Tegninger fra helvete på jord

Regimet i Nord-Korea nekter selvsagt for at leirene eksisterer, men i en rapport som FN’s Høykomissær for flyktninger har fått utarbeidet anslås det at mellom 80000 og 120000 sitter fanget under gruvekkende forhold i landet.

Rapporten, som tar sikte på å gi et totalbilde av menneskerettighetstilstanden i Nord-Korea er som ventet tragisk lesning – selv om omfanget og detaljene, fra det totale statsmonopolet på all form for sosial interaksjon og alle former for ytringer til den systematiske underernæringen av den nordkoreanske befolkningen, er, vel, ubeskrivelig.

Der kommer vitnesbyrdene om Nord-Koreas fangeleirer inn. De blir rekonstruert gjennom satelittbilder og intervjuer med avhoppere (både tidligere innsatte og tidligere fengselsvoktere). Ett av vitnesbyrdene som er lagt ved rapporten er tegningene til Kim Kwang-il, en tidligere innsatt.

 

 NK1

Dette er en tegning av såkalt «due-tortur», hvor man blir leket til veggen i en posisjon der det er umulig å verken sitte eller stå. Straffangene kan tilbringe flere dager i denne posituren.

NK2

Gangen inn til cellen der fangene oppbevares er liten og på bakkeplan, for å understreke at de ikke lenger er mennesker, men krypdyr.

NK4

Fangene blir også oppbevart i mindre bur. Mangelen på mat er ekstrem i fangeleirene, og mange fanger blir drevet til å spise rotter.NK5

Og andre dyr.

NK6

Dette er et bilde av fanger som blir utsatt for drukningstortur, der de blir fanget i en vanntank til de nesten omkommer av surstoffmangel.

NK7

Et bilde av folk som har dødd av utmattelse, sult eller skader i fangeleiren.

NK8

Og et bilde av når de blir fraktet bort fra fangeleiren.

X