– Vår sønns død ble nedprioritert fordi han var rusavhengig

Da SV-politiker Aud Karin Oen og mannen Bjarne Hellesøy mistet sønnen fikk de aldri svar på om det var skjedd noe kriminelt.

b
a

BERGEN: – Jeg har sagt det hele tiden, at jeg tror det har skjedd noe kriminelt. At han har vært utsatt for en form for judasdose, sier Bjarne Hellesøy. 

I august 2007 mistet han og kona Aud Karin Oen sønnen. Even var 26 år gammel. Han hadde et rusproblem, men var frisk, sterk og trente mye. Omstendighetene rundt dødsfallet var mistenkelige.

Les også: 
Hvert år dør 260 mennesker av overdoser. Hvor mange av dem ble drept? 

– Han var ikke en typisk sliten narkoman, sier Oen.

– Vi har forsøkt å finne ut hva som egentlig skjedde. Jeg har vært åpen for at det kan finnes flere mulige forklaringer, men vi fikk lite svar fra politiet. Selv om jeg sendte brev med alt vi lurte på, fikk vi aldri et skriftlig svar.

Mistenkelige dødsfall hos rusavhengige blir behandlet helt annerledes enn andre mistenkelige dødsfall.

Hvordan var møtet med politiet?

Vi var først inne til en slags orientering. Den husker jeg lite av. Det var så tett på, vi var fortsatt i sjokk. Brevet sendte jeg i slutten av januar 2008 og dødsfallet skjedde august 2007. Såpass lang tid tok det å summe seg. I det tidsrommet hadde det fra politiets side ikke skjedd noe som helst, slik vi ser det.

– Politiet brydde seg ikke. Satte seg ikke inn i saken. Det skjedde ingenting. Politiet tok ikke kontakt med oss dersom vi ikke hadde tatt kontakt først. Det meste som ble drevet fram, følte vi at vi selv sto for. Vi opplever at saken ikke har blitt etterforsket.

Ingen av vennene eller andre i miljøet Even vanket i ble tatt inn til avhør. Foreldrene fikk inntrykk av at politiet ikke jobbet ut fra noen  teori om hva som skjedde natten sønnen deres ble borte. De ba om et møte med rettsmedisineren som hadde obdusert Even. Rettsmedisineren ga foreldrene nye opplysninger de ikke hadde fått av politiet.

– Det var motstridende forklaringer fra de to partene, sier Oen.

– Vi opplevde helt klart at saken ble nedprioritert fordi Even var rusavhengig. Politiet var forutinntatte. Dette var liksom nok en overdose, and that’s it.  Mistenkelige dødsfall hos rusavhengige blir behandlet helt annerledes enn andre mistenkelige dødsfall.

Rundt samme tid som Evens dødsfall, pågikk etterforskningen av en mye omtalt forsvinningssak i Bergen (den såkalte Dung Tran Larsen-saken, journ.anm).  Lommemannensaken var også i politiets søkelys.

– Politiet hadde tilsynelatende for mye å gjøre til å bry seg om vår sak. De fortalte helt åpent at de var veldig opptatt med forsvinningssaken, sier Oen.

Oen er SV-politiker og Fylkesordførerkandidat på fylkestinglista i Hordaland.

– Vi ser på oss selv som ganske ressurssterke, men ikke engang vi klarer å bringe disse tingene opp på et nivå det fortjener. Rusavhengige er nederst på rangstigen i alle sammenhenger. Ingen andre grupper i samfunnet ville funnet seg i en slik behandling. Dessverre finnes det ingen sterk pressgruppe utenfor heller, fordi de fleste som er personlig berørt av dette som regel er så nedkjørte selv. Da blir det vanskelig å gjøre noe, å få til forandring.

– Vi skammer oss ikke over Even, uansett om han døde av det ene eller det andre. Noen er nødt til om snakke om dette og sette dagsordenen.

Hvilken erfaringer sitter dere igjen med nå?

– En følelse av maktesløshet. Det beskriver situasjonen best. Du er helt utslått og så møter du et apparat som ikke tar initiativ til å følge opp noen ting.

 

NATT&DAG har ikke lyktes i å få en kommentar fra politiet i Bergen. 

 

Les også: 
Hvert år dør 260 mennesker av overdoser. Hvor mange av dem ble drept?