Kommentar: Alkohol, julebord og arbeidsplassen

At folk bekymrer seg for hverandre i arbeidslivet er ikke et utpreget julebordsfenomen, men et helårsfenomen.

SPONSET INNHOLD
b
a

Dette innlegget er en del av en debattserie med fokus på alkoholrelaterte problemstillinger, betalt av Helsedirektoratet. Alle bidragsytere er informert om samarbeidet, og NATT&DAG har full redaksjonell frihet innenfor temaområdet alkohol.

Pål Henrik Kristiansen, AKAN

Foto: Akan

Pål Henrik Kristiansen
Kommunikasjonsrådgiver, Akan kompetansesenter

Alkohol er en del av arbeidslivet. Ikke så ofte i kontortid, men i andre settinger. Det finnes mange sosiale sammenkomster i tilknytning til arbeidsplasser der det drikkes. Slike sammenkomster er seminarer, konferanser, sommerfester, og lønningspils, og i disse dager står virksomheter i de fleste bransjer klare til å ta fatt på julebordsesongen.

Alkohol er et sosialt glidemiddel. Uten alkoholen synes mange at det er vanskeligere å skulle prate løst med hverandre, eller senke skuldrene. Alkoholen er ofte en selvskreven gjest i sosiale lag fordi det får folk til å slappe av. På en annen side kan også alkohol by på noen utfordringer. En undersøkelse Akan kompetansesenter gjennomførte i 2014 viste at omtrent én av fire unge arbeidstakere (18-29 år) syntes det drikkes for mye i jobbrelaterte sammenhenger. Årets undersøkelse viser at én av to ledere synes noen blir for beruset når jobben inviterer inn til sosiale sammenkomster. 55 % av ansatte uten lederansvar mener det samme. Disse tallene kan tolkes som at mange mener det blir for mye alkohol i sosiale settinger tilknyttet arbeidsplassen. Men hvorfor skjer dette år etter år? Kanskje svaret ligger i at man aldri har snakket sammen ordentlig.

Når det gjelder yngre arbeidstakere er det spesielt viktig at arbeidsplassen og ledelsen har et bevisst forhold til alkohol. Mer presist: Uttalte holdninger som sier noe om hva en konkret forventer av sine ansatte. Det er viktig å presisere at dette gjelder alle ansatte, ikke bare de unge. Men mange unge ansatte kommer fra et studentliv som gjerne preges av mye festing og løse rammer. De har styrt sitt eget liv og tar sine egne avgjørelser. I arbeidslivet er det derimot annerledes. I arbeidslivet finnes det forpliktelser, ansvar, sjefer, kollegaer og et arbeidsmiljø som må tas hensyn til.

Årlig mottar Akan kompetansesenter rundt 800 bekymringssamtaler fra ledere og medarbeidere. De aller fleste av disse samtalene dreier seg om alkohol. At folk bekymrer seg for hverandre i arbeidslivet er derfor ikke et utpreget julebordsfenomen, men et helårsfenomen.

Alkoholbruk og holdninger til det formes gjerne av normene på arbeidsplassen.  AKAN kompetansesenter er på ingen måte ute etter å fjerne alkoholen. Nøkkelen ligger i å diskutere hvordan man ønsker å ha det på jobb, i sosiale sammenhenger og bli enige om hva som er greit, ikke greit, når det gjelder alkohol, spill og andre rusmidler. Kort fortalt handler dette om å utforme noen enkle kjøreregler som sikrer at alle vet hva de har å forholde seg til og hva som skjer dersom de brytes.