OV#3: Intervju med en Goter

b
a

Med skråsikker nedlatenhet fordekt somselvtilfreds moralismegosser vi oss i vårt perfekt velfungerende sosialdemokratiske imperium der virkeligheten blir smalere og smalere mot en uangripelig total konformitet som har utslettet all opposisjon. NATT&DAG trengte avbrekk fra tyranniet, kjørte ned til Drammen og slo av en prat med en gammalnazist som hater Norge og håper dere alle dør på 17 mai. Gratulerer med dagen!:)

Tore Wilhelm Tvedt
Født i 1943.
Kristen, streng oppdragelse i Asker. Tok avstand fra kirken som tenåring. Tørrlagt alkoholiker som 21-åring. Hevder å være Odins profet.

Fikk sitt religiøse kall i januar 1994, skilte seg da fra kona, skrev alt av verdi over til henne og reiste ut på pilgrilmsferd i Europa. Tilbake i Norge stiftet han BootBoys i 1997.

Han ble etter hvert kastet ut av sine egne på grunn av sitt strenge syn på alkohol. Stiftet Vigrid i 1999. Har fire barn, men ikke kontakt med noen av dem.

Ble jaget ut av Øvre Eiker i 2004 og flyttet da til Vestfold.

Ble dømt til 45 dagers fengsel for overtredelse av straffelovens paragraf 135a i 2006, etter uttalelser om jøder i en reportasje i VG. I Ankesaken i lagmannsretten ble han frifunnet, men i desember 2007 ble frifinnelsen opphevet i Høyesterett.

Er tidligere dømt for vold mot en 14-årig jente og for brudd på våpenloven.

By the Way Lier Sør (tar imot nordgående trafikk), E18. 2.5 km nord for Drammen. 12. april ’10.

N&D:Vi har forstått det slik at du er ute av Vigrid?

Tore Tvedt: Nei,aldri vært.

N&D:Nei vel? Litt diffus info på nettet.

TT: Nei,det er taktisk informasjon.

N&D:Ok. Så du vil bort fra rampelyset?

TT: Deliker jo ikke den virksomheten jeg driver. For å gjøre en lang historie kort:Du blir sliten. Stadig glattcelle. Stadig stoppet når du er ute og kjører bil.Plutselig bråbremser de foran deg, spretter ut, løper mot bilen, truende som omde skal slå deg ned. Så bare gliser de og kjører av gårde igjen. De plager deg.Klokka tre-fire om natta lyser de opp soverommet ditt. Flere netter på rad.

N&D:Og det er bare helt tilfeldige folk som ikke liker deg eller?

TT:Nei-nei, det har vært politiet hele veien. Vi fikk sjekka en bil en gang og denvar registrert på Justisdepartementet. Senere biler klarte vi ikke fåopplysninger på. Så jeg skaffet meg selvsagt våpen. De [politiet, red anm.]regnet med at jeg kom til å skaffe meg våpen og kom selvfølgelig hjem til megog fant det de lette etter, og så var jeg dømt for våpenbesittelse. Det er sånnde jobber. Etter noen år med det trakk jeg meg gradvis tilbake. En ung mann fraRøyken tok over mer av det ytre peset [Thorgrim O. Bredesen, red.anm.]. Så detjeg gjør for tiden er å drive nettsiden og seremonier. Ellers griller jeg ogspiller paintball, men det gjør jo alle.

N&D:Riktig. Aldri testet paintball, men det er visst ganske utbredt ja. Du har ikkenoe godt forhold til politiet? Hvordan har outsiderposisjonen vært sånn ellers?

TT: Sammen med skolen og media gjør politiet en glimrende jobb medå holde orden i samfunnet så absolutt ingen får gjort opprør. Et godt eksempelvar da jeg bodde i Øvre Eiker. Jeg kommer hjem en kveld og merker at nøkkelenikke passer i låsen. Da har ordføreren, bygdeavisen og politiet gått sammen omå skifte nøkkel i et privat hus hvor jeg betalte leie. Politikeren ber om det,politiet utfører og bygdeavisen støtter det! Det er tross alt en FN-paragrafsom sier at alle har rett til fast bopel. Ordfører Anders B. Werp sa rett ut at”Vi har jaget vekk Tvedt før, og nå gjør vi det igjen.” Den samme karen sittersom representant på tinget i dag og hvis dere søker han opp finner dere enkjempesak fra i år med krigsoverskrifter i Dagbladet:Kjempet mot HellsAngels, Outlaws og Tore Tvedt”. Det er liksom den største saken i hans liv,kampen mot disse motorsykkelgjengene og meg.

N&D:Hva er disse seremoniene du jobber med?

