Hva pokker er egentlig Facebook-Høyre?

b
a

Hver måned vil meh-gubben i sokratisk ånd be et knippeDagsnytt 18-aspiranter og Parasite Motel-søkere – AKA the usual suspects – om åredegjøre for fenomener og begreper du er avhengig av å forstå for å kunneholde hodet over vannet i det stadig mindre gjestmilde meningsdeltaet. Dennemåneden: “Facebook-Høyre”.

–Hva pokker er egentlig FacebookHøyre?

ELISABETH SKARSBØ MOEN
Debattredaktør i VG

– Jeg oppfatter dette som en gjeng, hovedsakelig menn, medsterk overbevisning om atEuropanærmer seg undergangen på grunn av innvandringfra muslimske land. Som løsning på problemet har de en stor tro på at enstyrket nasjonalstat har evnen til å løse problemet. Jeg oppfatter dem somnasjonalkonservative – en slags kombo av RV og Senterpartiet. Jeg mener egentligat Facebook-Høyre er feil betegnelse på denne gjengen, de burde vært kaltFacebook-Sp.

Jeg mener egentlig at Facebook-Høyre er feil betegnelse, de burde vært kalt Facebook-Sp.

NADINA BOUHLOU
Journalist og researcher i Brille

– Facebook-Høyre er den aktiviteten som ikke er reklame ogbabybilder på Facebook. Noen ganske smarte, høylytte politisk korrekte ogukorrekte kranglefanter med mye tid til overs har bygget små mediehus avfacebookveggene sine. Der bakser de sammen for å sette dagsuorden så ofte dekan. Formen er lang som kronikken, innholdet tangerer den pure fyllakrangel.Siste ord er sjelden sagt, høflighet er ikke en dyd og ord betaler ingen gjeld.Jeg har inntrykk av at det er mer menn enn damer, mer gammel enn ung, merperson enn politikk og mer navle enn lol. Siste omstrukturering internt var daHalvor Fosli slettet Ole-Martin Ihle som venn.

GEIR RAMNEFJELL
Mafiaboss i Akersgata

– Jeg tror det er lurt å gå via omveier når man skal forsøke åbeskrive hva Facebook-Høyre er, og en akkurat passe upresis beskrivelse har jegallerede brukt i en kommentar om “ekstrem-Andreas” fra Farmen: Om han ikke eren Behring Breivik, er han i alle fall et Facebook-Høyre, bare uten internett.Facebook-Høyre eksisterer som kjent egentlig ikke, men da denne kommentaren stopå trykk – meldte i alle fall både Jon Hustad og Halvor Fosli seg. Fosliadvarte meg først én gang om at jeg hadde stukket fingeren min inn i etvepsebol, og siden én gang til – etter at jeg hadde kommet med tresamlekarakteristikker på det uensartede FB-høyre: 1. Den gnieraktigetilnærmingen til velferdsstaten, der verdien av fellesansvaret svekkes, ogkravene til individets eget ansvar økes (sink or swim). 2. Den “pragmatiske”holdningen til innvandring, som har som evig logikk at innvandringen først ogfremst er en økonomisk belastning som vi bør ha minst mulig av. 3. En holdningom at alle kulturprodukter som ikke er selvfinansierende, mangler livets rett.Foslis svar var: “Enhver som prøver å dytte fellesstandpunkter på FGHøgre vilfå omtrent hele gjengen imot seg. Et vepsebol, som sagt”. Så min konklusjonblir: Facebook-Høyre er et reaksjonært vepsebol, ikke en politisk bevegelse.

CHRISTIAN VALEUR
Harmløs forfatter

– Er ikke FacebookHøyre de der mennene med akademiskbakgrunn som kjenner “folkets meninger” bedre enn alle de andre akademikerne dehar tilbragt all sin tid med? Menn som tør å komme med “upopulære”,“populistiske” utsagn? Mer vet jeg ikke. Tror jeg kun har tilgang tilFacebookVenstre, og der er folk mest opptatt av å være pene på bilder eller ådele små, fine gløtt fra de politisk korrekte livene de lever. Jeg har noen få gangerprøvd å starte fornuftige debatter på facebooken min, men de ender alltid medat Hasse kommer inn i tråden og bidrar med ironiske liksom-debattinnlegg somikke alle skjønner at er ironiske, og så har vi det gående da, vettu. Hvis jegvil diskutere seriøst så @-er jeg Kvalshaug og Bokdama på Twitter.

