Den nåværende «underklassen» i ruskulturen er velkjent, men hvem er, eller skal bli, den nye rus-eliten?

Ny kunnskap om rusmidler og måten de brukes, skaper nye grupper, og ruskulturene er i endring.

b
a

Denne utgaven av «Podcast om rus» – Norges eneste rus-infotainment siden 2014 tar for seg ruskulturen og hvordan denne vil utvikle seg fremover. Hvordan passer skadereduksjon inn i fremtidens ruskulturer?

Ny kunnskap om rusmidler og måten de brukes, skaper nye grupper, og ruskulturene er i endring. Der fortidens rusmiljøer var lukket, virker fremtiden virker åpen. Den nåværende «underklassen» er velkjent, men hvem er, eller skal bli den nye rus-eliten? Hvem vil sette agendaen?

POR er også innom ruskrigen på Filippinene, og uenigheter på det norske rusfeltet. Politikken er på vei mot en ny kurs. Men hvilken, og hva slags endringer vil det bety?

podcast om rus