L.U:N.A: – Jeg er lei av fake folk

Vi tok en prat med L.U:N.A på Vill Vill Vest og LOT VÆRE å spørre om den noe spesielle ornamenteringen i navnet hennes.

b
a