TT: I dealler fleste kulturer har man en seremoni for å ta imot nye medlemmer avfamilien, ætten, stammen, nasjonen eller rasen. Slik har det også alltid værthos oss som er av nordisk ætt. Før den sorte åndspesten [kristendommen,red.anm.] gjorde folket vårt mentalt syke ble denne seremonien kalt å gjøreSkiri og det ga den enkelte retten til tittelen menneske. Det er dettesamfunnet hater mest av det jeg driver med, seremoniene. Det var oppe tilkommunestyret faktisk: “Hva faen gjør vi med Tvedt, han bryter jo ingen lover?”Siden Tvedt ikke bryter noen lover vedtok de at det var best å sende politietpå ham. Og de tok meg de. Åtte mann med maskinpistoler, smalt opp dørene. Megskremmer du jo ikke, men de skremte alle de andre i huset der jeg bodde. Detvar like nedi gata her ved den brukte Mercedes-forhandleren [peker].

Vigrid
Ble stiftet av Tore Tvedt i januar 1999.

En odinistisk, antikristen, rasistisk, nynazistisk og nypaganistisk sekt. Har også hentet inspirasjon fra den tyske Völkischebevegelsen fra 1800-tallet, der begrepet “Blut und Buden” (”blod og jord”) er sentralt: man ser for seg at det eksisterer en mystisk forbindelse mellom folks sjelelige egenskaper og naturforholdene.

Völkisch religion opponerer særlig mot tradisjonell, dogmatisk kristendom som man anser som “artsfremmed” og er i opposisjon til Hitlers hierarkiske führer-nazisme. Navnet er hentet fra “Vigridvollen”, slagmarken der Ragnarok skulle finne sted ifølge norrøn mytologi.

Vigrid hevder jødeutryddelsen under andre verdenskrig er en fabrikkert løgn og kaller det for holocas$. USA omtales som “Jew$A” og de har profilert seg som palestinavenner på sine nettsider.

Konspirasjonsteorien Zionist Occupation Government (ZOG går ut på at verden styres av en sionistisk maktelite) er det gjennomgående fortolkningsrammeverket i det meste Vigrid foretar seg og skriver på nettsidene.

PST hadde en offensiv mot Vigrid i 2004. 60 prosent av medlemmene trakk seg ut i tiden som fulgte. Thorgrim O. Bredesen ble utnevnt som Tvedts arvtager i 2006.

Vigrid hadde ikke hatt en uttalt politisk agenda før deltakelsen i stortingsvalget i 2009. Vigrid stilte liste i Buskerud, men valget ble ingen suksess. Kun 174 personer stemte på Vigrid. Høsten 2009 gikk Tore Tvedt ut og sa han hadde pensjonert seg og at Vigrid var lagt ned.

N&D:Men du er de facto-lederenfor Vigrid?

TT:Media skal alltid sette lederstempel. Du kan liksom ikke uttale deg som annetenn leder. Men jeg gjør bare en del av jobben i Vigrid, en annen kar gjør noeannet. Det er flate strukturer.

N&D:Så det er ikke så veldig hierarkisk i Vigrid?

TT: Nei,det er null hierarki. Jeg liker ikke hierarkier.

N&D:Det tredje riket var jo ganske hierarkisk, synes du ikke?

TT:Altså, jeg har jo lest Mein Kampf et par ganger.

N&D:Det er en litt hierarkipreget bok.

TT: Ja.Skal man krangle på det så er jeg anti-nazi.

N&D:Anti-nazi, du? Haha. Vi trodde du var nazist.

TT: Fordet han sier er at Führerprinsippet er det grunnleggende prinsippet inasjonalsosialismen. Jeg er anti-Führer.

N&D:En moderat, eller nei, en moderne nazi?

TT: Ja,man kan legge i det hva man vil. Jeg bryr meg egentlig ikke. Media er veldigtydelige på det. De demoniserer folk. Bruker nazikølla på dem. Enhver personsom uttaler seg nasjonalistisk blir stemplet som nazist.

N&D:Når du sier media, hvem tenker du på da?

TT: Jegtenker ikke på dere og meg. Jeg driver også en form for media. Jeg tenker påDagbladet, Halden Arbeiderblad, Schibsted-gruppen, A-pressen, alle de etablertesom er avhengige av annonser. Dere kan jo teste det selv. Benekt Holocaust,null annonser til neste nummer.

N&D:Skal si ifra til salgsavdelingen.

TT: Derekan skrive om voldtekt, dere kan skrive litt om meg. Men dere kan ikke gå utmed redaktøransvar og hylle Hitler og Tysklands kamp og benekte Holocaust. Deter umulig i Norge.

N&D:Tror du det er mulig i andre land?

TT: Nei.Og jeg har flere eksempler på det, de blir lagt rett ned. Det var et japsemagasinpå 80-tallet en gang, type Illustrert Vitenskap, som hadde et temanummer omHolocaust. Men med en objektiv fremstilling av den andre siden, altsåfornektere. Noen måneder etterpå var magasinet lagt ned. De hadde 500.000 iopplag.

N&D: Rartmed det, men industrielt folkemord er et ømt punkt for mange. Men ok, la oss snakke kjapt omorganisasjonen din, eller nettverket. Hvor omfattende er det nå?

