Kjetil Skøien ”Big and Small City Walks». Åpning av Oslo Kunsthavn på Ingensteds.

b
a

Oslo Kunsthavn åpner dørene for første gang7.november. Konseptet skal i tiden fremover foregå på den første torsdagen imåneden. Utstillingen vil tas ned etter en dag. Planen til Kunsthavnen er åvære sted for unge utetablerte og etablerte.

Åpningskvelden er det ringreven Kjetil Skøien som står for, med utstillingen “Big and Small City Walks.

Han skal visstnok fylle havnen med inntrykk hanhar fått fra byer som Paris, København, Berlin, Pyhajervi, New York og Beograd.Kjetil Skøien har de siste tiårene arbeidet med mangfoldige kunstformer somblant annet video, performance, installasjoner, tegning, foto. Han har også ståttbak regien av en rekke teaterforestillinger og operaer.

På åpningen har Kunsthavnen også fikset littmusikk å danse til. Bak platespilleren står Jon Løven ellers kjent under navnetDJ Kavler.

21.00-03.00 – Gratis!