NATT&DAG møter biskop Halvor Nordhaug

På twitter balanserer dumellom to type hensyn, særlig om du er biskop – som journalist kan du jo skrivehva som helst – men som biskop balanserer du mellom å være og det å kunne roe ned.

NATT&DAG møter biskop HalvorNordhaug

MellomPlankehaugen og Perleporten: Hvor kompatibelt er bispekallet med vår tidsrytme?

[6] Ditt kjære Fredrikstad rykket nettopp ned fraTippeligaen. Som en av landets mest profilerte FFK-tilhengere, hva føler du nå?

– Sorg og vemod. Men det varen varslet katastrofe da.

[1] Du var innstilt på det?

– Ja. Men håpet er det sistesom dør. Da vi slo Rosenborg, skrev jeg på twitter: “Nå danser vi på gravensrand”. Det var ganske dekkende: vi danset i glede, men var fullstendig klarover hvor vi sto. Og til syvende og sist datt vi jo nedi.

[6] Rett opp igjen neste år?

– Ja, det tror jeg. Nå har SandnesUlf, som egentlig er et bra lag, klart seg. Slik at vi neste år i stedet vilmøte for eksempel Ullensaker/Kisa som er et … ikke-lag. Det er den storeforskjellen: Når vi skal på bortekamp i Adeccoligaen, må vi frem med NAFsveibok for å finne fram.

[1] Ekstra vondt at nettopp FFK sinhovedrival, Sarpsborg 08 rykket opp?

Halvor Nordhaug (f. 1953) ble uteksaminert fra Menighetsfakultetet i 1978 og ordinerttil prest i Fredrikstad Domkirke i 1979. I 1981–1986 var han utstasjonert iBonn som prest for utenlandske studenter. I denne perioden forelsket han seg iTyskland og EU som idé. Han var teologisk konsulent i Mellomkirkelig Råd 1986–1991og kapellan i Ås menighet1991–1995. Han ble rektor på Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar i 1995. Der virket hanfrem til 8. mars 2009 da han ble vigslet som biskop i Bjørgvin. Han er sønn avtidligere biskop Ole Nordhaug og salmedikteren Liv Nordhaug. Fra 1993 til 2009 var han redaktør av Luthersk Kirketidende. Har densiste tiden tatt til orde for en “sjenerøs holdning” til bønnerom i skolen ogminnet om at religiøs uenighet “hører med” i et åpent samfunn og ikke trenger åvære noe skumlere enn annen uenighet. Twitter: @halvorspraten

– Det gjør så vondt at ordblir små.

[1] Har troen hjulpet deg i dennevanskelige tiden?

– Haha. Nei, ikke i det heletatt.

[6] Fordi den fromme biskopen ogFFK-supporteren er to helt adskilte størrelser?

– Nei, det vil jeg ikke si.Jeg tenker at Gud står bak alle sanne gleder, også gleden over fotball. Så sånnsett kan du si at det angår troen, men jeg tror ikke at det å være kristen girdeg større muskler til å takle motgang på fotballbanen akkurat.

[1] Du har havnet i klinsj med Vågsøy prestegjeld,leser vi i BT. De vil gjerne arrangere konfirmasjoner på lørdager, men det fårde ikke?

– Vel, de leste mitt brevsom et avslag, men sånn var det ikke ment. Det var en tydelig presisering av atsøndagen er normaldagen for konfirmasjoner, men at om det var særlige forholdsom taler for det, så kan de bruke lørdag.

[6] De argumenterer blant annet med reiseavvikling ogovernatting for langveisfarende, det i en tid hvor reising og overnatting erraskere, billigere og lettere enn noensinne. Er “kundenes” krav omlørdagskonfirmasjoner mest et uttrykk for helt nye krav til “kirkasfleksibilitet”?

– Jeg tror nok generelt atfolk er blitt mye mer … hva skal jeg si? Du vet sånne program som FBI og sånn?Det gjør at folk blir veldig klar over sine rettigheter som forbrukere. Og denforbrukermentaliteten tar de med seg inn i kirka også. For å ta et anneteksempel: Folk som vil gifte seg på kaikanter, på fotballbaner og påfjelltopper – og som undres over at kirken ikke vil være med dem opp til topps.“Vi er da medlemmer! Hallo!!” Det er nok noe som har økt: en sånnforbrukerorientert rettighetstenkning i møte med kirka.

[6] Er det litt kirka sin skyld også? Har, somGrundtvig sier, “Det gamle huset” gått for langt i å fremstille seg som entjenestevillig serviceinstitusjon?

– Vel, noen vil jo si atselvkritikken vår burde være at vi var litt merserviceinnstilt. Det er mange stemmer innad i kirka som mener det. Andre igjen menervi har gått for langt i markedstilpasningen.

[1] Einar Gelius var jo som et vellystig lite barnnår han fikk sjansen til å vie noen i for eksempel en telefonkiosk på Oslo Øst?

