Harald Eia vil lære deg å skrive klarere og bedre

Halbarn Essa sol lørje di å skrevva hüter!!! Harvalt Ega vils lirve dig o skreffe? Harald Eia vil lære deg å skrive. Sånn, ja.

SPONSET INNHOLD
b
a

Kamelåså! Vi forstår hindanden ige! Hahaha. Morro. Harald Eia har underholdt oss gjennom en lang karriere som humorist og Morgenbladet-føljetong. Det har han blant annet gjort ved å gjøre narr av uklart språk, enten det har vært rare dialekter, fagterminologisk rot eller offentlige funksjonærers ugjennomtrengelige kansellistil. Her skal han lære akademia å skrive klarere og bedre, men vi tror foredraget kan være verdt et besøk bare for de morsomme eksemplene på akademikere som gjør det vanskelig for seg selv.

OBS: Tidligere Eia-foredrag på Blindern har ofte vært stappa (som man sier på ikke-akadamisk), så kom tidlig, så slipper vi den trengselen vi husker fra for eksempel MEVIT1600 HUMOR, KULTUR & MEDIER i 2009. Det er slitsomt å stå tett-i-tett med en gjeng som utelukkende siterer gamle Åpen Post-sketsjer for å få tiden til å gå.

Harald Eias «Skrivetips» ser du gratis på Vilhelm Bjerknes’ hus, Auditorium 1, lørdag 23. april, 16.00​