OV#3: Unge Ledere – del 1: Konformitet

OSLOVOLDEN3 i NATT&DAGs «Heia Norge»-nummer diskuterer konformitet, opposisjon og fremtid med Tore Tvedt, PST, kjente og mindre kjente samfunnsdebattanter og mange flere.

Intervjuene som følger saken vil komme på nattogdag.no de neste ukene, men for virkelig å få et svar på hvor landet står fant vi det naturlig å henvende oss til Norges fremtidige lederskikkelser# Ungdomspartienes ledere. 

Vi ville vite hvem de er, hva de representerer, hva de tenker om sosialdemokratiet Norge, og ikke minst# hva de mener burde gjøres fremover.

Initiativet ble godt mottat og vi klarte å samle samtlige av partienes representanter i studio for å diskutere Velferdsstaten. Her er programmets første del.

I panelet:

  • Fredrik Brevig (UngKom)
  • Iver Aastebøl (Rød Ungdom)
  • Mali Steiro Tronsmoen (SU)
  • Eskil Pedersen (AUF)
  • Lars Vangen (Senterungdommen)
  • Øystein Sørvig (KrFU)
  • Anne Solsvik (Unge Venstre)
  • Henrik Asheim (Unge Høyre)
  • Ove Vanebo (FpU)

Takk til:

Niels Theissen, White Light Studio, No Reel, Andreas Grødtlien og DogA

X