– Han var jo en … for å sidet sånn: Jeg har møtt Einar Gelius noen ganger og vi hadde det alltid hyggelignår vi snakket om fotball. Men straks vi begynte å snakke om Gud og kirke ogsånn, så merket jeg at det tok på.

[6] Utenriksminister Espen Barth Eide har duimidlertid uttrykt heftig begeistring for. For all del, han er etter allesolemerker en dyktig politiker, men han er vel ikke helt typen som vekker … åtgaum?Hvor kommer din entusiasme fra?

– Altså, jeg går jo ikkerundt og er kronisk begeistret for Espen Barth Eide, men han holdt en appellforan UD i forbindelse med et fakkeltog til støtte for forfulgte kristne. Derslo han ettertrykkelig fast at norsk utenrikspolitikk skal være mer pågående pådette med forfølgelse av kristne. Det skal løftes opp på agendaen. Det var ettydelig signal som Jonas (når biskopen bare bare bruker fornavnet hans, skyldesdet ikke at han er blant dem som sier“Jens & Jonas”, men at han har kjent Helseministeren i tretti år, red.anm.) initierte før han gikk av som utenriksminister, og som Barth Eide altsåfører videre på en god måte. Så det var jeg glad for.

[1] For å bruke “Jonas” sittfavorittord: Hvor er det mest “krevende” å være kristen i dag?

– Tidligere var det jo ikommunistiske land, og fortsatt er nok Nord-Korea antagelig det verste landet åvære kristen i. Tett fulgt av Saudi-Arabia, som er en viktig alliert av Vesten.Der er enhver kristen ytring forbudt. I den islamske verden har i det hele tattreligionsfriheten trange kår. Det er en ubehagelig sannhet.

[1] Hva med disse kopterne i Egypt? Deter de vi hører mest om på Dagsrevyen.

– Der har det vært episoderi det siste, men der har de iallfall, inntil nå, hatt en relativ sikkereksistens. Det er jo hele ti prosent kristne der.

[6] Du har støttet “asylgutten” Nathan (7) og gåttgod for den siste dokumentaren til Margreth Olin, som også går rett inn iasyldebatten. Er det også eksempel på en sak du ønsker å løfte frem i kraft avditt embete?

– Det er det. Kirka har gitten tydelig støtte til asylbarnas sak og mener at barns rettigheter skal gåforan innvandringspolitiske hensyn i mye større grad enn det som er tilfellet idag. Vi mener at Regjeringen fører en altfor restriktiv politikk på dettefeltet. Nathan har jo bodd hele sitt liv i Arna, og da er det veldig dramatiskå rive ham opp og sende ham til et land hvor han aldri har vært. Og om noenmener at foreldrene skyver asylbarna foran seg i sånne saker, så mener jeg atbarnas interesser skal veie tyngre enn ønsket om å “ta” foreldrene. (Asylbarnasskjebne kan avgjøres i en dom som Høyesterett feller i midten av desember, red.anm.)

[1] Tidligere i høst gikk du kraftig i rette medomslaget på en såkalt konfirmasjonsbibel. Forsiden forestilte en dødninghode derblomster vokser ut av øyne, ører og nesebor. Som du spurte: “Kan det værealvorlig ment?” Fire dager senere gjorde du full retrett og trakk tilbake allkritikk. Nå var det plutselig et bra omslag. Om asylsaken og kristenforfølgelse er eksempel på saker du vil bruke mer energi på, var dette eksempelpå det stikk motsatte?

– Ja, først reagerte jegveldig spontant ut fra en rent estetisk vurdering. Jeg syntes det var litt …stygt. Er dette passende, spurte jeg. Så fikk jeg svar av Bibelselskapet somforklarte at det dreide seg om et gammelt keltisk og kristent symbol# at dethandlet om livets seier over døden. De fortalte også at det var en del guttersom syntes dette var mye kulere enn …

[6] … duer og olivenkvister?

– Ja, nettopp. Så da tenktejeg: OK, her har noen sett noe ikke jeg har sett. Så jeg gir meg.

[1] Er dette et godt eksempel på at twitterfeedenstempo ikke er så kompatibel med bispegjerningens rytme og krav til ettertanke?

– Ja, det er nok riktig. Påtwitter balanserer du mellom to type hensyn, særlig om du er biskop – somjournalist kan du jo skrive hva som helst – men som biskop balanserer du mellomå være hele tiden, altså ta ballenpå halvspretten, eller aller helst på direkten# og å kunne roe ned. Som biskopså har du nok behov for å ta det litt mer med ro, trikse litt med ballen ogsjekke et par referanser før du uttaler deg. Men da er det samtidig adskilligvanskeligere å score, for da er saken ute av verden når du er klar til å skyte.

