9 ganger FrP skadet arbeidet mot pedofile og overgripere

FrP og Sylvi Listhaug er opptatt av å bekjempe overgrep mot barn. Dessverre er de ikke alltid like flinke til implementere sin egen politikk.

b
a

Senterpartiet er opptatt av distriktspolitikk og vil ha en lensmann i hvert gjenstående lensmannskontor i landet etter at politireformen er gjennomført. Det er ikke justisminister Sylvi Listhaug enig i, hun mener i et intervju med VG at det vil skade arbeidet mot pedofile (!):

– Det det i realiteten betyr, er at Stortinget sitter og detaljstyrer hvor ressursene skal gå. Det er klart det kan være det motsatte av å kunne satse på overgrep mot barn i en del politidistrikt, sier hun ut av det blå, før hun fortsetter, absurd urimelig:

– Hvis du skal prioritere å heller ha en person til ute på et lensmannskontor eller ha en stedlig lensmann og bruke penger på det, kan det rett og slett frata politidistriktene mulighet til å ansette en dataingeniør eller politimann ekstra eller annen typer kompetanse som du trenger for å jobbe med overgrep mot barn. Jeg mener det kan slå i hjel målsettingen om å jobbe mot overgrep mot barn.

Les også: Sumaya Jirde Ali: – En mann skrev at jeg bør helles bensin på og brennes

Vi kan selvsagt ikke ha det sånn at andre partiers politikk skal føre til mer pedofili! Heldigvis har vi FrP. Vi er selvsagt helt enige med FrPs ønske om å stoppe overgrep mot barn, det er vel de aller fleste, noe som sannsynligvis er derfor Listhaug har gjort det til en kampsak.

Listhaug bruker faktisk frasen «overgrep mot barn» hele fire ganger i løpet av VG-intervjuet, og får også Jenny Klinge i SP og APs Lene Vågslid til å bruke ordene. Javel, så er dette et helt vanvittig merkelig og urimelig propagandautspill fra et parti som har dokumenterte problemer med seksuell utnyttelse og av barn og veldig unge, men ikke tenk på det nå!

Dessverre er det ikke alltid FrP er helt enige med seg selv når det kommer til politikk heller. Her er ni ganger FrP jobbet mot å stoppe overgrep mot barn.

1—Ansattstopp og redusering av Politidirektoratets budsjett 

Da Per Willy Amundsen var justisminister lovte han at det ikke ville bli en økning i antall ansatte i POD, og han kuttet driftsbudsjettet med 7% i 2017. Å sette en ansattstopp i POD og i tillegg REDUSERE driftbudsjettet vil i realiteten bety at justisdepartementet detaljstyrer hvor ressursene i politiet skal gå.

Det er klart det kan være det motsatte av å kunne satse på overgrep mot barn.

2 —Nekte kommuner å kreve inn eiendomsskatt

FrP vil nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Det gir ifølge NRK 6,3 milliarder kroner mindre penger i budsjettene til landets kommuner. Mesteparten av regningen skal ifølge Siv Jensen dekkes inn ved at norske kommuner effektiviserer.

Å redusere inntektene til kommunene og tvinge dem til å effektivisere kan være det motsatte av å kunne satse på overgrep mot barn i en del politidistrikt. Mindre penger i kommunekassa kan rett og slett frata politiet mulighet til å ansette en dataingeniør eller politimann ekstra eller annen typer kompetanse som du trenger for å jobbe med overgrep mot barn. 

Les også: Smil & Gift møter Espen Teigen – mannen bak Sylvi Listhaugs Facebook-profil

Beskrive pedofile som«monstre»

Sylvi Listhaug har tidligere beskrevet pedofile og overgripere som «monstre», det kan ifølge eksperter gjøre problemetverre.

Pål Grøndahl, psykologspesialist og forsker ved Oslo universitetssykehus sier for eksempel til NRK at «samfunnets sterke stigmatisering kan lede pedofile inn i situasjoner som øker risikoen for overgrep.»

En annen som vet hva hun snakker om er daglig leder i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Elin Skjeltorp. Hun skriver i et leserinnlegg i Adressa at «retorikken til justisministeren og flere andre aktivt kan hindre avdekking av pågående overgrep, og vanskeliggjør forebygging av overgrep.»

Å stemple overgripere som monstre kan ifølge Skjeltorp også føre til at man ikke klarer å se etter de som faktisk begår overgrep, som sjeldent ser ut som monstre: «Dersom det er monstre du ser etter når du ønsker å hjelpe barn utsatt for pågående overgrep, vil du da greie å tro at det er den snille moren, den hyggelige naboen, den engasjerte treneren, den greie bestefaren?»

Les også: Frp mener yoga «truer kristendommen» – her er 10 ting de OGSÅ burde bekymre seg over

Å gjøre som Listhaug og stemple pedofile som monstre kan altså ikke bare gjøre problemet verre, det kan også hjelpe flere pedofile å unngå å bli oppdaget.

Det kan slå i hjel målsettingen om å jobbe mot overgrep mot barn.

Gi en mann som seksuelt utnyttet en beruset 16-åring en av landets fremste jobber

Terje Søviknes er ikke pedofil bare fordi han lå med en ekstremt beruset 16-åring, men spesielt bra gjort er det jo ikke. Signaleffekten det gir å gi han en ministerpost i landets regjering sender svært uheldige signaler til seksuelle overgripere.