TT: Deter så lite omfattende at man skal være veldig snill hvis man sier at det i dethele tatt finnes et nettverk. Egentlig gjør det ikke det. Det finnes menneskerog enkelte smågrupper, men når politiet kommer på døra trekker folk segtilbake. Det betyr ikke at folk har skiftet mening, men det betyr at de ikkegår ut med det. Folk kan ikke bygge noe. Det er helt umulig.

N&D:Men altså det dere tror på… det du tror på, din ideologi, religion. Hva menerdu at det gir deg?

TT: Detgir en indre harmoni. Hvis vi har en gentype – nå forutsetter jeg at vi har det– en gentype som er annerledes enn negere og arabere sin, at det ligger en vissform for historisk lære eller utvikling i hvordan vi er formet som folk, såtror jeg at det beste for alle er at også den mentale delen er i harmoni medgenene. Det er tro. Det kan jeg ikke bevise. Men tar man en bok som er skrevetav ørkenrotter eller geiteknullere nedi Saharaørkenen [Bibelen, red.anm.] ogsier til nordmenn at “nå skal dere bruke den”, nei det er så dumt, det erutrolig at det noen gang har vært mulig.

N&D:Hvor kommer hatet ditt fra?

TT: Davil jeg spørre tilbake: hvilket hat da?

N&D:Når du kaller folk for “ørkenrotter” høres det ut som du provoserer nærmest medvilje. Hvor kommer det fra?

TT: Jeger ikke motivert av fremmedfrykt eller fremmedhat mot svartskallene som kommertil landet.

N&D:Du er ikke motivert av fremmedhat, men kaller folk for “svartskaller”? TT: Nei. Poenget mitt er: jeg er egentlig ikkeinteressert i dem. Det jeg er interessert i er derimot de kreftene som slipperdem inn i landet og bruker dem som middel til å ødelegge oss som folk. Jeg serpå dem som et middel. Jeg retter jo mesteparten av min skyts mot jøder som jegoppfatter som de ansvarlige for ødeleggelsen av alle hvite naboer.

N&D:Men hvorfor bruker du sånne ord da: “svartskalle”?

TT: Deter det de kalles. Svartskaller er ikke hat.

N&D:Det er ikke en viss undertone der?

TT: Jegmener det er uinteressant å tolke om det er hat eller ikke. Så lenge de er herså er det negativt. De skal ut. Men jeg holder ikke hver enkelt svartingansvarlig for at de er her. Jeg ser ikke på han som reparerte kaffemaskinen hertidligere som en definert fiende. Hadde det vært Stoltenberg derimot: hanjobber aktivt for å ødelegge oss som nasjon, han ser jeg på som en definertfiende. En pakistaner, araber eller algerier som kommer inn her til landettrenger ikke ha planer om å ødelegge noen ting som helst, men så lenge han er herså har jeg etfiendtligsinnet forhold til ham.

N&D:Hvis du har et fiendtligsinnet forhold til dem så må det bety at de truer noeved deg. Hva er det de truer? Hva er det som truer deg med at de er der?

TT: Detruer mitt folks eksistens. For meg er dette folkekamp, min part i dette her erjo på vegne av det folket jeg tilhører. Hver rase har en universell lov om åleve for seg selv.

N&D:Dette bunner i den religiøse overbevisningen du har fortalt oss om. For å væreenig med deg så må man tro på det du sier, det er jo ikke vitenskapeligbevist?

TT: Deter her vi har et problem. Dere snakker som om dette ikke eksisterer. Detoffisielle synet i Norge er at menneskeraser ikke eksisterer, men da sier jeg:idioti. Det er ut ifra et individnivå du spør og jeg svarer ut ifra etrasenivå.

N&D:Ok, la oss se på det litt mer praktisk. Du har klare idealer, rammer, du harlang erfaring med det du driver med og du har blitt tråkka på for det du trorpå. Er det ikke da litt feigt av deg og Vigrid, hvis situasjonen er som den eri Norge, å ikke gjøre mer?

TT:Det er det veldig mange som har sagt. Og du kan si at Vigrid er jo ikke noevakuum i forhold til samfunnet for øvrig og jeg er for så vidt helt enig, jegvet bare ikke hva mer jeg skulle gjort eller kunne gjort. Jeg har slitt i flereår med å få et tak over hodet. I det hele tatt slitt med å ha et sted å bo ogfå mat på bordet.

N&D:Det er i hvert fall gode tider her i landet for deg som ikke er så fan avkristendommen. Norge er blitt et av verdens mest sekulære land. Hva mener du erden nye religionen? Sport? Gullrekka? Materialisme? Narsissisme?

TT:Holocaust.

N&D:Holocaust?

