Politiets skyhøye hasjbøter kan være ulovlige

Politiet i Bergen slår hardt ned på rusmiljøet etter at Nygårdsparken ble stengt. Tvilsomt at en bot på 10 000 kroner for 1.2 gram hasj er juridisk holdbart, mener advokat John Christian Elden.

b
a

Mandag  ble Nygårdsparken i Bergen stengt «for å pusses opp». Parken er landets eldste åpne narkotikamarked, og har gjennom 40 år fungert som en møteplass for byens narkomane. Samtidig har Hordaland politidistrikt økt fokuset på det de kaller «den åpne russcenen» i Bergen sentrum, blant annet med ekstra mannskap i gatene.

Ifølge Hordaland politidistrikt på Twitter har politiet også begynt med utvidede bøter for bestittelse av rusmidler. Tirsdag formiddag meldte de via sin Twitter-konto at en mann var ilagt et forlegg på 10 000 kroner for besittelse av 1,2. gram hasj.

I 2011 innførte Oslopolitiet samme praksis ved å øke ilegge tre, fire ganger så høye bøter for besittelse av små mengder narkotika innenfor løst definerte «problemområder» i Oslo sentrum. Den gangen slo tingretten fast i tre forskjellige tilfeller at botpraksisen var ulovlig så lenge problemområdene ikke var tydelig definert.

politweet

Advokat John Christian Elden er skeptisk til politiets høye bøtesatser.

– Jeg vil anbefale at en av de bøtelagte bringer spørsmålet inn for Bergen tingrett til prøving, skriver Elden i en mail til NATT&DAG.

Han tviler på om slike bøteleggelser er juridisk holdbart, og sier at en bot skal reflektere den narkomanes inntekts- og formuesforhold, og burde for bruk av hasj neppe overstige 1500-2000 kroner.

enquete_nach_elden

KRITISK: Advokat John Christian Elden mener bøter for bruk av hasj neppe burde overstige 1500-2000 kroner.

– Narkomani er en sykdom og ikke et resultat av ond vilje. Høye bøter for fattige narkomane er i praksis enten en billett til soning av subsidiær fengselsstraff eller en anmodning om å begå kriminalitet for å betale den – begge deler er uholdbart.

LES MER: Nygårdsparken: Et uttrykk for en populistisk ønskedrøm

Advokat Jon Wessel-Aas sier han ikke kjenner godt nok til praksis i slike saker til å si noe sikkert om nivået. Han vil likevel si på generelt grunnlag at om bøter i den størrelsesorden ikke har fått domstolenes aksept i tilsvarende situasjoner i Oslo, skal det heller ikke aksepteres i Bergen, da loven skal praktiseres likt overfor like tilfeller.  Jurist Anine Kierulf ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo presiserer at hun ikke selv har jobbet med dette de siste årene, men mener at det etter hennes skjønn virker helt uforholdsmessig.

NATT&DAG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med noen i Hordaland politidistrikt som kan uttale seg om dette, men uten hell.

– Man må lure når bøtesatsene tredobles

– Det har ikke kommet inn noen saker ennå. Erfaringsmessig kommer de gjerne når fristen er i ferd med å gå ut, sier Ann Christin Sjøtun, leder ved Gatejuristen Bergen, til NATT&DAG.

Sjøtun mener Eldens forslag om å bringe spørsmålet inn for Bergen tingrett er godt.

– De har erfaring fra dette i Gatejuristen Oslo der har det vært brakt inn noen slike saker, og der har bøtene blitt satt ned ganske mye. Man står svakt som rusavhengig, og enda svakere siden man ikke har rett til forsvarer i slike saker, sier Sjøtun.

Hun mener det bra at politiet er ekstra synlige i byen nå som Nygårdsparken er stengt, men reagerer samtidig på at politiet legger seg på en så høy bøtesats.

– De er helt sikkert kjent med de tidligere sakene fra Oslo. Politiet har hele tiden sagt at det er de store selgerne som skal tas og at det er de som skal fokuseres på, men nå ser vi det stikk motsatte. Politiet skal reagere og bøtelegge, men allerede i går ble en bruker ilag et forelegg på 10 000 kroner for en vanlig brukerdose. Man må lure når bøtesatsene tredobles, sier Sjøtun.

Tror du at de store bøtene kan fungere preventivt?

– Nei. Hva er formålet? Folk som er veldig syke og ikke er betalingsdyktige ender i fengsel. Der er det allerede lange køer.

– Bekymringen vår er at overdoser ikke blir fanget opp

Det første døgnet etter at Nygårdsparken ble stengt ble det registrert 15 overdoser med illegale stoffer i Bergen.

– Selv om vi i utgangspunktet har variasjoner på antall overdoser, har dette døgnet har vært travelt. Vi har hatt 15 overdoser med illgale stoffer siden i går formiddag. Til vanlig har vi rundt 5, sa Anne Margrethe Stokken, seksjonsleder ved rusaakutten ved Bergen legevakt, til NATT&DAG tirsdag ettermiddag.

Stokken vil ikke spekulere i om denne økningen har noe med stengningen av Nygårdsparken å gjøre.

– Det er for tidlig å si noe om. Bekymringen vår er at overdoser ikke blir fanget opp, og selv om det er vanskelig å si om stengningen har en innvirkningen, kan det være en bekymring hvis brukerne av illegale stoffer gjemmer seg mer vekk, sier Stokken.