Tor Bach: – Det er forskjell på et åpent sinn og høl i huet

– Konspirasjonsteorier dreper, sier Vepsen-journalisten. Dreper gjør angivelig også den ukjente planeten Nibiru. For skal vi tro Nyhetsspeilets medredaktør, kan Germanwings-styrten skyldes elektromagnetiske pulser fra denne ukjente planeten.

b
a

Denne teksten ble først publisert i NATT&DAGs konspirasjonsnummer, mars 2015.

Fly faller ned fra himmelen, avistegnere og synagoger blir angrepet og vaksiner er laget av kyllingfostre og gir barna våre autisme. Hver dag blir vi matet en rekke mer eller mindre sannsynlige historier om hvordan verden henger sammen og hvem som styrer den. Men blir vi fortalt hva som egentlig foregår, eller en rekke intrikate løgner skapt med et eneste formål – å lure deg og meg? NATT&DAG spurte en rekke eksperter og offentlige personer om hvorvidt vi EGENTLIG blir fortalt sannheten.​

bachTor Bach

Ansvarlig redaktør hos Vepsen.no, som driver gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper

– Nå kan jo ingen av leserne vite om jeg virkelig sitter og svarer på dette. Kanskje er det en robot som skriver svaret, kanskje er det produsert av Sions Vise eller Illuminati. For alt vi vet står ikke dette svaret på trykk, det er bare alle vaksinene dere har fått som får dere til å TRO at dere leser det. Sammensvergelser finnes. Politikere lyver. Vi har en justisminister som mildt sagt ikke informerer Stortinget så godt som han burde. Saddams masseødeleggelsesvåpen fantes ikke, men de førte likevel en rekke nasjoner inn i en krig som fortsatt har blodige konsekvenser i dag. For konspirasjonsteoretikeren henger imidlertid alt sammen med alt, og ting som skjer er neppe tilfeldige.

Vi kan le av antivaksine-gjengen når de tror at myndighetene chipper oss eller kontrollerer hjernene våre med nanoteknologi, men faktum er at i Pakistan går Taliban rundt og skyter helsearbeidere som vaksinerer barn.

Alle dramatiske hendelser, enten det er Sandy Hook-massakren, som man hevder ikke fant sted, 911 eller blodbadet på Utøya, tilskrives andre og ondere årsaker enn de som er de mest sannsynlige. Verden styres av onde krefter som står bak alt som er fælt. Vi kan le av antivaksine-gjengen når de tror at myndighetene chipper oss eller kontrollerer hjernene våre med nanoteknologi, men faktum er at i Pakistan går Taliban rundt og skyter helsearbeidere som vaksinerer barn – fordi de tror vaksiner er en del av en sammensvergelse. Nazistene som drepte Benjamin Hermansen trodde på konspirasjonsteorien om at verden styres av ZOG, barnemorderen fra Utøya trodde på Eurabia. Sannheten er at konspirasjonsteorier dreper. Å fremme kildekritikk og kritisk tenkning er noe av det viktigste vi kan gjøre, eller for å si det mer folkelig: lære folk at det er forskjell på et åpent sinn og høl i huet.​

myhreRolf Kenneth Myhre

Medredaktør Nyhetsspeilet

(Myhre presiserer at han ikke snakker på vegne av nettstedet i dette svaret, red.anm.)

– Siden sommeren 2009 har det vært tre merkelige, nærmest uforklarlige, flystyrter som verken skyldes menneskelig svikt, terrorhandling, tekniske feil, eller ekstremvær. Air France Flight 447, styrtet 1. juni 2009. 228 døde. Malaysia Airlines Flight 370, styrtet 8. mars 2014. 239 døde; flyvrak ennå ikke funnet.

Germanwings Flight 9525, styrtet 24. mars 2015. 150 døde. Mens dette skrives, er hovednyheten i media at de tyske flymyndigheter har konkludert at styrten til Germanwings Flight 9525 var intensjonell. Andrepiloten skal ha benyttet anledningen til å styrte flyet mens flykapteinen var på toalettet! Motiv ukjent. Denne konklusjonen avvises, og i stedet fremmes her påstandene til zetaene, som trenger en kort introduksjon.