TT: Ja,Holocaust er den nye religionen. Det man dyrker er ikke Holocaust per se, menHolocaust er et middel til å dyrke det egentlige religiøse aspektet bak det,nemlig jødenes spesielle “lidelseshistorie”. Det er ikke noen skoleklasser somgår inn i Vålerengas lokaler og tar av seg lua, det er ikke religion. Man kanstirre på tv-skjermen fem timer om dagen, men det blir ikke en religiøs totemav det. Holocaust har alle de sider som en religion skal ha. Det er tusener avskoleelever som hvert år tar dissehvite bussene ned til Auschwitz.Det er en svær industri. Du har hævver av dyrkingsbygg. Du har alle Holocaustmuseene,du har Holocaustsenteret på Bygdøy, der kommer man, tørker seg på beina og tarav seg lua og så dyrker man den jødiske lidelse.

N&D:Dyrker og dyrker. Vi trodde Norge heller var lettere antisemittisk, eller ihvert fall anti-israelsk. Det er ikke særlig mange jøder her heller. Er ikkedette klassisk konspirasjonsteori, Tore?

TT: Vel,til det første kan jeg svare både ja og nei på. Men det stemmer at det errelativt få av dem. Jeg tror de opererer med et tall mellom 1000 og 1500registrerte jøder i Norge i dag [det stemmer, red.anm.]. Det som er sikkert erat jødene er verdens maktpersoner og religiøse dyrkeprodukt i dag. Dette harjeg studert og jobbet med. Det er ikke ett statsoverhode i verden som ikke måinnom Yad Vashem og legge krans på minnesmerket. Bare sjekk oppYad Vashem så skjønner dere hva jegsnakker om.

N&D:Hva tenker du egentlig om Norge i dag?

TT: Jeghar forakt. Jeg har forakt for det norske folk så til de grader. Jeg delermeningen til han russiske, han er vel jøde, men nazileder, Zhirinovsky: han saat norske menn er de feigeste mennene i hele verden.

N&D:Hehe! Han er nazileder og jøde? Er det mulig?

TT: Ja,leder for det russiske LDPR-partiet. Vel, nazi og nazi. Jeg er ikke heltsikker. Jeg bare sier at alt som er nasjonalistisk er nazi. Jeg husker ikkehelt hvilken anledning det var han sa det, tror det er 10-11 år siden.

N&D:Hvorfor mente han at vi er feige?

TT: Somsagt husker jeg ikke konteksten, men essensen var at nordmenn er feige. Visstedere at jeg var den første til å anmelde blondinevitser?

N&D:Mener du at du skrev vitseanmeldelser?

TT:Haha. Nei. Jeg anmeldte de til politiet. Det er uforståelig at norske mennaksepterer sjikanering av kvinnene deres. Derfor lagde jeg vitsesiden på nett.Den med negresse- og jødevitser.

N&D:Fortell en da.

TT: Vetdere hvor mange jøder det er plass til i en Fiat?

N&D:Neeeei.

TT: 50.5 i bilen og 45 i askebegeret.

N&D:Haha! Du er klar over at du akkurat bekreftet at Holocaust fant sted!?

TT:Haha. Det kan dere vel si. Poenget mitt er at nordmenn er feige..

N&D:Greit det, Tore. Vil du si Norge er et konformt samfunn?

TT:Norge er et så totalt konformt samfunn som det i det hele tatt går an å få det.Jeg ble veldig klar over det da jeg flytta utenlands. Jeg fikk mitt kall idesember 1994 og da var det bare å pakke tingene og følge det kallet. Jegreiste av gårde og bodde i Frankrike, Tyskland og Belgia. Det første jeg innsåvar at det jeg var lært opp til å tro om Frankrike for eksempel – et av dissedegoslandene, og vår overlegenhet som folk her i nord – det var bare tull.

N&D:Hva mener du med tull?

TT: Huskat jeg gikk på skole i 50-årene. Vi ble hjernevaska gjennom hele oppveksten tilå tro at den skandinaviske modellen er den eneste modellen. Man ble lært opptil at andre nasjoner var underutvikla folk. Men tyskerne var jo hyggelige, despankulerer ikke rundt i hanemarsjen som jeg hadde blitt lært. Franskmennenebodde bra, veiene og skiltingen var bedre. Jeg har bare hatt trøbbel med norskeveier. Når du kjører gjennom vestre Telemark og kaller det en europavei – daler jeg av Norge. I Frankrike bugner butikkene av all slags matvarer. Jegkjørte jo rundt i klart eldst bil på den tiden. Det var renere der, pent ogpyntelig. Jeg bodde i en liten landsby som het Le Lavandou, et vakkert sted iSør-Frankrike.

N&D:Der har vi vært.

TT: Hardere vært der??

N&D:Ja, det er veldig nære Hyères ikke sant?

TT: Jaja, riktig! Riktig! Jeg møter ingen som kjenner de stedene, så jeg pleier å siet sted mellom Toulon og Nice til folk. Det kalles “Blomstenes by”. Fantastisksted. Når du kom dit fra Norge, hjernevaska gjennom femti- og sekstiårassosialdemokrati. Norge skulle liksom være best, altså ikke på den nazistiskemåte…men politisk, ja i veldig stor grad. Det var en veldig arroganse om atNorge var best.

