Smil og Gift møter Nina Witoszek

Vi møtte damen bak vitsen. Landets kanskje mest(hyper)aktive intellektuelle er fra Polen, får livsveiledning av en heks I Warszawa,og mener norske menn mangler balls …

[1] Hvorfor har mindretallet alltid rett?

– Mindretallet er en periferi, og periferien har alltid rettuansett hva flertallet sier, fordi flertallet pleier å være despotisk. Det erdessverre sant i alle kulturer. Før eller senere utvikler de en slagsarroganse. Så selv om minoriteten ikke har rett, så er det viktig at de blirhørt. Vi må tenke sånn. Det er en sikkerhetsmekanisme, i tilfellet flertalletblir alt for autoritært og fiendtlig mot kreativitet.

Nina Witoszek: Ivrig og akrobatisk kritiker av den norskefolkesjela og skravleklassen og står bak gullkorn som: “Mens muslimer tror påGud, tror nordmenn at de er Gud!”. Forfatter, samfunnsdebattant, litteraturviter,kulturhistoriker, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universiteteti Oslo, utdeler av en årlig diktatorpris, og Fritt Ord-prisvinner av 2005. I århar hun gitt ut boken The Origins of the “Regime of Goodness”, skrevet en operaom de polske bygningsarbeidere som bygget den norske operaen og kommet med ihvert fall én ubetimelig sauepulingsvits. Nevnte vi at hun ble utvist fra Polenfordi hun oversatte Orwells “Animal Farm” da hun arbeidet i et undergrunnsforlag,OG jukset til seg en irsk litteraturpris for novellesamlingen “Fables of theIrish Intelligentsia”, som hun ga ut under pseudonymet Nina Fitzpatrick (hunmåtte levere prisen tilbake)?

[6] Hvordan står det til med periferien her i Norge?

– Norge er sexy fordi det er en intellektuell periferi! Jegelsker periferien og det er derfor jeg bor her. Det er også derfor jeg bor iOslo, som er periferi i et land hvor distrikter er sentrum. Vi har bygget etbilde i hodene våre om at periferien er i, la oss si, Troms, men det er tvertom. Periferien er Oslo. Og jeg jobber på Senter for Utvikling og Miljø, som eri periferien av Universitetet. Så du ser jeg bevisst har valgt mitt ståsted iverden.

[1] Foruten deg selv, hvem mener du er den største nålevendeintellektuelle i Norge?

– Nansen. Fordi hans ånder levende, som Lenins ånd er levende i Russland.

[6] Men ingen med et faktisk legeme?

– En intellektuell for meg er en perifer person som virkeligforvrenger og motstår konvensjoner og dogmer og hele den virkeligheten somheter comme-il-faut. La meg komme med en anekdote. Da jeg studerte i Oxford varjeg invitert på en stor fest, en såkalt high table dinner. Jeg var sammen meden russisk dame, og sammen så vi på alle disse fantastiske akademikere, alledisse kjendiser som hadde store navn og hadde gjort store saker, og hun sa:look at this crowd, so many academics, and none of them is an intellectual! Deter et godt svar, og jeg har et liknende svar. Om det finnes noen fremtredendeintellektuelle i Norge? Jeg mener at det i hvert fall finnes veldig gode,inspirerende intellekter.

[1] Fin finte.

– Jeg har alltid vært inspirert av Bjørneboe. Og det jeg harlest av George Johanessen, selv om jeg mener at han tar feil hele tiden. Men uenighetspiller ingen rolle, han er et interessant og inspirerende intellekt. BerntHagtvet, som i moden alder har blitt suicidalt heroisk og original. Og FredrikBarth, som er usynlig nå fordi han er veldig, veldig syk. Dere bør intervjueham snart, det er et privat ønske som en betaling for dette intervjuet. Han eren av de klokeste mennene i Norge.

[1] Hvorfor er Thomas Hylland Eriksen en trussel mot Norge?

– Han er ingen trussel.

[6] Men du har jo sagt det. Du kalte han “en hovedfiende av detliberale demokratiets fremtid”!

