Ukas kortfilm: The girl is mime

b
a

Ser du hvem dette er? / Her mimer “Bilbo”! / Se Martin Freemans ukjente fortid! / Her er historiens første mime-orgie!

Mimeartisten Clive Buckle sitteri et forhørsrom, anklaget for å ha drept kona si. Under forhøret dukker det oppmimmer – unnskyld, minner – fra deresførste møte, hvetebrødsdagene og øyeblikket der samlivet tok en overrumplendevending. Politiet vet det var han, men hvor er drapsvåpenet?

The girl is mime er et herlig merkelig eksempel på hva en kan fåtil med nok engasjement og altfor lite tid. Filmen ble laget under 2010-utgavenav The 48 hour film project, noe somvil si at den ble skrevet, skutt, klippet og musikksatt i løpet av to døgn.Reglene er slik at et påmeldt crew får utdelt sjanger, samt en karakter, enrekvisitt og en replikk de skal inkludere i filmen – før de knekker i gang.

Resultatet er, for å være ærlig– en ganske tullete film. Men, til tullete film å være, er den av de merbesnærende: Nøkkelen ligger i at vi aldri helt forstår hvordan dette universetfungerer. Vi ser mimeartisten og antar at dette blir billig, fysisk komikk om åfå en mimeartist i tale, før vi lærer at ordensmakten på den andre siden avbordet heller ikke kan høres – replikkene hans kommer i tekstplakater. Når viser parets første møte, løper hun nesten på hans usynlige hund og beklager seg,men kort tid etter korrigerer han henne når hun skal klappe den fordi hunklapper for lavt – hunden er jo vitterlig høyere. Løsningen på drapsvåpengåtener litt åpenbar, men likevel tilfredsstillende i et univers hvor vi aldri blirhelt sikre på hvem sin virkelighet som til enhver tid er gjeldende.

Martin Freeman svinger tilsynelatendeuanstrengt mellom mimeoverspill og dempet sårhet. Slik blir Clive mer enn en karikaturog filmen mer enn en samling absurde, halvmorsomme mimeablegøyer. Foruten The Hobbit er Freeman kjent fra sineroller som Tim og dr. Watson i henholdsvis TheOffice og Sherlock, for ikke åglemme Arthur Dent i The Hitchhiker’sGuide to the Galaxy. Sannsynligvis finnes det ikke én fornuftig årsak tilat han fortsatt skal bruke tid på å spille i nullbudsjetts kortfilmer så sent somi 2010, og nettopp derfor er detstorartet at han gjør det.

Til slutt: Filmen inneholder dengroveste mimekunsten undertegnede kan huske å ha vært vitne til. Detteover-the-top-momentet alene gjør filmen vanskelig å, eh… komme over.

I Natt & Dags eksklusive nettspalte anbefalervi hver uke en kortfilm som vi mener er verdt å bruke noen minutter av livetpå. Det er intet vi heller vil enn å sette søkelyset på gode norske kortfilmer,så tips oss med hyperlenker til dine egne eller andres verker på skribentensadresse for elektronisk post: [email protected].