Hvordan ser egentlig drømmer ut?

intuitive og lekne, fordi de blir mer bevisste. Dette er overførbart til Cescos tilnærming, både til livet og til prosessen med å skape.Cesco har i lange perioder aktivt trådd ut av kunsten for å utforske de aspekter ved livet som trer fram ved adskillelse og meditasjon, og reist verden rundt og jobbet, som han selv betegner det. I den forstand tenker jeg på ham som en reisende orgonist.Likevel har han aldri stoppet å skape.Etter mange år med streng disiplin rettet mot det fleste av kroppens og sjelens lengsler, har nå Cesco funnet fram til den lettheten som trengs for å […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.