– Nei nei nei! – det må være feilsitering! Jeg mener hansiviliserer Norge – kanskje litt for mye. Jeg vil gjerne at Shabana Rehman skalløfte ham slik hun gjorde med Mullah Krekar. For å bevise fysisk at Thomas ikkeer en trussel mot Norge – noe som var hennes konklusjon med Krekar. Thomas eren velmenende ung gutt selv om han er nesten femti. Han vet alt om alt og harlest alle encyklopedier og siterer nye fakta hele tiden og tar all oksygen fraluften rundt ham. Utrolig intelligent! Men hans problem er at han er for snill.Jeg bør deporteres, ikke Thomas! Man kan si han er en intellektuell – der måjeg kanskje korrigere meg selv – men som intellektuell bør du ha litt merskarpe tenner. Han er for høflig. For å korrigere det inntrykket så spiller hanlitt dårlig på saksofon, ikke sant, for å vise at han er litt jazzy.

[1] Hehe.

– Jeg har alltid en skyldfølelse når det kom- mer til ThomasHylland Eriksen. Fordi jeg ser at jeg har en veldig stygg sjel i forhold tilhan. Og det gjør meg irritert.

[6] Sikker på at det ikke er omvendt?

– Nei. Han kan være manipulerende, og av og til feig. Menaldri slem. Jeg tror mange drømmer om å være mad and bad. Men det krever guts åvære det. Å være i periferien krever at du har guts hele ditt liv. Du blir ikkeet medlem av establishment av det.

[6] Du spør ofte hvor det er blitt av de norske vikingene. Vi erhelt enige ass.

[1] Hvordan skal det gå med et land der Stortinget er blitt enmobbefri barneskole-sone hvor folkevalgte reagerer på konfrontasjoner med åløpe ut og grine på gangen?

– Unnskyld sterke ord, men når et samfunn mister ballene, såbegynner dekadansen. Mitt inntrykk er at nå har vi menn og kvinner, men stortsett menn, som mer og mer inngår i den kategorien som man i California kallerhalf caff-half decaff. Sånn er norsk politi. Sånn er det man vil at det norskemilitære skal være. Når jeg leste aviser og deres kampanje mot norsk krigføringi Afghanistan, så er jeg selvfølgelig imot krigføring i Afghanistan, menkampanjen var også forbundet med fordømmelse av det som de stakkars soldatenegår igjennom, alle traumer og så videre. Men soldater er jo skapt for å gågjennom traumer! Å produsere soldater uten guts er som å bare kaste snillebomber! Alternativet må være å fjerne militæret fullstendig. Jeg snakker ikkeom feminisering av menn her, jeg liker ikke det uttrykket. Norske kvinner ersterke. Det handler om hele det over-psykoanalyserte mannsbildet med Knausgård,min kamp og min far … Jeg vil ha mer myke cowboys med baller!

[6] Hvor stiller Per Sandberg i den analysen?

– Han er half cafff half decaff han også.

[1] Men du, den sauevitsen du dro bare litt over én måned etter22. juli i Aftenposten, om Norges håndtering av angrepet# “Here is the placewhere men are men, but the defenceless sheep are very nervous”.….hva mente duegentlig med den?

– Come on. Dere skjønner veldig godt hva jeg mener.

[1] Vi vil bare ha deg til å se det med egne ord.

– Ehem. Det er en veldig stygg avslutning på minSignert-spalte. Jeg har stjålet et irsk ordtak som dreier seg om… seksuelleinklinasjoner hos menn. Noen av vennene mine sa at nå Nina, nå har du gått overthe top. Nå må du gi deg. Så jeg fikk kjeft. Men altså, jeg betrakter også megselv som en sau, jeg er veldig nervøs av og til.

[6] Etter det med sauepulinga var det en del unge, barskesamfunnskommentatorer som twitret at du var blitt gal.

– Haha.

[6] Er du genial eller gal?

– Der går det en tynn grense. På torsdag våkner jeg ogtenker: Nina, du er genial. På fredag våkner jeg og tenker: Nina, du er gal. Ogpå lørdag er jeg deprimert og trenger Sobril.

[1] Tar du Sobril hver eneste lørdag?

– Nesten hver lørdag.

[6] Du sier du er betatt av intellektuell aktivitet som en”erotisk søken”, og krydrer alltid essayene dine med mye rumpereferanser. Kandu lære oss mer om hvordan man bedriver en sånn cerebral humping?

[1] Kan du VISE oss?

