Bergenprisen 2009: Årets klubb

Afrobeat, dubstep eller techno på kafé? Hvem synes du fortjener åretsklubbpris?

Klubb Kannibal

Klubb Kannibal-gjengen byr på en blanding av livemusikk, jamming ogDJ-ing. Musikkreisen deres beveger seg mellom det eklektiske og rytmiske,mellom disco, afrobeat og naturligvis Vestlandets egen West Coast-stil. Omikke vårt Bergensklima alltid er like varmende, skaper i alle fall en hverKannibal-kveld en nesten tropisk opplevelse. Det er bare Kannibal som er istand til å skape et slikt klima i byen – med eller uten veggtapetbestående av kokosnøtter, palmer og laguner. Glem derfor alt som heterglobetrotting når Audhino, Svensson og Ketil setter i gang sitt tropiskemaskineri. Klubb Kannibal slår alle Mallorca-fester ned i støvelene!

Klubb Intim

Klubb Intims ambulerende klubbvirksomhet har igjen klart å vekke en ekte,genuin klubbfeeling her i Bergen. Og selv om arrangørene Downtown BRGNaldri holder seg i ro, men alltid finner et nytt mikrolokale for hver fest,er alle kveldene deres stappfulle. Et eksempel på Intims fordomsfrie ogoverraskende virksomhet, er festen de i høst arrangerte på Caffe Italia– en bar som ligger på grunnplanet i kjøpesenteret Xhibition. Et slikttiltak kan i og for seg ses på som et temmelig situasjonistisk stunt, vedat en benytter seg av varemagasinets aura og dets kulisser og vegger som etklubblokale. Men Klubb Intim er på ingen måte noen gimmick. Til hver festhenter de inn prominente DJ-er utenbys fra, i tillegg til lokale krefterpå lys og lyd.

Basstronomisk institutt

Med mantraet “Bass på trass” lurer vGrrr! og Eldfot bergenserne med seginn i en verden full av seige rytmer og nettopp tung-tung-tung bass.Basstronomisk institutt er byens eneste faste konsept for den fantastiskemusikksjangeren dubstep, men gutta blander også inn litt skwee, grime ogjungle i miksen. Og selv om man ikke måtte kjenne til alle mulige oddesjangernavn, er det alltid en stor og fysisk opplevelse å tre inn i deresmørke, omsluttende og suggererende stemninger. Samtidig er bass-guttaalltid påpasselige med å fokusere på de sjangerens lysere, humoristiskeog mer melodiske sider. Har du aldri opplevd basstronomien, er det på tideå la bassen massere kroppen, snarest!

X