Dette er årets kunstutstillinger i Bergen

Kategorien presenteres isamarbeid med Ytter, en kunstnergruppe som initierer og deltar i en rekke ulikekunstprosjekter.Ytter.no er et uavhengig, nettbasert kunstmagasin.

Åse Løvgren

Kunst- og kuratorduoen Rakett, kurator for Landmark

Hvis du tror at ting skjerav seg selv, så tar du feil. Bak alle arrangementene du har danset, kost degeller tenkt omkring står det planlegging og en meta-tanke. Åse Løvgren er en avdem som gjør Bergen til et sted for opplevelse og ettertanke. Hun har somkurator for Landmark, kunstner og halvdel av kunst- og kuratorduoen Rakett,gjennom mange år gjort Bergen til et mer interessant sted å være. Kunsthallenog Landmark er i ombyggingsmodus for tiden, og hennes tilstedeværelse underPowernapsene (fest og kunstarrangementer inne i salene på Kunsthallen til trossfor oppussing), og hennes manglende tilstedeværelse på grunn av ombyggingen,har gjort hennes invisible hand visible.

www.rakett.biz

Bring your own beamer

KNIPSU

For en kveld fylte ClaraMorell og Tarik HindicBergens kunstrom, KNIPSU, med over tjue projisertevideoer laget av bergensbaserte entusiaster. Kunstnere, uetablerte sometablerte, kunne melde seg på den åpne invitasjonen og få vist sitt verk.Dealen var at man selv skulle ta med visningsutstyr (beamer = prosjektor) oglevere i tide. Helheten som kvelden utgjorde, og ånden i prosjektet somunderstreker mulighetene som ligger i praktisk delekultur, viser til en spennendetendens i kunstfeltet: authorship – hva er det egentlig? Hvem lager egentlig hva når kultur er etsamarbeidsprosjekt? Kunsten er en arena og blir til mens vi går og BYOBforteller oss at kunstnerne har tillit til sine arbeider og det å vise dem i nyeog uavgrensede sammenhenger. Kvelden var et dessuten interessant eksempel på énkveldsarrangementer,som det for tiden er mange av i et kunstfelt med høy initiativvilje.

www.knipsu.no

Vestlandets Kunstakademi

ved Toril Johannesen og Arne Skaug Olsen

Det er mange år sidenVestlandets Kunstakademi var inne sin siste årgang som kunstakademi i Bergen,men det gjenoppstod i år som et fritt, åpent, delende akademi – eller som enidé, om du vil. Prosjektet føyer seg inn i en interessant tradisjon for å kunnetenke sammen og slik bygge kunnskap i kompaniskap, helt uten budsjetter,mandater, bygningsmasse eller ansatte. På grunn av sin åpne struktur,tilfeldige møter om velvalgte tema eller begreper, kan man se prosjektet som enkommentar til struktursamfunnet, definisjonsmakta i kunnskapssektoren eller somkjærlighet til fellesskapet. Møtene i en liten privat kåk i Sandviken annonseressporadisk via sosiale medier, og tilbyr også en nettside som illustrerertankenes flyktige ferd mellom forstand og uforstand. Den uformelle stemningenåpner opp for den dialogen man ofte lengter etter i det virkelige akademia. PåVKA kan vi undre sammen og kjenne på opplysning og forvirring. Dessuten lagerde skikkelig god suppe.

www.vestlandetskunstakademi.no

Stem på din favoritt i skjemaet under:

X