– Jeg tror vi undervurderer hva den intellektuelle erosmellom mennesker kan være. Nå for tiden tenker jeg mye på forholdet mellomHeidegger og Hannah Arendt. Det var en utrolig stor clash der fordi hun varjøde og han var antisemitt, men det var en fantastisk intellektuell trekning ogspenning mellom de to. Jeg tror de var forelsket i hverandre helt til de dødesom 70-80-åringer. Så sterkt kan det være. Selv om det biologiske er over, såfortsetter den intellektuelle eros. Ut av noe sånt kommer det ofte en sånntenkningens molotov cocktail. Og det tror jeg er det morsomste i hele livet.Når det dreier seg om det å vise rumpa, så er det en neologisme jeg har forsøktå utvikle i mine romaner. Det handler om en slags rumpifisering, der man viserrumpa til det som er veldig respektabelt og pompøst og kjendisaktig. Jeg trordet er for lite av dette i Norge. Selv om akkurat dere to stiller ganskeinteressante spørsmål og har en humor jeg liker.

[6] Thanks! Apropos erotikk. Du er jo en forførende essayist …

[1] …blir du sur om vi spør deg om alle de unge studentene duhar tatt som elskere?

– Jeg har et harem, ja.

[6] Er det haremet som er i fjerdeetasjen her?

– Nei, jeg har det selvsagt i garasjen. Der foregår detforferdelige og politisk ukorrekte ting, og finsjeler som Arne Vetlesen ogThomas Hylland Eriksen har ingen adgang. Når dere kommer neste gang kan dere fået intervju med mitt harem.

[1] Da går det vel i “bæ bæ lille…”

[6] Du ga nylig ut en bok om “Det norske godhetsregimet”. Hvormye moral tror du vi rekker å spre ut i verden før oljebrønnene er gått tomme?

– Norge må skynde seg. Men ikke fordi oljebrønnene blirtomme, fordi her har man jo funnet mer olje. Og etter oljen blir det sikkertgull, og etter gull blir det diamanter. Norge har så mye flaks. Når du har enså voldsom flaks får man bare mer. Og når du har disaster blir det merdisaster. Sånn går det i bølger, det er en historiens lov. Så Norge befinnerseg i en bonanza-periode. Det er Lucy in The Sky With Diamonds! Etter et par årblir det så mye rikdom og så mye Kos at vi blir for dekadente for å drive medmoralsk undervisning.

[6] Hva kommer til å fuele Norges selvbilde etter oljen?

– Skavlan.

[6] Du har laget opera om de polske arbeiderne som byggetoperaen. Hva skal din neste opera handle om?

[1] Please si Stortinget.

– Det blir den finansielle krisen i verden. Jeg har alleredeførste sang klar. Den begynner med: I screw you, You screw me, We screw thestate, and then we flee.

[6] Som gammel ihuga ironiker, fikk du med deg den ironi- versusalvorsgenerasjondebatten?

– Nei? Jeg må ha vært i utlandet. Ironi er en forsvarsmekanisme.Jeg kommer jo fra periferien, fra Polen, det mest usexy landet i hele Europa.Vi hadde kommunisme, men det var med forferdelig vær og masse stygghet og ingenting å beundre bortsett fra suicidal heroisme. Kubanere har i det minstetropisk sosialisme og danser og synger mens de har ingenting å spise. Ironi bleen slags mental eller intellektuell terapi. Ironi skaper avstand til alt,inkludert meg selv. Det er en type buddhisme. Men ikke en passiv buddhisme.Ironi er en aktiv buddhisme.

[6] Hva synes egentlig du om han alvors-Trædal-fyren da? Han erjo en av dine studenter.

[1] PRIKK PRIKK PRIKK.

– Han som skal lage det miljøtidsskriftet? Han er en utroligalvorlig student. Veldig farlig for meg. Jeg kan ikke spøke der. Da skal hanmotsi meg med en gang.

[1] Hvis du fikk dele ut en Dumt Ords Pris. Hvem ville du gittden til?

