NATT&DAG Spør: King Skurk One (med trykk på SKURK)

N&D er ikke like gira på «artige» spalter som VISSE ANDRE (RIKSKRINGKASTENDE)MEDIER, men hvis dette hadde vært en Dancke-aktig greie kunne det kanskje hett «litt om lovbrudd»?

b
a

Det er vår, slipp King Skurk One-intervjuet fri! Oslorapperen ble nylig booket til Slottsfjell og spilte (relativt) nylig på NATT&DAG-fest. Vi snakket med ham om foreldede forseelser, kjendiseri og slimhinner.

Presentert i samarbeid med ALI Kaffe

King Skurk One