N&D:Men du tror ikke at denne oppfatningen kan forklares med de miljøene du voksteopp i, her i Norge?

TT: Ikkefaen. Jeg kommer fra Oslo Vest og Asker. Jeg kom fra et godt hjem. Faren minvar direktør, jeg diskuterte politikk da jeg var liten. Men bare for åfullføre: jeg hadde lært at franskmenn ikke vasket seg, men det stemteselvfølgelig ikke. I Lavandou, en liten fillelandsby for franskmenn, der kjørtedet biler rundt for å holde det rent til alle døgnets tider. Men dere, jeg kommerikke over det, dere er de første jeg noen gang har møtt som vet om Le Lavandou!

N&D:Ok, siden vi har deg i godt lynne: hva mener du er det beste med Norge da?Etter alt dette her.

TT:Naturen. Og det potensialet vi som gotiske guder har. Altså vårt potensial somfolk blandet med naturen. Jeg er glad i naturen.

N&D:Guder, hva mener du med det?

TT: Vi er av nordisk ætt, en nordisk rase. Gotere og Gud ersamme ord. Så vi er Guder, enkelt og greit. Vi er Gotere.

N&D:Hmm. Gotere? Har det noe med gothere å gjøre? Eller, samme det. Hvis du menerNorge er så middelmådig og selvgodt, så har vi lyst til å spørre deg: hvor erde andre som mener det samme som deg? Hvor er de som opponerer i Norge? Hvor erde radikale? Hvor er raseriet?

TT:Raseri? Det finnes ikke raseri i Norge. Altså, jeg er for gammel. Og jeg ersåpass kjørt etter disse årene her at jeg verken vil si at jeg i dag hatereller er rasende. Gamle folk er ikke rasende. Testosteronnivået er blitt forlavt. Og de som skulle vært rasende og de som har det i seg, det er menn påderes alder.

N&D:For BootBoys for eksempel, det er helt borte?

TT: Jaja, det er helt borte for mange år siden.

N&D:De hadde veldig denne bøllementaliteten: du kan føle på hvordan det er å ståfrem, så får du deg en på trynet og neste gang er det ytterst få som tar detlenger. Da pakker de sammen?

TT:Jo, det kan du si, men gjør du det til en statssperrende agenda så blir detetter min oppfatning feil.

N&D:Så det du sier er at du ser på staten og politiet som en bølle?

TT:Ja, politiet har bøllejobben. Det er det eneste voldsapparatet som er lovlig.Og det er jo for å vedlikeholde og sikre at de som har makten får gjennomførtsin agenda. Det er klart politiet må være bølle når det er påkrevd å værebølle.

N&D:Så av opposisjon, du kan ikke komme på noe?

TT:Jeg ser ingen opposisjon i dag.

N&D:Det er ingen som har kommet etter BootBoys?

TT:Ingen. Jeg kjenner desom gjerne blir litt sure hvis jeg sier det sånn.

N&D:Du kjenner noen som blir sure hvis du sier at det ikke er noen igjen?

TT: Ja.De sitter og gjemmer seg bak nick på nordisk.nu, en svenskdrevet side hvor detsitter noen tullinger. Hovedjobben deres er å hate meg. Og så var det en gruppei Trøndelag, men de har jeg ikke hatt kontakt med på et halvt år.

N&D:Hva heter de?

TT: Dehar ikke noe navn så vidt jeg vet. De satt på nettby.no. Altså, det er null.Media hadde rett. PST-sjefen hadde rett. Når jeg pensjonerte meg var det dødt.Det betyr at jeg var den eneste som hadde et image av å gjøre motstand. Deteksisterer ikke noe miljø som vil ta opp kampen mot det norske samfunn. Da trorjeg du i så fall må gå til disse islamistiske grupperingene, de kjenner jegikke til.

N&D: Hva tenker du om enkarakter som for eksempel Bhatti?

TT: Jeghar respekt for alle som sloss for sitt. Jeg sympatiserer med Taliban iAfghanistan på samme måte som jeg sympatiserer med Mujahideen mot Sovjet. Deter frihetskjempere i mine øyne, de har min respekt. Jeg har aldri satt meg inni Bhattis synspunkter, men at en kar står opp på den måten, det er jo det jegsavner på vår side. Jeg har fulgt med på Nyhetsspeilet som denne andre karen,Barahmi, står bak. Skulle gjerne hatt han med meg. Hvorfor faen er det ingennordmenn som tørr å gjøre det samme som han?

Nynazismens undergang i Norge

– I 2000 ble tre norske nynazister, Joe Erling Jahr, Ole Nicolai Kvisler og Veronica Andreassen, alle tilknyttet BootBoys, dømt for drapet på den 15 år gamle Benjamin Hermansen. Det førte til at 40.000 personer møtte opp til demonstrasjon, Michael Jackson dedikerte en sang til ham (”Invincible”) og stiftelsen av en årlig Benjaminpris.

