis måte# de svenske kjernekraftverkeneer enda mindre bekymringsfulle enn de russiske.

GIFTVi leste på Wikipediaat råstoffer ikke er så dyre# går det an å lage sitt eget lille personligekjernekraftverk? Lego Technics’ store julegave suksess anno 2012# “My littlepower plant”

– Det hadde værtfint. Men jo større reaktor du har, jo mindre tap av nøytroner. Det er de somdriver kjedereaksjonen. Nøytronene gjør at du får kjernespaltningen. Jo mindretank du har jo mer vil du miste, og dermed vildu trenge mye mer brensel. Så detvil funke dårlig. Også har man jo dette med sikkerhet og sånn. Men jeg skullegjerne hatt min egen lille reaktor.

SMILMan må lagreuranbasert radioaktivt avfall i 700.000 millioner år. Det er ganske lenge. Hvagjør du da?

– Kanskje jeghar blitt ei lita Märtha-engel? Eller kanskje ikke siden jeg holder på med sånnefæletingsom radioaktivitet er jeg vel heller en liten djevel.

SMILDet har vært littsnakk om et relativt nytt alternativ, Thorium, som ikke er forsket nok på, mensom noen mener har de samme fordelene, bare med mye mindre risiko enn uran. Erdet en populist-politisk våt drøm eller finnes det en reell mulighet der?

– Det er thoriumjeg forsker på. Det er mye misforståelser blant politikere der. Fordelen medthorium er at man kan få avfall som er mye mindre langlivet og mindre aktivtenn man får ved uranbasert brensel. Det avgir mindre varme og man kan lagre dettettere sammen, som er en fordel. Det er absolutt mulig å bruke thorium, men iforhold til ulykken i Japan, ville det blitt mye det samme hva du brukte.

GIFTEr det sant at thoriumer oppkalt etter Tor Milde?

– Nei, ettertordenguden Thor!

GIFTHva synes du omatombomber? Tegnet du Hiroshima-sopper i dagboken din på barneskolen?

– … det kan jegikke svare på. Hehe. Neida, jeg ble selvfølgelig fascinert av Hiroshima ogNagasaki da jeg leste en bok om det. Det var skremmende, men fascinerende. Jegerikketilhengerav atomvåpen, bare for å gjøre det klart og tydelig. Kjernekraft og atomvåpenhar ingenting med hverandre å gjøre, og det er synd at mange tenker slik.

SMILHvor farlig er detegentlig å bruke mobiltelefon?

– Dette erabsolutt ikke mitt felt, men det jeg kan si er at det er vanskelig å si noe medtanke på langtidseffekter ettersom det er først nå barn og unge bruker dem fratidlig av, så det kan være det vil oppdages negative helseeffekter. Men det vivet er at man får en termisk oppvarming, at du blir varm. Det betyr ikke atvannmolekylene i hodet ditt begynner å koke av den grunn. Om du går og klemmerhånden din inntil øret over lengre tid blir du varm da også …

GIFTBurde jeg haabonnement i Netcom eller Telenor?

SMILNå går vi på atomgang.Arigato!

GIFTSayonara.