OV#3: Unge Ledere – del 1: Konformitet

OSLOVOLDEN3 i NATT&DAGs «Heia Norge»-nummer diskuterer konformitet, opposisjon og fremtid med Tore Tvedt, PST, kjente og mindre kjente samfunnsdebattanter og mange flere. Intervjuene som følger saken vil komme på nattogdag.no de neste ukene, men for virkelig å få et svar på hvor landet står fant vi det naturlig å henvende oss til Norges fremtidige lederskikkelser# Ungdomspartienes ledere. Vi ville vite hvem de er, hva de representerer, hva de tenker om sosialdemokratiet Norge, og ikke minst# hva de mener burde gjøres fremover.Initiativet ble godt mottat og vi klarte å samle samtlige av partienes representanter i studio for å diskutere Velferdsstaten. Her er […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.