Drapet, og den mobiliseringen av motstand mot rasisme og nynazisme som ble satt i gang i etterkant markerer overgangen til en fjerde bølge. Det ble vanskelig for nynazistene å vise hvem de var, og hva de sto for. Dette medførte at nynazistene gikk mer i skjul. Uniformering opphørte.

I etterkant av denne hendelsen har politiet intensivert bekjempelsen av nynazismen. PST gjorde offensiver mot flere av miljøene og ved utgangen av 00-tallet kunne PST-sjef Janne Kristiansen gå ut og erklære at det norske høyreekstremistiske miljøet er “knust.”

N&D:Islamistiske grupperinger er Norges håp – hilsen Norges mest kjente nynazist!Det må man si. Så du skulle gjerne hatt Barahmi på din side?

TT: Jeg er ikke enig med han. Sikkert noe NewWorld Order som vi er enige om. Men kampen er vi altså ikke enige om. Men de eri hvert fall ikke så hjernevaska og balleknust som nordmenn er. Bhatti ogBarahmi tørr å stå opp.

N&D:Hva har du fått igjen for din kamp, Tore? For å stå på ditt, for å ofre så myeog bli hundset rundt?

TT: Formeg er det tilfredsstillende at jeg har gjort det jeg har kunnet, jeg kantrøste meg med at jeg har sådd noen frø, hvor mye det blir ut av det er jegslett ikke sikker på.

N&D:Hvor er de frøene?

TT: Detsitter folk rundt omkring. Men de vet at det er risikabelt. Purken kommer pådøra. Har du noe med Tvedt å gjøre så tar de deg! Alle folk vet det. Men detforandrer ikke holdningene deres. Men jeg er ikke så veldig optimistisk, jeghar lært underveis. Hørt om Ragnarok-gruppen som holdt på i 30-årene? Jeg trorjeg ville hatt en del til felles med de. De var i opposisjon til Quisling, mentok ikke den politiske delen så veldig alvorlig. De hadde flotte tidsskrifter,de hadde møter, de var flere hundre. Og så, for faen, forsvant de i 1945! Dutaper en krig, men du taper jo ikke overbevisningen. Men da var det slutt. Ogdet er ikke jeg i stand til å skjønne. Og skal jeg bruke samme målestokken påden jeg er i dag, så er det slutt.

N&D:Hva tenker du om at det er slutt?

TT: Nårdu er 67 så tenker du annerledes om at det er slutt enn når du er ung. Det bliren del av deg det også. Du råtner på rot og hjernen aksepterer at du er i ferdmed å råtne og så rasjonaliserer du det. Det ligger i alt som har med hormonerog stoffer å gjøre. Gamle folk aksepterer at de skal dævve, unge folk gjør ikkedet.

N&D:Hvis du ser tilbake helt fra kallet, hvor lang tid er det? 16 år?

TT: Dethar vært utrolig givende, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort annerledes.

N&D:Har du stilt deg det spørsmålet?

TT: Dethar jeg selvfølgelig gjort. Når det stod på som verst.

N&D:For du er jo forhatt av ganske mange nordmenn. Trives du med det? Synes du deter ok?

TT: Denhverdagen møter ikke jeg.

N&D:Men du vet at det er sånn. At mange hater deg.

TT: Detmerker ikke jeg. Jeg opplever det omvendt. Da jeg bodde her de første åra såfikk jeg gratis kaffe her. Jeg fikk ikke lov til å betale for video ivideosjappa.

N&D: Hvis vi spør de som girdeg gratis kaffe om hvorfor de gjør det, tror du de ville vedkjenne seg det?

TT: Devil kanskje si at de gir meg kaffe fordi de er redd meg.

N&D:Så det er folk som støtter dine synspunkter, men som ikke tørr å si det høyt?

TT: Ja.Jeg har i hvert fall aldri opplevd i min hverdag det dere sier om hat. Jeg harfått masse meldinger, SMS’er, klapp på skulderen: “Dette er jævla bra!”. Jegvar sammen med en dame i Stavanger, og da ble vi stoppet når vi var ute, detvar jo bare stas: “Du er kongen!”, “Kongen i Stavanger!” sa de. Så jeg har møttden andre siden. Alle steder jeg har bodd har jeg aldri hatt noe problem. Gliddrett inn i miljøet der jeg bor nå. På Kornsjø.

N&D:Så du møter ikke folk på gata som slenger dritt?

TT: Detvar en pakkis som skrek “nazi” på 50 meters hold en gang. Så snudde jeg meg ogda løp han inn i sjappa. Det er til å le av.

N&D:Hvor mange tror du det er som egentlig sympatiserer med deg?

TT: Jeghar ikke noe statistikk.

N&D:Hva føler du da?

TT: En underliggendesympati? Jævla mange. Kanskje flertallet av den norske befolkning.

N&D:Har Vigrid noen gang vært så sterke at dere har hatt fysisk kraft?

