Emergenza: Bergensfinale

Emergenza Festival:

•Emergenza Festival er Norges og Europas største musikkonkurranse, og denforegår i ca. 100 storbyer i Europa, Canada, Australia, Russland, Japan og USA.Det avholdes innledende runder, semifinaler, regionale finaler og nasjonalefinaler.

• Et profesjonelt dommerpanel velger ut vinnerne av den norskefinalen, og vinnerbandet får en plass i den nordiske finalen i Stockholm.Herfra går to nordiske bands videre til den internasjonale finalen, som avholdessom en del av en stor musikkfestival i Tyskland med 30.000 besøkende. Her erdet mulig å løpe av sted med den helt store premien, som er en fullt sponset ogpromotert tour i Europa. Dessuten diskes det opp med en masse instrumentpremieri både den norske og den internasjonale finalen.

Emergenza i Norge:

EmergenzaFestival har 130 deltagende norske band i sesongen 2011/2012. Disse bandene skaligjennom innledende runder, semifinaler, Stavangerfinale på Folken,Bergensfinale på Verftet og Norsk finale på Rockefeller i Oslo. Et dommerpanelbestående av musikkbransjefolk velger det bandet, som skal representere Norge iden nordiske finalen i Stockholm hvorfra to nordiske band går videre til den internasjonalefinale i Tyskland.

Etter flere innledende runder og semifinaler er Emergenza-festivalenkommet frem til Bergensfinalen. Her vil en profesjonell jury velge ut detbandet som skal forsvare Bergen i den store norgesfinalen på Rockefeller i maineste år. Finalen avholdes på USF Verftet på lørdag 19. november. Musikkenbegynner kl. 18.30.

Listen over band som spiller i finalen finner du på www.emergenza.no

Etter den norske suksessen i den internasjonale finalen isommer, hvor Envy (Oslo) vant, har flere utenlandske bransjefolk henvendt segtil festivalen og vist interesse for å høre mer fra norske band.

– Dette vil komme deltagerne i Bergensfinalen til gode, sierpressekontakt Martin Jensen (bildet).

– Ikke bare én, men to A&R’s fra et major label iTyskland kommer til å sitte i juryen på Verftet på lørdag.

Han forteller at Emergenza-band kan komme svært langt:

– Flere og flere band merker at vi er en seriøs ogeffektfull karriereplattform, og jeg er ekstra glad for at et stortplateselskap fra Europas viktigste musikkmarked ser dette og kommer til Bergenfor å få med seg hva som skjer i musikkmiljøet her. Meg bekjent er vi de enestesom kan få slike “kjemper” til å komme og se en hel kveld med upcoming band.

Program og info om festivalen på hjemmesiden www.emergenza.no

X