– Førstepris til SV for slagordet “Barnehager til alle!!”. Jegvil ikke tilbake til barnehage. Og andreplass til Dr. Bjørn Nistad som skrev iAftenposten i år: “Sovjetunionen fungerte som en flernasjonal stat fordi defleste delte en felles drøm og alle kulturer var like mye verdt. «Dette er et uttrykk for en fullstendigkulturell demens. Men alltid forfriskende å lese. Det dummeste har ikke værtsagt, men gjort: Nobelpris til Obamai 2009. Jeg synes Nobelkomiteen har spekulert på Obama på samme måte som manhar spekulert på finansmarkedet. Begge har kræsjet i praksis.

[6] Hvilket land/stat er mest anti-intellektuelt av: USA, Kina,Mongolia, Grønland, Vatikanet og Norge?

– Nå skal jeg være alvorlig som Eivind, min student. De mestantiintellektuelle land er land der bondementalitet vinner. Det betyr Irland,Polen, Norge. Men de mest antiintellektuelle landene har ofte også de mestbriljante tenkere. Fordi de må være ekstra eller trippelt mer briljante enn devanlig intellektuelle i andre land fordi det er så mye motstand. Det er etdialektisk forhold der. Jeg har alltid ment at Norge har vært mer briljant ennSverige sånn sett. Og bare tenk på land med intellektuelles kultus somFrankrike – de produserer den ene perforerte teorien etter den andre som erbare tull. De skaper brød med luft inni der det er ingenting å spise. Det ersom en sånn misjmæsj du steker i ovnen… hva heter det igjen… ikke potetmos,men…

[6] Lasagne?

– La oss si at de produserer lasagne eller souflè med luftog kanel og ikke noe annet. Du kan se det som egentlig å være antiintellektuell.Det behøver ikke å være en ulempe å være i periferien.

[1] Blir du aldri lei av å kommentere Norge?

– Ikke bare lei, nå begynner jeg snart å kaste opp!

[6] Hvis du kunne plukke et hvilket som helst nytt land fraglobusen, hvilket ville du valgt?

– Neste land for meg er Burma. Det er fullstendig tabularasa for meg. Jeg er også opptatt av Iran, fordi de steiner kvinner. Det erfjorten land i verden i dag som steiner kvinner, og det er en utfordring. Menjeg er ikke feminist, mind you.

[6] Så etter Norge er det kvinner, Burma og steining?

[1] Etter oss, syndeutfloden!

– Jeg har vært i paradiset for lenge, det skjer noe galt meddeg av det. Du må til helvete for å gjenfødes. I livet mitt har jeg hoppet overmitt eget lik hvert sjette år. Det er viktig å gjøre det med jevne mellomrom.Ellers stivner du helt. Som det norske sosialdemokratiet.

[1] Er det derfor du også byttet navn til Nina? Var ikkeWalentyna godt nok for deg, eller var det noe du måtte rømme fra?

– Jeg har alltid forsøkt å være annerledes. Jeg skiftet navnda jeg var 4 år gammel og bodde i Krakow. Her i Norge, hvor halvparten avkvinner heter Nina, skulle jeg egentlig gått tilbake til Walentyna.

[6] Polakker er mest kjent for å pusse opp badene våre, men duer en som pusser opp vår karakter!

[1] Hvordan er timelønnen egentlig a? Får du lønn som fortjent?

– Det jeg tjener penger på er veldig ofte kjedelig. Minhobby, som er polemikk og å forstyrre litt på de aksepterte sannheter, får jeglite penger for. Hvis jeg virkelig var interessert i å tjene penger burde jegsatset på en karriere som veldig muskulær vaskedame eller tannlege.

[1] Du som er polakk må jo være en djevel på vodkaflaska.

– Jeg drakk mye vodka da jeg var student i Polen. Det gjordeat halvparten av min hjerne ikke fungerer som den bør i dag. Jeg tenker atdersom jeg ikke drakk så mye vodka ville jeg allerede vært en Marie Curie elleren Eva Joly. Det eneste jeg drikker nå er en amerikansk vin som heter RanchoZabaco fra Sonoma County.

[6] Er vodka polsk eller russisk egentlig?

– Det er en drikk for de fortvilte. Det går en vodkalinjegjennom Europa, med de siviliserte stammer i den sørlige delen, og barbarene inord.

[1] Nå har vi barbarene laget vår egen linje. Skjenkeringen!

[6] Apropos skjenking, har du på deg miniskjørt og hæler som nåropp til skjørtekanten når du går hjem fra byen?