TT: Ja.Lokalt dominerte vi Hokksund. Jeg husker de skrev i avisen at politisjefen iKongsberg klaget fordi de ikke kunne gjøre jobben sin fordi alle ressursenederes hadde blitt midlertidig transport ned til Øvre Eiker. En av ordførerne saat det hadde kosta dem millioner å ha meg i nabokommunen. De patruljerte igatene og hver gang de så et Vigrid-medlem sammen med en annen så stoppet dedem og ringte hjem til foreldrene til den andre. Så vi hadde fysisk kraft iØvre Eiker, Kristiansand og Stavanger. Men der ble de brutt opp når deinvalidiserte en araber i et knivslagsmål. Det røk også delvis i Kristiansandetter noen slåsskamper. Så fysisk kraft har vi hatt, men det har aldri vartlenger enn andre sesongen så er det blitt slått ned på.

N&D:Har du vært i den situasjonen at du virkelig har tenkt å gjøre noe aktivt iforhold til styringen av Norge?

TT: Altså,hehe. Med en gang jeg lukter at et spørsmål dreier seg om å anvende vold, ellermilitære midler, da kan ikke jeg svare.

N&D:Likevel: Du sier du har lest Mein Kampf mange ganger, du er imot hvordan maktenblir brukt i Norge, du mener at veldig mange egentlig støtter deg, det er veldigmange deler av det du sier som egentlig hinter mot… har du kjent på det, har dutenkt på det, å virkelig gå til aksjon?

TT: Åkjøre fysisk aksjon, det har jeg aldri vært i posisjon til. Da må man kjørevåpen. Å kjøre våpen i Norge i dag, da er du ferdig på flekken. Så det.

N&D:Det er kanskje en umulighet, men ikke en umulig tanke?

TT:Altså, hvem tenker ikke det? Men det er en umulighet. Hvis du skal oppnåresultater i Norge i dag så kan du ikke skyte deg til det. Det er hva jeg trorom det. Da måtte du i hvert fall hatt så mye skuddkraft at du kunne brøyte. Deter det ingen som har og det har jeg aldri vært i nærheten av å ha.

N&D:Om du hadde hatt det?

TT:Faen, gjør meg til statssjef i USA så er vi kvitt problemet på flekken. Jeg erikke pasifist. Jeg hadde skutt dem rett ned. Jeg hadde atombomba Israel. Men damåtte jeg vært like overlegen som USA er i dag.

N&D:Hva ville du gjort med Norge?

TT: Jeger ikke i den posisjonen at jeg kan bruke militærmakt.

N&D:Men sett du hadde militærmakt, hva ville du gjort med Norge?

TT: Laoss si det sånn at blir jeg valgt inn på Stortinget så løser vi problemene iNorge. Da er statens voldsapparat til vår rådighet og da bruker vi det etternorsk lov. Hehe. Sier jeg noe annet så sitter jeg inne før dette går i trykken.

N&D:Hva tenker du egentlig om folka du har hatt med deg? Helt ærlig, du må ha møtten del idioter opp gjennom årene?

TT: Jeghar møtt mye rart. De første åra møtte jeg folk med ganske forskjellige bakgrunner,bra folk. Men sånn som media etter hvert framstilte oss var det ikke mangeoppegående som kontaktet meg lenger, det må jeg si. Det var et skille i 2003.

N&D:Du kan ikke skylde på media, da. Har du ikke reflektert over hvorforstandpunktene dine og det du forkynner ser ut til å tiltrekke seg et flertallav det mange vil karakterisere som tapere?

TT: Jeghar ikke noe problemer med det. Vi lever i et PK-asyl hvor folk er sykeliggjortav et Stockholm-syndrom. De som har tatt makten har skapt en frykt i vårtsamfunn og en ensretning om hva man skal mene og tro for å bli akseptert. Desom går utenom vil alltid være outsidere, og når jeg da så til de grader gårutenom vil de som kommer til meg naturlig være outsidere, dropouts# de som ikkeaksepterer rammene innenfor PK-asylets øyne.

N&D:Har du tenkt over at det kommer mennesker til deg på grunnlag av noe helt annetenn den type overbevising og refleksjon som du har om disse temaene? Folk sombare søker en tilhørighet til et eller annet, eller bare vil lage faen?

TT: Dereser det mer objektivt og nøytralt utenifra enn det jeg gjør… Det er veldigvanskelig å svare på sånt når det gjelder deg selv.

N&D:Men var du overbevist om at du ville tiltrekke deg bra folk?

TT: Ja,jeg var overbevist om det.

N&D:Her er et sitat: “Sosialdemokratiet handler historisk om å sikreenkeltmennesker – uansett bakgrunn – like muligheter, rettigheter og frihet.”Sett at mulighetene og rettighetene i dag er “sikret”, hva er frihet for deg?

TT: Oi,haha. Ta det en gang til, jeg må omstille meg litt.

