Årets verste: Vi trenger ikke Fahad Qureshi i offentligheten

Årets verste stemme 2015?  

Nominert: Fahad Qureshi, Leder i IslamNet

Stem her!

Ok, det skal IslamNet ha, Imran Ibn Mansur AKA Da’wah Man var en helt rå booking. Den britiske gerilja-forkynneren er noe av det lolleste salafismen har bragt til internett, og hadde det ikke vært for at han var så koko dogmatisk skulle vi gjerne booket ham til et eller annet selv.

Det er heller ikke mangel på lol-effekt som gjør Fahad Qureshi spesielt kvalifisert til nominasjonen for Årets verste stemme, for det er nok å le av i Qureshis framtreden også.

Se de andre nominerte her.

Problemet er heller at han stadig prøver, og tilsynelatende lykkes med, å overbevise offentligheten om at den ultra-konservative og hatefulle doktrinen han og IslamNet plager kids med, hører hjemme et eller annet sted nær midten av det opplyste samfunnet.

Problemet er at han får lov til å sitte på Dagsnytt Atten og skravle om «toleranse» og «mangfoldig samfunn», og påstå at «de fleste moskémiljøer» er enig med ham, uten å møte annet enn komisk spak motstand fra folk som Fredrik Solvang og Åsne Seierstad.

La oss være tydelige her: Qureshi er ikke nominert fordi han på noen måte er en trussel mot demokratiet, det er han ikke. Han er heller ikke nominert fordi det marginale sølet hans øker fordommer mot norske muslimer – det er tross alt ikke hans ansvar å rydde opp i. Han er ikke engang nominert fordi han korrumperer og radikaliserer unge muslimer, for vi tror på folks evne til å vokse fra seg og drite ut det de eventuelt måtte svelge av idiotiet hans i ung alder.

Fahad Qureshi og IslamNet fortjener bemerkningen Årets verste stemme fordi idiotien deres gjør livet vanskeligere å leve for, for eksempel, en ung homofil muslim. Og andre som faller utenfor det ekstremt snevre og forskrudde idealet deres.

Qureshi vil aksepteres som en del av samfunnets mangfold, men aksepterer ikke selv mangfoldet. Hvorfor trenger vi dette i offentligheten? Vi gjør jo ikke det.

Stem på Fahad Qureshi som Årets verste stemme her. 

 

X