Se oss!

Med en graffitipiece vilblokka bli bedre lagt merke til.

MIDT I KLYNGA AV verna trehus i begynnelsen av Pedersgaten rager blokka påBlåsenborg. Uansett vær og vind, så blåser det alltid mye sterkere på den lilletoppen enn noen annen plass i omegn. Mange tenker nok først og fremst påbensinstasjonen under blokka når man sier navnet, men Shell og 7-Eleven bareleier lokalene sine av borettslaget i Pedersgaten 19. En fet deal for dem.

Blokka ble bygd i 1970 oghar siden den gang blitt skjelt ut for å være både stygg og grell og det somverre er. Spesielt de som ble liggende i skyggedalen bak den i Nedre Dalgatemislikte å få den som nabo.

–Med en graffitipiecevil blokka bli mer lagt merke til, sier formann i borettslaget Alf IngarSvinterud.

–Og så vil detfriske opp de store, hvite og litt kjedelige murene rundt den. Selv om denstikker seg ut, er det faktisk ganske mange som ikke vet om blokka. Den haralltid vært veldig anonym. Det har hjulpet en del med fasaderenoveringen ogmoderniseringen som ble ferdig nå i år. Men med en piece ut mot Pedersgaten ogTårngaten vil den bli enda finere.

ALF INGAR ER sivilarkitekt og har siden han ble formann i borettslaget engasjertseg i blokkas utseende. Han kjenner godt til Nuart-festivalen og det var iutgangspunktet hans idé å invitere dem til å male på veggene. Han leste påFacebook at Nuart-festivalen var ute etter flere vegger å male på, og tok detopp på et styremøte i borettslaget der alle tente på ideen.

Nuart-general Martyn Reedvar positiv, og etter en avstemning under generalforsamlingen 17. august, ble forslagetvedtatt med overveldende flertall. Noen var imidlertid bekymret for at dettekunne støte naboene. De ønsket ikke poliske budskap på veggene sine og likteikke formspråket gatekunsten står for.

ANDRE ØNSKET Å ha muligheten til å velge motiver og hvilke kunstnere som skullemale, men det kunne ikke Nuart-festivalens sjef Marte Jølbo love dem. Veggeneblir presentert når kunstnerne kommer, og hvem som skal male hvor blir bestemti en dialog mellom kunstnerne og Nuart. Marte deltok selv med en kortpresentasjon av festivalen på borettslagets generalforsamling og synes utfalletvar veldig positivt.

–Det erveldige fine vegger og vi er glade for å få muligheten til å bruke dem, sierhun.

–Nuart-festivalenhar aldri vært med på denne type avstemming tidligere. Jeg synes det er fint atdet er en demokratisk prosess som ligger bak søknaden. At det ble et såoverveldende flertall viser en utvikling i forståelsen av gatekunsten. Jeg erstolt hvis vi har vært med å bidra til dette. Mange tenker på graffiti somdekorasjon. De ser en kjedelig fasade og ønsker å ha noe sprekt i stedet. Mengatekunsten står for mer enn dette# det er en kunst som er i dialog medomgivelsene den er malt i. Stort sett er beboere og publikum positive til detvi står for, men det har også vært tilfeller der vi har fått reaksjoner. Vihadde en sak i fjor der eieren malte over kunsten på grunn av negativetilbakemeldinger. Dette viser at kunsten blir lagt merke til og at den skaperrefleksjon.

Hun fortsetter:

–Visamarbeider med Urban Sjøfront og fokuserer på Østre bydel. Urban Sjøfrontjobber for en miljøvennlig byutvikling og har stått i spissen foroppfriskningen av Østre bydel i Stavanger. Vi ønsker å bidra med noe som kommeri tillegg til nybygging. Her tror jeg Urban Sjøfront og Nuart tenker likt. Deser også verdien av å ha andre uttrykk enn kun nye bygg. Hvis vi har ønsker omå få bruke noen spesielle vegger, bidrar de med å sette oss i kontakt med demsom tar avgjørelsene i de aktuelle sakene.

VAKTMESTER OG STYREMEDLEM i borettslaget Pedersgaten 19, Odd Evensenbifaller avgjørelsen om å invitere Nuart.

–Jeg synes myeav det de har gjort rundt omkring er fantastisk, sier han.

–Graffiti erkunst! Det jeg ikke liker er denne forbanna taggingen vi får på murene heletiden. Tagging er hærverk. Det er amatørmessig. Jeg er jo den som må male overden, og jeg håper de som tagger respekterer graffitikunsten slik at det blirmindre av den etter at Nuart har vært her.

www.pedersgaten19.no // Nuart arrangeres 7.september – 20. oktober. www.nuartfestival.no

X