N&D:[Gjentar]
TT: Jeg kaller Norge for etpolitisk korrekt asyl. Frihet eksisterer ikke. Vi har fri gange, menytringsfrihet kan du glemme. Du får lov innenfor visse grenser å ytre deg. Mengrensene er bestemt. Jeg er på mange måter et produkt av sosialdemokratiet, jeghar gått på skole i det, jeg har vokst opp i det, og jeg ser store fordeler meddet. Men problemet med alle systemer er at over tid korrumperer det og blirdogmatisk i sin tro på at det er det eneste rette. Og da stilner det. Når manda skal gjøre noe annet så kan man ikke gjøre det fordi man må rive bort detman har skapt, som man har skapt fordi det er best – dette er komplisert – mendu får i hvert fall noe som stivner. Man har jo vedtatt at det er best. Og hva skaldu da forandre det til da? Skal du gå bort fra likhetsprinsippene tilulikhetsprinsippene?

N&D:Bra sagt. Det er vel kjernen av det vi ser skjer med Norge om dagen. Hvis dukunne velge et annet land å bo i da, hva ville du valgt? Det mest rasistiske landeti verden, Japan, må vel være ditt favorittland?

TT:Nei, Japan er et overmodent gammelmannsland. Det mest rasistiske landet iverden er Kina.

N&D:Så Kina er det ideelle landet i dine øyne?

TT: Heh,ja. La meg si det sånn at min sympati ligger på kinesernes side. Jeg skullegjerne vært kineser.

N&D:Haha!

TT: Detbetyr ikke at jeg som nordmann vil jobbe for det. Men om jeg kunne valgt i dagville jeg dratt til Kina.

N&D:….

TT: Jegvet ikke om det var et svar.

N&D:Jo, absolutt. Du skrev et sitat nå. Tror ikke mange nordmenn visste at ToreTvedt aller helst skulle vært kineser. Men samtidig må vi arrestere deg på noe:Du sier du er veldig anti-Führer, anti-autoritet etc. Men Kina er da blant demest totalitære regimene i verden!?

TT: Nei,nei.

N&D:Jo, det er det.

TT: Neinei.
N&D: Så Kina er etdemokratisk land der folk kan gjøre akkurat hva de vil? Surfe på nettet som deønsker og få så mange barn de vil?

TT: Nei.

N&D:Du hadde blitt satt i bur for 20 år siden hadde du hatt noe som var i nærhetenav like ytterliggående meninger som du har her i Norge.

TT: Nei.

N&D:Jo, det ville du.

TT: Deter mulig jeg hadde blitt satt i bur under Hitler, men ikke Kina.

N&D:Du hadde blitt skutt under Hitler og i dagens Kina.

TT: Mendere snur på det nå. Jeg sa født som kineser, ikke at jeg vil flytte dit somnordmann. Vigrid har alltid vært anti-diktatorisk. Det som driver meg er at jeghater autoritetene i dag.

N&D:Men for å holde et samfunn raserent i verden i dag må man ha et diktatur. Detidealsamfunnet du skisserer er immanent med noe gjensidig utelukkende: Flatstruktur ograserenhet. Det går ikke. Det er en utopi.

TT:Jada. Jeg kan forutsi hva dere skal si. Haha.

N&D:Det kan du helt sikkert.

TT: Dereer tilpassa et PK-syn så det er ikke vanskelig for meg å vite!

N&D:Så vi er feige, hjernevaska ungdom, fanget i PK-asylets usynlige klo?

TT: Detvar vel litt satt på spissen. Er du hjernevaska er du mentalt syk og enhjernevaska mann som følger sin overbevisning, han kan ikke være feig.

N&D:Men vi er hjernevaska?

TT: Ja!Men som hjernevaska er dere ikke feige. Når jeg snakker om at det norske folker feige så mener jeg ikke dere. Det er han karen som sender meg mail og sier”faen, nå har det gått for langt”, det er de som sitter på Facebook sammen med70.000 mann i en antiislamiseringsgruppe, alle de som poster rasistiskekommentarer på Hegnar online – de er feige. For de tør ikke følgeoverbevisningen. Er du hjernevaska, etter mine begreper, da er feighetsbegrepetper definisjon en umulighet.

N&D:Så vi er faktisk forbi feighet? Hehe.

TT: Dereer voktere i PK-asylet, dere mediefolk. Så jeg har ingen illusjoner i det heletatt om hvem jeg treffer.

N&D:Så du treffer egentlig fienden din nå?

TT: Ja,jeg gjør for så vidt det. Det har jeg gjort i mange år. Men jeg synes dere erhyggelige jeg.

N&D:Det er ikke noe stress, Tore. Vi synes du er hyggelig vi også.

TT: ….

N&D: ….

TT:….vet dere hva? Jeg er gammel. Jeg gir faen. Heng dem, skyt dem, gassdem… Alle sammen. Jeg gir såfaen.

N&D:Du tror ikke det kommer til å skje? Egentlig?

TT: Deter en mulighet.

N&D:Tore, du vet det aldri kommer til å skje. Verden vil bare bli mer og merraseblandet. Tenk deg i 2300, bare masse raseblandede folk overalt! Ditt verstemareritt har bare såvidt begynt.

TT:Hahaha.