[6] Er dette din arbeidsdag oppsummert: Spenningenmellom øyeblikkets tyranni og forvaltningen av De Evige Sannheter?

– Riktig. Det var en finteologisk måte å si det på. Og det med bibelen burde jeg kanskje tatt en rundetil på. På den annen side: Nettopp det at jeg var litt kjapp på labben gjordeat jeg fikk en tilbakemelding som jeg ellers ikke ville fått. Sånn lærte jegnoe jeg ellers ikke ville lært.

[1] Da en-eller-annen Beatles-begivenhet fylte femtiår her forleden, var du snar med å kringkaste det for resten av oss. Er dettenoe vi yngre bare må innstille oss på? At hver gang en Beatles-singel fyllerfemti – noe som vil skje hver eneste måned de neste åtte årene – så vil en haug68-ere rope det ut fra hver sin twitterkonto?

– Nå var jo dette en ikkehvilken som helst markering da. Det var “Love Me Do”, den første Beatles-plata som kom. Så det synes jeg det er verdt å setteen påle i bakken for, og si at detvar en stor dag i musikkhistorien. Jeg registrerer forresten at mange snakkerom Revolver som det beste og mestrevolusjonerende albumet, men jeg har alltid vært av den oppfatning at Sgt. Pepper er et mer spennende album.For øvrig mener jeg at baksiden på AbbeyRoad er det beste som noensinne er blitt laget innen popmusikk.

[6] Men hvorfor denne utemmede iveren etter åfortelle yngre generasjoner at Beatles er, var og vil alltid forbli det bestebandet? Handler ikke misjonsbefalingen om noe helt annet?

– De kan jo ha kommet på denvillfarelsen å tro at Rihanna eller hva heter han … Justin Bieber? At de er destørste. Om du er fjorten år i dag og forholder deg til det som til enhver tidflasher på youtube, er det ikke sikkert at du får med deg de storebegivenhetene i musikkhistorien, for å si det forsiktig.

[1] Er det den samme impulsen som driver biskopen ogmusikkritikeren? Ønsket om å formidle noen eviggyldige epitafer?

– Vel, jeg har iallfall sansenfor en slik kanontenkning. Jeg tror det finnes noen bautaer, både i musikk- ogi litteraturhistorien. Det skyldes nok en oppfatning jeg har: at mennesket ermer konstant enn det er variabelt# at det er noe som forbinder oss medmennesket i middelalderen# at vi er like og derfor kan la oss bevege av desamme tingene: enten det er Bach, noe fra antikken eller Det nye testamentet.Det er kanskje noe uærbødig å trekke Beatles inn i denne sammenhengen, meninnenfor det vi kan kalle underholdningsmusikken er iallfall Beatles sinposisjon sikker.

[6] Dere har lansert noe dere kaller“U2013 – Ungdomsåret i Bjørgvin”. Hva er det?

– Det handler om at allemenighetene i Bjørgvin setter ungdommen øverst på dagsorden i ett år. Vi har etkonfirmasjonstall på cirka 80 prosent og de fleste av dem er positive tilkirka, likevel ser vi at de færreste oppsøker kirka etter konfirmasjonen. Og daer spørsmålet: Er det noe vi kangjøre for at flere skal oppleve kirka – og ikke minst: troen på Gud – somrelevant? Jeg tror de viktigste valgene i livet – yrke, utdanning,livsledsager, verdier, tro – blir gjort fra du er 15 til du er 25–30. For åsette det litt på spissen: Det mennesket du er, de verdiene og den troen du harnår du er 25, har du i all hovedsak også når du er 75. Derfor er detkjempeviktig å ha god kontakt med konfirmantene og vedlikeholde den gjennomungdomsåret. Som et ledd i dette vil St. Jacobs kirke ved Bystasjonen nå bliungdomskatedral, et treffsted for ungdom med blant annet eget musikkstudio.

[1] Om 25-åringen setter premissene for hele livet,hvordan forklarer du da alle disse 45 år gamle kvinnene i overgangsalderen somplutselig blir nyreligiøse og oppsøker alternativmessen på Hellerudsletta?

– Du hører jo på spørsmålet atdet er ganske sweeping, så la svaretvære tilsvarende: Det har ligget latent. Det viser seg at yngre, i større gradenn eldre# at kvinner, i større grad enn menn, er åpne for slike ny-åndeligefenomener. Og i den grad det skjer noe rundt midten av livet, tror jeg det ersnakk om aktivisering av holdninger som har ligget der. Unge jenter er jo heltville etter dette. Tenk bare på svermeriet rundt vampyrfilmer og sånn. De har joogså en egen kvinnekanal viet til dette: FEM. Og se på ukebladene: Før vartradisjonell kristendom, skal vi si … tilbørligpresentert, og nå er det blitt tynnere og tynnere, ikke sant. Mens detteny-åndelige svamplegemet bare vokser og vokser.

X