Schadenfreude i Nueva Königsberg

b
a

You Kant makethis up: Bernard-Henri Levy falls for hoax

LA Times

Bernard-HenriLévy caught out by fake philosopher

-Mumbai Mirror

BHL reconnaîts’être laissé tromper par Botul

-LeNouvel Observateur

Bernard hits thebotul

-The Jewish Chronicle

您好究竟是誰給你看不懂中 文我吃了三碗柏林而我從事這件事

-TheShanghai Daily

مرحبا أيها الذين الواقع قراءة اللغة العربية ، أكلت ثلاثة أوعية برلينر بينما كنت أعمل في هذا الشأن

-SaudiGazette

N&D: Hvorfor sluttet du som filosofilærer i 1985 for åbli skribent i det franske satiremagasinet Le Canard enchaîné? Hvorfor satire?

Frédéric Pagès: En dag innså jegat arbeidet med “den franske stats nasjonale udannelse” ikke bare manglethumor, vi lo nesten aldri, men vi filosoferte heller ikke. Jeg var 33 årgammel, like gammel som Jesus på korset, og jeg hadde ikke lyst il å døkorsfestet til dette sørgelige arbeid. Jeg droppet derfor læreryrket i allhast. Med hva skulle jeg så finne på? Jeg hadde lest “LeCanard”med stor entusiasme siden jegvar 13 år gammel og svaret ble etter hvert åpenbart: jeg ville jobbe og skrivefor akkurat den avisen.

N&D: Finnes det en fransksatirisk tradisjon som du beundrer, som du føler deg en del av? Hvilkesatiriske verk er dine favoritter?

FP: Satire, feil forstått oganvendt, kan være en utelukkende negativ geskjeft. Jeg har alltid likt humoreni Canard fordi den ikke nødvendigvis er ondsinnet. Den anvender heller ironienn aggresjon. For eksempel, et lite eksempel, vi skriver ikke at noen er “con”[idiot] men at “intelligens ikke akkurat er hans styrke”. I så forstandtillater jeg meg å hevde, uten å være beskjeden, at det er ironien tilVoltaire som først og fremst inspirerer oss (når vi virkelig er i form). Og siden jeg itillegg er filosof, er det hans “contes philosophiques” som er min Bibel.

N&D: Var det du som fant oppJean-BaptisteBotuleller finns det flere botulianere? På tross av internettsøk er detlitt uklart. Kan du forklare konseptet Jean-Baptiste Botul?

FP: Jeg fikk inspirasjonen tilBotul en særlig fuktig natt som jeg helst ikke vil gjenfortelle. Men disse tostavelsene forble i hvert fall hos meg. Etter hvert hadde jeg heller ingenproblemer med å samle noen disipler, en “hard kjerne” på ca ti stykker som etterhvert utviklet dette til en kollektiv forfatter. Organisasjonen teller i dagfaktisk et hundretalls mennesker. Sammen, siden 1998, definerer vi denbotulianske bevisstheten. Utgangspunktet er enkelt: vi vet ingenting om liveteller verkene til Botul, han er som et folkeeventyr som går fra munn til munn.Så vi bare leter etter nye komponenter til livet hans. Det er selvsagtintellektuelt stimulerende og et konsept i total frihet: ingen professor eller vurderendemotpart kan motsi oss eller kritisere oss for noen som helst tolkning. Detfinns fire bøker av Botul som har utkommet de siste ti årene på etrespektabelt forlag (Fayard).

N&D: Så Botul har blantannet skrevet «Lavie sexuelle d’Emmanuelle Kant» [Kants sexliv]. Hva er den botulianske forståelsen avKant?

FP: I «La viesexuelle d’Emmanuelle Kant», oversatt til et titalls språk (Dessverre!Ikke til norsk enda), forklarer Botul at Kants strenge disiplin og måtehold, som forundret selv hanssamtidige, skjuler noen fryktlige demoner: ikke seksuell lyst men et mye verremetafysisk begjær. Å filosofere blir da “holde igjen” for ikke å flippe uti denfantastiske og absurde verden til en Emanuel Swedenborg, deres svenske”illuminerte” nabo fra det syttende århundre som talte med både engler ogdjevler. I så forstand bør “Kritikk av den rene fornuft” leses som en maskertbiografi, som en tvangstrøye som filosofen anvender på seg selv for å roe sinengstelige forskrudde hjerne. I dag kan du jo bare kjøre i deg noen piller forsamme effekt, men dét er ingen grunn til ikke å lese Kant.

