Algoritme-hacking: slik bruker du overvåkningskapitalismen til din fordel

HVORDAN OVERVINNE en motstander som er både større og sterkere enn deg? Dette grunnleggende problemet har fulgt oss i en del år. Siden David spente slynga si i og fikk øye på Goliat – minst. Flere mulige løsninger har opp gjennom tidene blitt forsøkt, med vekslende hell. De revolusjonære massebevegelsenes styrke lå i antallet. Nasjonalister og anti-imperialister i den tredje verden gjemte seg i skoger og fjellterreng og satte sin lit til geriljakrigens tålmodige taktikk, mens terrorister bruker ... terrorisme. Mot algoritmene fungerer verken steinslynger, geriljakrig eller terrorisme. Å være en tallrik masse hjelper heller ikke. For algoritmene er vi […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.