– Min store drøm nå er å være i stand til å gå i badedrakt.Jeg har et stort ønske om å vise dere kroppen min, men jeg kan ikke lengergjøre det. Aldri, i hele mitt liv, skaljeg være i stand til å gjøre det.

[6] Å nei, hvorfor ikke?

– Jeg var i en brannulykke i fjor. Og deler av overkroppenmin er brent. Det var en peis som eksploderte på balkongen. Jeg lå i koma i treuker og holdt på å dø. Det er virkelig min drøm å kunne se på meg selv utenfortvilelse. Jeg ser kvinnekropper og miniskjørt på tv og gråter. Forestilldere det. Det er en utfordring. Nå må jeg jobbe med hjernen.

[6] Du er veldig fin i stripete heldrakt også.

[1] Begynner den journalistiske sjangeren “voldtektsbølge” etterhvert å komme i samme kategori som svine- og fugleinfluensa-hysteri?

– Nei, hver panikk har sin egen rytme og egen logikk. Menselvfølgelig er hver panikk styrt av media. Det er så mange ting å være ipanikk over, men media velger ut sine panikker. Når det gjelder voldtektsbølgenmener jeg den er forsinket. Bølgen har vært der hele tiden. Og det er fordipolitiet har vært indolent og impotent. Så nå er politiet under lupen og de kanikke være indolente og impotente lenger. Det som er tragikomisk er at to ukeretter 22. juli var det natteravner som spaserte i Oslo og så en voldsscene, ogforsøkte å komme i kontakt med politiet i Oslo, og det var ingen som svarte, ogde ble omdirigert til Bergen, der heller ingen svarte, og så ble de omdirigerttil Trondheim, og da fikk de svar om at nå kan kanskje politiet reagere. Heleoslopolitiet var på BI-festen og passet på studentene ifølge DN. Haha!

[6] Ehehe…?

– Kanskje denne hjelpeløsheten i kriser er et trekk ved vårmoderne Kos-generasjon med stor K? Norge skal være et land som er fri fra synd,voldtekt, marihuana, overdrivelser, ironi, og for mye koffein og for mye guts.Altså Europas moralske folkemuseum med “Trekant” på TV som terapi. Det er endrøm å berøve folk for alle disse ting som er skadelige. Problemet er at ogsåluft er skadelig. Luft blir ganske skadelig om Norge fortsetter med disseCO2-greiene. Snart vil ikke folk få lov til å puste.

[1] Vi nærmer oss 2012.

– Jeg tror på dommedag – men ikke i 2012!

[6] Alle de som tror på dommedag er så vage rundt hva somfaktisk kommer til å skje. Har du en mer klar og tydelig apokalypse å kommemed?

– Jeg har en privat heks i Warszawa. Jeg må ha en heks,ellers ville jeg aldri overlevd. Jeg er så accident prone. Hennes spådom er atingen ting kommer til å skje i 2012, og at det blir en stor skuffelse. Men jegventer på noe stort, noe fantastisk. Det finnes minst 12 ulike teorier om hvasom kan skje. Jeg er veldig forvirret nå, og studerer alle teoriene veldignøye. Jeg har til og meg lest NASA-prognoser. NASA mener at jordas akse er iferd med å skifte, og at det skal forårsake masse problemer. Når jeg hartrukket konklusjoner skal jeg skrive en stor kronikk. Da får dere vite hva somer prognosen. Men jeg har som sagt konsultert min heks, og hun har pleieralltid å ha rett.

[6] Hvordan er denne heksen?

– Hun er jødisk, har rødt hår, en katt, og en stor spåkule.Så alle hekseparameterne er til stede, det er en anstendig heks, og man tror påhenne. Hun har en stor kundekrets, til og med mafiabosser. Bakgrunnen hennes erfantastisk, hun er født i Auschwitz og er en frukt av et forhold mellom en tysksoldat og en jødisk kvinne som døde i gasskamrene. Jeg tror hun ble beskyttetav denne soldaten da moren ble drept, og kom seg ut av Auschwitz med et sånttredje øye. Hun er veldig spesiell. Dere skal få telefonnummeret hennes. Deremå for all del ikke skrive dette!!! “Nå blir ikke Kit Fai blid”, sa Nina, menlot oss likevel leke med Arne gamle boksehansker.

X