Ekstravaganse og verdighet

En ting kan AudunLindholm love deg. I litteraturbladet Vagant vil du aldri - aldri! - bli nødt til å lese“et anmelderspråk hvori opptatt vendinger som ‘ekstremt suksessrik’ og‘hitdebutant’”. Det gjorde han klinkende klart da han av anmelderkollega KåreBulie i fjor høst ble anklaget for sin "humørløsebedreviterholdning"# "sitt behov for fiendebilder"# og helt sånngenerelt sin “strenghet”. For å virkelig kontrastere Lindholmssinnelag, viste Bulie til den “rausere” redaktøren i Vinduet – soul-entusiastenAudun Vinger. Ikke et vondt ord om Vinger, men han er liksom ingen typiskpartyfikser han heller. Så hva gjør det Lindholm til? Litteratur-NorgesSaruman? Bare en som vil “gjøre lesernelykkelige over å […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt, og i motsetning til røkla tar vi ikke en krone for arbeidet vårt.

Personvernserklæringen vår kan leses her.