Nerdenes hevn

Torsdag går startskuddet for årets Pikselfestival. Denførste festivalen ble arrangert i 2003, og årets program består blant annet avworkshops, konserter og utstillinger. Festivalsjef Gisle Frøysland tok seg tidtil en kjapp prat med Natt&Dag i innspurten mot festivalhelgen. Via e-post,selvsagt.

“Pikselis a festival and community for artists and developers working with Free/Libreand Open Source audiovisual software, hardware and art.” For de uinnvidde, kandu forklare hva dette betyr?
– Det handler først og fremst om kunstnerisk frihet ogkontroll over de verktøyene og materialene som brukes for å skape kunsten. Vedå bruke fri programvare og åpen maskinvare slipper man unna den kommersielleindustriens kontroll over hvordan digitale verktøy kan brukes. Dermed står man fritttil å skape sine egne verktøy og uttrykk.

Pikselfestivalenbeskrives som en “Festival for Electronic Art and Technological Freedom”. Dere tar et standpunkt ifildelingsdebatten, eller?
– Fildelingsdebatten har vi blant annet behandlet i en egenseminarserie på Landmark: Piksel Plenum. Begrepet “teknologisk frihet” handlerblant annet om frihet til å kunne remikse andres digitale uttrykk, men dette erbare en liten del av problemstillingen. Igjen dreier det seg om uavhengighet ogfrihet gjennom kunnskap, og kontroll over de digitale virkemidlene.

Dere skriver at Piksel er både en festival og en community. Hvordanfungerer denne community-en? Og hvordan henger den sammen med festivalen?
– Piksel startet som en workshop med fokus på utviklingav videoprogramvare for GNU/Linux. Denne virksomheten lever sitt eget livutenom festivalen, og publiseres på nettstedet piksel.org. Vi har også en aktivmailing-liste der både nye og gamle Piksel-deltakere diskutererproblemstillinger rundt kunst og fri teknologi.

Personlig må jeg innrømme at jeg ikke har noen kjennskap til teknologienPiksel baserer seg på, men det var likevel flere av utstillingene som så veldiginteressante ut. Hvor innvidd i “Free/Libre and Open Source audiovisualsoftware, hardware and art” bør man være for å få noe ut av denne festivalen?– Du behøver ikke vite noe om dette. De verkene somvises står helt på sine egne ben og kan oppleves uten at man trenger å vite noeom teknologien bak. For de som har lyst til å vite mer om teknologien,arrangerer vi workshops og har presentasjoner av både verker og teknologi.

Workshopene begynte allerede på mandag, men hovedprogrammet finner stedtorsdag til fredag. Mer informasjon finner du på www.piksel.no.Arenaer: NøsteGaten, Galleri 3,14, Lydgalleriet, Nøsteboden, PikselHut,Landmark, Tårnsalen, Stenersen.

X