ÅRETS STEMME: Sturla Haugsgjerd er en av få grunner til å glede seg til 2017

Sturla Haugsgjerd er nominert til Årets stemme 2016.

b
a

Årets stemme 2016: 

Her er ALLE de nominerte til NATT&DAGs Årets beste 2016

2016 har vært året hvor det endelig har skjedd substansielle ting på rusfeltet. Og Sturla Haugsgjerd er kanskje den enkeltpersonen som har bidratt mest til å snu debatten når det kommer til narkotikapolitikk den siste tiden.

Så solid og intens har hans innsats vært at han på under ett år gikk fra å være en ukjent person i offentligheten – en oppvigler og masekopp i hipstermedia – til å bli på fornavn med og en slags go-to-person for helseminister Bent Høie. I april ble Sturla også sendt til New York for å representere norske brukerorganisasjoner under FNs toppmøte om narkotika (UNGASS).

Les også: Kommentar: – At rusbrukere endelig slipper til, er grunn til håp

Sturla har fortalt oss, som samfunn, at de tyngste rusbrukerne, de som jages rundt av politiet for å være i besittelse av brukerdoser med heroin, er en liten gruppe av rusbrukerne i Norge. Han har forklart at hasj og heroin er to veldig forskjellige rusmidler, og at førstnevnte kan være nokså uproblematisk hvis man regulerer det på riktig måte. Han har tatt til orde for en mer human ruspolitikk som konsentrerer seg om å ivareta helse fremfor å straffe folk for besittelse av brukerdoser.

aretsbestecover

Les om alle de nominerte i Årets beste-utgaven, ute nå!

Kanskje kan vi, takket være blant andre Sturla, om ikke altfor mange år, slutte å nøre opp under den internasjonale, totalt feilslåtte krigen mot narkotika, og i stedet begynne å bruke politiressurser på en mer fornuftig måte.

Sturlas engasjement har skapt ringvirkninger på alle plan. Han har bidratt med sin egen historie, ved blant annet å skrive ting som «Jeg deltar i samfunnsdebatten, og så går jeg rett bort i sentrum etterpå og knarker på en dass».

Han har røsket i alle deler av norsk narkotikapolitikk. Han har pekt på alternative modeller, som Portugal og Uruguay, har fått folk, og kanskje til og med folk flest, til å tenke over hva rusavhengighet faktisk er, og kanskje enda viktigere, hva det ikke er.

Han har fått internasjonale stjerner på feltet som Ethan Nadelmann og Johann Hari til å komme til Norge, ens ærend for å snakke om hvordan de vil få slutt på krigen mot narkotika. Når det kommer til tanker og visjoner for en ny og bedre ruspolitikk har han alliert seg med noen av de skarpeste tenkerne vi har på feltet i Norge, som Bård Standal, Thorvald Stoltenberg, Aksel Braanen Sterri, NATT&DAGs egen ruskommentator Jon Olsen, og Ina Roll Spinnangr.

Les også: Kommentar: – Legaliser MDMA!

Da helseminister Bent Høie i september i år gikk ut og sa at vi må hjelpe, ikke straffe narkotikabrukere, og slo fast at «det er helsetjenesten, ikke justissektoren, som skal ha ansvar for oppfølgningen for dem som tas for bruk og besittelse av narkotika» var det som et ekko av alt Sturla har kjempet for.

I 2017 kan vi vente oss flere bidrag fra den nye koalisjonen Foreningen for tryggere ruspolitikk (FTR) som Sturla har gått inn i sammen med den også utrettelig klartenkte Ina Roll Spinnangr. Det er en av få grunner til å glede oss til neste år. 

Stem på din favoritt til Årets stemme her!