KJETIL ROLNESS
Sosiolog

– Facebook-Høyre er en blanding av virtuelt cafebord (medaktiv ølservering), en venstre-PKallergisk heiagjeng og landets kjappeste,morsomste og mest velorienterte debattarena. Jeg liker kretsens sans for hardeog myteknusende fakta (om for eksempel integrerings- og skolepolitikk), menmisliker tendensene til mobbing og omvendt fordomsfullhet (ingenting er galtmed Israel, alt er galt med palestinerne). Selv liker jeg å tenkte at jegtilhører fb-høyres ytre venstrefløy, sammen med blant annet Jostein Gripsrud ogBjørgulv Braanen.

EIVIND TRÆDAL
Ytringsfrihetsmotstander

– Facebook-Høyre er en samlebetegnelse på en del debattantersom ikke er partipolitisk involvert, men som står til høyre og henger påFacebook. Helten deres er Jon Hustad. Deres politiske program er å fortellehverandre at venstresida er teite, at velferdsstaten snart er ødelagt og atmuslimene er farlige. Miljøet fikk sitt gjennombrudd høsten 2012 medtv-programmet Harde fakta, og sprakk i løpet av høsten på grunn av alt sollysetde fikk på seg.

ASLAK SIRA MYRE
Daglig leder ved Litteraturhuset

– Facebook-Høyre er et reservat på internett for denutrydningstruede arten “Høyreorienterte med intellektuelle ambisjoner”. Lengevirka det som Lars Roar Langslet skulle bli Norges siste av dette slaget, menetter en lang fredningstid og aktiv kvotering sjøl i venstreorientertepublikasjoner som Klassekampen, har bestanden vokst det siste tiåret. Sidenfølelsen av ensomhet og konstant kamp mot en numerisk overlegen motstander harvært den dannende erfaringen, viser det seg at medlemmene av Facebook-Høyre erlangt mer aggressive og angstbiterske enn tidligere utgaver av arten.

MARTIN BJØRNERSEN
Youtube-orakel

– Jeg tror det må være de som ligger nede i høyre hjørnet påFacebook-siden min, de som popper opp når jeg trykker på “chat”. Eller …strengt tatt trykker jeg på “prat”, jeg har nynorsk på FB. Så Facebook-Høgreblir vel sånn sett den korrekte termen.

LARS BERRUM
Komiker

– Jeg aner ikke hva det er. Holder det ikke så ekte når detgjelder sosiale medier.

VÅGARD UNSTAD
Hobbysosiolog

– Facebook-Høyre er voksne mennesker på sosiale medier somer dritsinte på sånne som Eivind Trædal. FacebookHøyre går med et mørkeblåttskaut i høyre baklomme, mens Facebook-Venstre går med et blodrødt skaut ivenstre baklomme. Om disse to fraksjonene møtes i et kommentarfelt under enFacebook-status kan du være sikker på at alle andre skygger banen, for dabraker det nemlig løs. De krangler egentlig mest om hvem som kommer mest tilorde offentlig, men jeg tror det handler litt om skatt og penger og sånn også.

ODA FAREMO LINDHOLM
Kulturmarxist i Dagsavisen

– På internett evner man å finne folk som ytrer det meste ommangt og ikke minst også folk som er villige til å backe opp selv de raresteting du selv måtte mene. Facebook-Høyre er ikke nødvendigvis så veldigekstremt, men en samling av mennesker med en felles forståelse om at noe ergalt her i landet. De har meninger som står et hakk eller ti lenger til høyrefor den generelle mediedekningen og de syns at journalister er noe venstrevriddpakk. Derfor elsker de å nyansere Presse-Norge ved å støtte opp underhverandres kritikk i kommentarfelter med linker til saker særlig angåendelikestilling, skatt, vei- og alkoholpolitikk, samt en del enkeltsaker slik somIngebrigtsen-saken. Da blir det typisk sånne “er hun 17 er det lov”-kommentarerog “la nå et stakkars mannfolk leve!”.

–Meh