Tryggikroppen.com: «Noe av det styggeste og mest transfobe jeg har sett»

Ny «fakta- og vitenskapsbasert» nettside om transseksualitet kritiseres for å ikke være fakta- og vitenskapsbasert.

b
a

Nettstedet Tryggikroppen.com ble opprettet i vår, og skal fungere som en informasjonskanal for det nettsiden kritisk omtaler som «transtrenden» – en påstått økning av barn og ungdom som føler de er født i feil kropp.

Tryggikroppen.com mener ingen er født i feil kropp, og oppfordrer foreldre med barn som uttrykker slike følelser om å ta kontakt.

Siden drives av «en gruppe med foreldre og andre som bekymrer oss for den transpropagandaen barn og unge utsettes for på nettet. Vi ser det som nødvendig å være anonyme fordi noen av oss har barn som tror de er transbarn og fordi mange av oss frykter hets og merkelapper fra trans og queerbevegelsen.»

Tonje Gjevjon står oppført som «ansvarlig nettredaktør».

Gjevjon er perfermance-kunstner og har tidligere skrevet kronikker, blant annet i Dagbladet, der hun tar til orde mot «transtrenden», som hun mener er farlig.

Les også: – Terapimetoden det reklameres for på Tryggikroppen.com minner sterkt om «homoterapien» man kan finne i USA

Ingrid Frivold (Foto: Ida Helen Gøytil)

Blant de som har uttrykt seg negativt om Tryggikroppen.com er Blikk-journalist Reidar Engesbak, som på sin åpne facebook-profil omtaler siden som «Noe av det styggeste og mest transfobe jeg har sett».

 

 

Musiker og transkvinne Ingrid Frivold skriver om siden at den representerer «en ideologi der det ikke er plass til transpersoner», såkalt TERF, eller trans-ekskluderende radikalfeminisme, og minner om tidligere forsøk på å «kurere» homofili (les egen kommentar her).

Frivold råder alle som opplever forvirring knyttet til kjønn om å ta kontakt med fastlege eller be om rådføring fra foreningen FRI, som jobber for kjønns- og seksualitetsrettigheter i Norge.

Luca Espseth (Foto: Stig Jensen)

Rådgiver på kjønnsmangfold i FRI, Luca Espseth, mener Tryggikroppen.com har en tydelig agenda uten at det følges opp med faglig innhold.

– Kildene og referansene som er oppgitt er konspiratoriske internettsider. Det er en helt tydelig agenda som sier at transpersoner er et uønsket samfunnsfenomen, sier Espseth.

Tryggikroppen.com ønsker å «plassere transideologien inn i et fakta- og vitenskapsbasert perspektiv». Kildene som er oppgitt er hovedsakelig trans-kritiske amerikanske blogger, i tillegg til en akademisk tekst fra den amerikanske konservative tenketanken American College of Pediatricians, samt «Instagram, YouTube, Twitter, Tumblr».

Les også: Smil & Gift møter Luca Espseth

Når NATT&DAG kontakter nettredaktør Tonje Gjevjon henviser hun til en anonym mor som hun omtaler som «hjernen bak nettstedet».

– At rådføringen og veiledningen i en såpass kompleks situasjon, bør taes med profesjonelle med reell kunnskap, er vi helt enige med Ingrid Frivold om. Men hvor er de profesjonelle med reell kunnskap her i Norge? Så vidt vi vet, har vi et bittelite fagmiljø, som er nært knyttet opp mot organisasjoner som drives av og for kjønnsmangfold og transpersoner. Vi mener det er viktig å påpeke muligheten for at fagmiljøet dermed ikke er nøytralt, skriver «Anonym mor» i en e-post (NATT&DAG kjenner vedkommendes identitet).

– Vi etterlyser en medisinfri tilnærming til kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens. Og vi etterlyser nøytrale profesjonsutøvere uten tilknytning til transmiljøet. Vi mener at alle som opplever disse vanskelige følelsene skal få trygg og god hjelp, sier «Anonym mor».

Les også: – Hanne Ørstavik takler ikke at transpersoner finnes

Luca Espseth sammenligner kritikken mot det som blir omtalt som et partisk «transmiljø» med begrepet «homolobbyen» – et konstruert fiendebilde.

– I Norge er det 4-5 organisasjoner som jobber for rettighetene til mennesker som bryter kjønnsnormene. En av disse er en pasientorganisasjon som har noe samarbeid med NBTS, Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme. Det er generelt veldig få mennesker som får tilgang til kjønnsbekreftende behandling i Norge. Om fagmiljøet skal kritiseres for noe må det være at de er for restriktive når det kommer til å gi kjønnsbekreftende behandling. Det er selvfølgelig en fordel at behandlere har noe kontakt med transpersoner slik at de vet hvilke utfordringer folk har og hvilke steder som kan hjelpe dem. Det å kjenne transpersoner og faktisk forstå hvilke utfordringer vi står ovenfor gjør deg ikke mindre, men mer skikket til å gjøre en god jobb, sier Espseth.

– Er man forelder som ønsker råd og veiledning, så støtter vi gjerne folk. Det er helt lov å synes det er vanskelig og skremmende hvis ungen din kommer ut som hva som helst som du ikke forventer. Det er normalt å ha en reaksjon på det. Vi ønsker å ivareta foreldre så det ikke går ut over ungene.