N&D: Det er strengt tattgangske utrolig at en så anerkjent og kjent filosof som Bernard-Henri Lévy(BHL) går til frontalangrep mot mannen som skrev “Kritikk av den rene fornuft”med et satirisk verk som skyts. Lerhele Paris fortsatt? Hvordan har reaksjonen vært i Frankrike?

FP: Ja at BHL faktisk siterteBotul har skapt kolossalt med latter i Frankrike. Det var helt uventetfor mitt vedkommende fordi boken tross alt ble publisert for 11 år siden. Jeghar aldri truffet BHL, jeg har aldri sendt han boken, han trynte derfor selv ien felle som jeg aldri satt opp for han. Siden hele hans filosofiske industrier fundert på “referanser” og siteringer i det uendelige – han sjonglerer ogbalanserer navnene på titalls forfattere hver gang noen bare spør han om klokka– er bare det faktum at han har sitert en eneste virtuell forfatter med på åruinere hele industrien hans. Reaksjonene har vært mange i Frankrike men også iutlandet, blant annet i USA og Italia, to “markeder” som BHL særlig peiler seginn mot. I dag har mediestormen roet seg noe og botulianerne kan igjen drivedank og filosofere i vår egen avslappede rytme. Og godt er det!

N&D: Bare for å gi en vissindikasjon på det BHL har lest og faktisk trodd på. I boken skriver dere blantannet om tyske flyktninger som kreerte Nueva Königsberg i den paraguayanske jungelen: “Disse tyskerne kledde segsom Kant, spiste og sov som han, og tok hver ettermiddag den samme promenaden iden rekonstruerte pappdekoren som påminnet Königsbergs gater”. Hva tenker du om BHLs arbeidsmetoder? BHLhar i ettertid innrømmet at han ble lurt og faktisk gratulert Botuls “talent”etter avsløringen. Er du smigret av komplementet?

FP: BHL har vist at han rett ogslett leste feil og leste boken alt for fort. Hans forlagshus Grasset, et avde mest respekterte i Paris, har med dette på sin side vist at de ikkegjennomgår eller korrigerer manuskripter. Det er selvsagt alvorlig forFrankrikes anselse i verden… BHL som du vet er veldig påpasselig med utseendesitt og særlig håret skal alltid være perfekt. Den mest sannsynlige hypotesener derfor at han bladde i sidene med hårtørkeren for å lese fortere. Det kan ihvert fall jeg se for meg. Og nei jeg er selvsagt ikke stolt. Å få noe somhelst “filosofisk” anerkjennelse fra BHL er en katastrofe! Jeg syns heller dethar vært tungt at han i det hele tatt siterte Botul.

N&D:Ti slutt, kan du avsløre Botuls neste prosjekt?

FP: Nei,det neste prosjektet til Botul er vel fortsatt ganske uklart. Og som presidenti “Jean-Baptiste Botuls venner” må jeg hele tiden håndtere en mengdebotulianere som er alt for slappe og ikke gidder å gjør noen ting. Vi skalfortsette å treffes hver måned i Paris i “salon Botul” og vi skal velen tur til Sør-Frankrike, reflektere litt i solen. Hele denne sagaens moral eråpenbar: det vanskeligste i livet er ikke å ville noe men å ikke ville noe. Viville ikke lure BHL og så skjedde alt dette, inkludert berømmelse og medieoppmerksomhet overhele verden… det er altså en lærdom som fører oss helt til Norge (hvor Botulsikkert har vært i perioder av livet sitt, jeg kan sjekke det). Uansett, vi fårfortsette å utvikle den muntlige dimensjonen av filosofien mens BHL fortsetterå utvikle la dimension (télé)visuelle.