Få sa det bedre enn jenta som ble utsatt for overgrepet: «Når en person som viser så total mangel på dømmekraft som han har gjort, blir utnevnt til statsråd, hvilket signal sender det til ofre for overgrep?»

Misbruke forskning

Vi vet ikke nok om hva som gjør at et menneske blir eller er pedofil. Derfor kreves det fremdeles mye forskning på emnet. FrP er ikke bare skeptiske til at global oppvarming er et menneskeskapt fenomen, både Listhaug og Per Sandberg blir også ofte beskyldt for å vri forskningen til å passe sin egen politikk.

Å ikke høre på hva forskningen sier kan slå i hjel målsettingen om å jobbe mot overgrep mot barn.

— Ingen lavterskelstilbud for pedofile

Retorikken om at pedofile er monstre bidrar til å skape et bilde av pedofile som noen som ikke trenger behandling, bare fjernes fra samfunnet. Innafor-programleder Emma Clare skrev i en kronikk på Ytring at «Norge er per i dag det eneste landet i Norden uten et lavterskeltilbud, for eksempel en hjelpetelefon til pedofile, som man kan ringe til anonymt for å snakke om problematisk og uønsket seksualitet. Slike tilbud har i andre europeiske land vist seg å ha en viktig forebyggende effekt.»

Les også: 8 uforsiktigheter Frp burde foreslå at du skal betale for selv

Clare nevner også at hun under innspillingen av Innafor-episoden om pedofilie snakket med flere dømte pedofilie i norske fengsler som påsto de hadde forsøkt å få medisinsk hjelp før overgrepene hadde skjedd, men blitt avvist.

FRP er et regjeringsparti som selv har valgt å fronte kampen mot pedofili. Å ikke prioritere penger til et lavterskeltilbud kan slå i hjel målsettingen om å jobbe mot overgrep mot barn.

Ikke høre på politiet

I et møte med visepolitimester i Vest politidistrikt Ida Melbo Øystese kom Siv Jensen med flere forslag til hvordan pedofili skulle bekjempes. Blant forslagene var strengere maksimumsstraffer, forvaring av dømte overgripere, medisinsk kastrering av pedofile og obligatorisk helsekontroll for barn mellom 0 og 11 år.

Øystese sa ifølge Aftenposten derimot at hun foretrakk andre midler.«Vi må legge bedre til rette for at barn kan fortelle sin historie, og at vi ser dem. Vi trenger felles arenaer sammen med barnehager, skoler.»

I samme artikkel mener også Øystetese at høyere straffer ikke er veien å gå:«På spørsmål om høyere strafferammer vil bidra til å avskrekke voksne fra å begå overgrep, svarer hun at det er viktigere å få flere dømt, enn at de som blir dømt får lengre straffer.»

Det det i realiteten betyr, er at Regjeringen og FrP sitter og detaljstyrer politiets ressursbruk. Det er klart det kan være det motsatte av å kunne satse på overgrep mot barn i en del politidistrikt.

Les også: NATT&DAG møter FrP

— Kutte støtten til de som har blitt utsatt for overgrep

Når noen faktisk har blitt utsatt for et overgrep er det viktig å behandle ofrene og gå etter de pedofile som har utført overgrepene så de ikke skader andre igjen. Derfor er det ekstra uheldig at FrP i 2016 foreslo følgende kutt:

• Kutte 9 millioner i administrasjon ved Kontoret for voldsoffererstatning.
• Kutte 22 millioner i fri rettshjelp.
• Fjerne rettshjelpskontoret i Indre Finnmark.

Heldigvis er det ikke så mye overgrep i Finnmark!

9. — Fjerne støtten til de svakeste i samfunnet

Mye forskning tyder på at en reduksjon i levestandard og økonomi fører til mer barnemishandling.

Noen av de svakeste, fattigste og mest utsatte barna i samfunnet er de som er handikappede, kommer til landet uten foreldre og som har en familie som er avhengig av støtte fra staten til å få det økonomiske til å gå rundt. Da er det dumt at FrP og Høyre i 2016 foreslo følgende kutt:

•  Fjerne tilskuddsordningen for lengeværende barn.

• Innfører tak på 10.000 kr. i ytelser til familier som bor på mottak.

•Øke innslagspunktet for statlig finansiering med 50.000 kr. utover lønnsvekst i ordningen for særlig krevende brukere, som multihandikappede, trafikkskadede og lignende.

• Kutter barnetillegget for uføre.

• Fjerne 250 plasser med varig tilrettelagt arbeid for blant annet funksjonshemmede.

Noen som i hvert fall er sårbare for overgrep er barn som ikke har mulighet til å snakke språket i landet de bor i. FRP ønsker å stoppe betalingen av barnetrygd til barn som ikke har lært seg norsk.

Les også: Smil & Gift møter Bård Hoksrud

FrP vil også redusere barnetrygden og kontantstøtten, som garantert vil redusere livskvaliteten til mange barnefamilier. I tillegg vil partiet også fjerne ordningen som informerer au pairer i Norge om deres rettigheter.

Å sette utsatte barn i posisjoner hvor familiene deres får dårligere økonomi og rettsikkerhet kan slå i hjel målsettingen om å jobbe mot overgrep mot barn.