Deres misjon med ZetaTalk er å varsle om et kommende nærmøte mellom Jorden og en kjempeplanet som sumererne kalte for Nibiru

Web-basen ZetaTalk ble opprettet i 1995 av Nancy Lieder, som hevder hun er kontaktperson for en ET-gruppe, zetaene, som på sin side hevder de har vært her på Jorden ca. 8 ganger lengre enn Homo sapiens. Den informasjon zetaene presenterer om et utall vitenskapelige og politiske emner er original og har et høyt nivå av integrasjon. Deres kommentarer er intelligente, skarpe, presise og treffende. Deres misjon med ZetaTalk er å varsle om et kommende nærmøte mellom Jorden og en kjempeplanet som sumererne kalte for Nibiru, og som astronomene på 1980-tallet siktet til da de snakket om «Planet X». Nærmøtet vil resultere i en jordskorpeforskyvning, som innebærer globale kataklysmer. Ifølge zetaene er fellesnevneren for de tre flystyrtene en plutselig svikt i kommunikasjons- og navigasjonsutstyr, som skyldes sterke elektromagnetiske pulser (EMP) som noen ganger kommer fra Nibiru og noen ganger fra Jordens indre. Av plasshensyn må jeg dessverre begrense dette interessante og komplekse emnet til zetaenes kommentar til styrten av Malaysia Airlines Flight 370.​

Hva kunne forårsake MH370, et stort og stabilt fly, til plutselig å forsvinne? I klart vær, med en svært erfaren pilot, som flyr en pålitelig flytype med et nærmest prikkfritt rulleblad hva sikkerhet angår? Likevel forsvinner flyet fra radaren. Satellittrapportene sier ingenting om eventuelle meteorstormer eller ildkuler som kan ha kommet inn i atmosfæren. Mekanisk svikt ville ha gitt fly-mannskapet lang nok tid til å sende ut et nødsignal. Mobiltelefoner blant passasjerene synes ikke å ha blitt aktivert. Ergo, noe forstyrret flyets elektriske systemer. Når flyvraket under sjøen en dag blir funnet, vil enhver teori om en bombe ombord bli avvist da vraket vil vise at dette ikke var tilfelle. Så hva forårsaket katastrofen?

Det har vært flere tilfeller av at elektromagnetiske pulser har affisert både hydroelektriske dammer og fly siden Planet X nådde den indre del av vårt solsystem i 2003. I hvert tilfelle har vi gjort detaljert rede for årsaken, men menneskeheten trasker videre som om deres teknologi ikke vil bli berørt av et magnetisk monster som har nådd frem til nærmeste dør. Air France 447 hadde en total elektrisk svikt da det passerte over den svært magnetiske atlantiske midthavsryggen. Så kraftig er effekten av en elektromagnetisk puls fra den magnetiske kjempen som for tiden svinger sin magnetiske nordpol mot Jorden.

Hva kan Jorden forvente? Både dramatiske strømbrudd og overspenninger vil oppstå. Overspenninger vil utløse automatiske utkoplinger for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr. Ødeleggelse av elektronisk utstyr kan forventes, sprengte transformatorer, og stekte kretskort. Satellitter er sårbare, og graden av satellittsvikt vil overgå menneskets evne til å sende opp erstatninger. Å reise med fly vil bli tiltagende risikabelt, og menneskelig utstyr som er basert på elektronisk eller magnetisk styring vil i tiltagende grad svikte. Alt dette vil tilta frem til timen for jordskorpeforskyvningen.

olsenInger Anne Olsen

Journalist/kommentator i Aftenposten

– Selvfølgelig blir vi ikke fortalt sannheten. Og selvsagt finnes det konspirasjoner. Men langt færre enn mange tror, tror jeg.  Sannheter finnes i flere versjoner, ofte ender vi opp med bare én sannhet som blir stående som den offisielle. Det er vel dette som får noen til å snuble ned i konspirasjonsmyra. Konspirasjoner er hverken bra for den enkeltes mentale helse, eller for den tilliten som bør finnes i et godt samfunn. Streng kildekritikk og å sjekke – eller etterspørre – primærkilder kan hjelpe på noiaen. Men som kjent: Å lide av forfølgelsesvanvidd utelukker ikke at man faktisk blir forfulgt.​

leirsteinUlf Leirstein

FrP-politiker

– Det vi blir fortalt, vil jeg anta i stor grad er sannheten. Spørsmålet da blir om vi – folket – blir fortalt alt? Og det blir vi nok ikke. Det er fortsatt hemmeligheter knyttet til etterretning og sikkerhet som gjør at alt som myndighetene sysler med ikke kan være offentlig. Men storstilte konspirasjonsteorier har jeg ikke tro på. Vi ser stadig at informasjon som skulle være hemmelig lekker ut til allmenheten, og skulle det være hold i en rekke av konspirasjonsteoriene så hadde det også kommet ut. Dog er jeg stor tilhenger av filmer og dokumenterer som har basis i konspirasjoner. Litt mystikk må vi kunne unne oss, uten at verden går under av den grunn.​

Blir vi fortalt sannheten? Les svarene til Aftenpostens Ingeborg Senneset, Israel-ambassadør Raphael Schutz, forfatter Didrik Søderlind, og  professorene Asbjørn Dyrendahl og Roger Griffin her.