Skjønnheten i en døende sport

Esel &fisk fra hele verden blir sakte tygd i stykker av ulver & veteraner &en smalere økonomi. Norge har nylig innført et betalingsforbud mot nettpoker,og en rekke andre nasjoner lar de byråkratiske tannhjulene knuse friheten tilkortspillerne. I et slikt klima må en mann simpelthen gå i skjul for loven ogoppsøke undergrunnen for å spise. Og hummer var påmenyen. NATT&DAG fikk en invitasjon til å fotografere en pokerklubb avden gamle skolen der eiendommer fra Vietnam har blitt pantsatt over bordet nårkreditten har gått tom. Håpet var å få spille et par runder i rentjournalistisk henseende. Kineseren var allerede markant til stede […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.