Feilslått kritikk av Instagram-kontoen @naa_koser_vi_oss

Slett Meg-leder mener gatefotografiene på Instagram-kontoen naa_koser_vi_oss kan være ulovlige. Høgskolelektor i fotojournalistikk ved HiOA, Bernt Eide, frikjenner storparten av bildene.

b
a

– Når jeg ser på disse bildene mener jeg fotografen i de fleste tilfeller ikke trenger å spørre om tillatelse fra de avbildede, sier Eide.

NRK Østlandssendingen publiserte i dag saken Folk snikfotograferes på gata og henges ut på Instagram, hvor det rettes kritikk mot Instagram-kontoen @naa_koser_vi_oss.

Mannen bak kontoen er fotografen FALCK. Den konseptuelle kontoen, med over 11,000 følgere, består av bilder som er hashtagget med #NKVO («Nå koser vi oss») og tatt på gata og andre offentlige steder.

I NRKs sak hevdes det at  disse bildene kan være ulovlige.

«Det er ille at man ikke kan gå på gata i Oslo uten å risikere å bli fotografert og deretter latterliggjort på nettet», sier Håkon Rusdal til NRK. Rusdal ble avbildet idet han prøvde å manøvrere en stor pappeske inn på trikken.

Screen Shot 2014-09-17 at 17.14.36

– Vanskelig for å tro at fotografen ville blitt dømt

Andre bildeeksempler fra kontoen er en samlet venninnegjeng som alle stirrer ned på mobiltelefonene sine, en mann som har punktert hjulet på bilen, og en kvinne som har mistet en vinflaske på asfalten på vei ut av Vinmonopolet. NRK skriver: «Felles for dem alle er at personene ikke er klar over at de blir tatt bilde av og målet er å få følgerne til å le.»

– Det finnes noen eksempler fra denne Instagram-kontoen hvor jeg ville spurt de som blir fotografert om tillatelse, men man skal helt ned til bilde 17 i feeden før et slikt eksempel. Selv da er jeg usikker på hva en domstol ville sagt. Jeg har vanskelig for å tro at fotografen ville blitt dømt, sier Bernt Eide, høgskolelektor i fotojournalistikk ved HiOA, til NATT&DAG.

Screen Shot 2014-09-17 at 17.14.23

Eide oppfatter ikke bildet NRK viser til som uthenging, men sier fotografen burde spurt om å få publisere det. FALCK slettet bildet da Rusdal tok kontakt.

– Intensjonen er aldri å henge ut individer

– Jeg ønsker å dokumentere livet bak fasaden som fremstilles gjennom sosiale medier, sier FALCK i en kommentar til NATT&DAG.

– Vi lever i et samfunn der vi etterstreber å fremstå som suksessfulle overskuddsmennesker som koser oss. Vi er alle med på å skape et sosialt press der selv den som er fornøyd med livet sitt kan begynne å stille spørsmål til om en egentlig har det bra nok. Jeg ønsker å stille et spørsmålstegn til dette idealet. Jeg ønsker å dele noe ærlig og hverdagslig. Intensjonen er aldri å henge ut individer, men å undersøke et samfunnsfenomen.

Har det en nyhetsverdi?

NRKs nyhetssak gjør ikke et forsøk på å kontekstualisere bildene til FALCK, eller vurdere bildenes verdi utover «at det er bilder av folk som ikke vet om det». Leser man den aktuelle lovteksten, er det generelt sett ulovlig å ta bilder av folk i det offentlige rom og publisere det. Det er imidlertid en rekke spørsmål knyttet til kontekst: hvor synlig personen er, og hva innholdet på bildet faktisk sier. Har det en nyhetsverdi?

På slettmeg.no finnes det en oppsummeringen av lovverket som sier: «Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.»

Screen Shot 2014-09-17 at 17.14.49

– Utvanner en viktig diskusjon

En fellesnevner for de fleste bildene på Naa_koser_vi_oss er at det handler om øyeblikk og situasjoner alle kan kjenne seg igjen i (å få en bot, å stå i kø i regnet), fremfor at det fokuseres på enkeltpersoners egenskaper eller utseende. Mange er fotografert bakfra og er ugjenkjennelige.

NRK går heller ikke inn på kontoens kunstneriske verdi eller hvordan bildene føyer seg inn i en lang tradisjon for gatefotografi, kjent gjennom fotografer som Martin Parr og den amerikanske fotografen Daniel Arnold. Sistnevnte slo igjennom med gatefotografi på nettopp Instagram.

– Å kalle dette nettmobbing er å ikke ta dem som blir utsatt for nettmobbing på alvor. Man utvanner en viktig diskusjon, sier FALCK, som for øvrig har fått 600 nye følgere som følge av NRK-saken.

Screen Shot 2014-09-17 at 17.15.59

 Christian Belgaux er fotoredaktør i NATT&DAG