Natt&Dag møter Kiki Sørum

b
a

SMIL Jeg lurer veldig på hvordan man blirmoteekspert. Kan du komme mednoen tips?

– Haha. Altså … jeg får nesten bruke megselv som eksempel. Det som er viktigst er jo åha en god bakgrunn. Altså studier i mote oglivsstil. Du må kunne din fortid, og så må dukunne spå fremtiden. Og det er klart at erfaringteller.

GIFT Du synes at du blir kalt moteekspertfortjent?

– Ja, det håper jeg egentlig.

SMIL Er det andre moteekspert i Norge enndeg?

– Det kan ikke jeg svare på.

GIFT Det er ingen du føler tett konkurransefra?

– Neeei, det må jo være en ettervekst ettermeg, så det kommer noen, men ennå har jegikke funnet noen som har så veldig mye bakgrunnaltså. Det er mange kvikke kaniner her,men derfra til det å kunne det…

SMIL Du har fått i oppdrag av selveste LouisVuitton å skrive deres reisehåndbøker.De er særdeles glamorøse. Hvordangikk det til?

– Jeg ble headhuntet fra Paris. Jeg vet ikkehvem som har anbefalt meg, men nå kan detjo hende at “the fame is in the name”. Jeg haren liten anelse om at det kan være den forrigefranske ambassadøren i Oslo.

GIFT Er du døpt Kiki eller syntes du at dumåtte hete det når du skulle jobbemed mote?

– Haha. Nei, jeg er døpt Anne Christine. Detkunne jeg ikke si når jeg var liten, og faren minkalte meg for Kiki. Derfor har det vært medhele veien. Jeg har det til og med i passetmitt.

GIFT Så det var flaks?

– Ja, det var flaks.

GIFT Får du mange gutter når du jobbermed mote?

– Om jeg får mange gutter? Jeg lever littsånn à la carte, kanskje.

SMIL Vi tenkte at du kanskje fikk mangemenn fordi det er så mange lekre gutteri motebransjen.

– Ja, nå er jo de fleste av dem spoken for, iden forstand at de ikke er så glad i damer. Sådet er ikke der jeg søker.

GIFT Hender det at du sovner med sminkenpå når du er litt full?

– Nei, jeg har en leveregel og det er at jegalltid tar av meg sminken før jeg …

GIFT Selv om du er kjempefull?!?

– Jeg er aldri kjempefull.

SMIL Det er bare du det,

GIFT , som blir kjempefull.

– Altså, jeg tar alltid av meg sminken, vaskermeg ordentlig og tar litt krem på. Så drikkerjeg masse vann. Det har jeg gjort hele mitt livog jeg tror faktisk at det synes.

SMIL Ja, du holder deg godt. Du har veldig,veldig fin hud. Også har du jo en veldiggjennomført stil.

– Ja, og den er min personlige.

GIFT Så du vil ikke forandre på Kiki-looken?

– Jeg kan jo det, men jeg må ikke. Gjør somjeg sier, ikke som jeg gjør. Kan ikke jeg få lovtil å være klesbevisst og ikke en moteslave?Jeg, i min situasjon, behøver ikke å gå mednavlen bar. Jeg vet at jeg har en litt spesiell stilsom noen kanskje ikke er noe glad i, men detfår de ha for seg selv, jeg kan jo ikke ta hensyntil det.

GIFT Jeg lurer litt på den siste boken din“

GIFT 00

GIFT knapp”. I hvilken sjanger plassererdu den? Er det en bok om mote?

– Ja, det er det også. Har du lest den, eller?

GIFT Ja.

– Ok, jeg elsker knapper og jeg har gjortdet siden jeg var liten. Jeg går med knappesko og sånn. Men ikke i dag, det var forkaldt. Ellers skulle jeg gjort det for deresskyld. Men det er ingen som har skrevet omknapper før i Norge.

GIFT Tror du det er noen grunn til det?

– Det er vel fordi folk ikke anser det for noeviktig. Den boken ligger mitt hjerte ganskenær, for det er en hobby jeg har. Jeg har lagetalt i den boka, fotografert alt, stylet og lagetillustrasjonene. Alt har jeg gjort.

GIFT Men du, i den boken, på et av bildeneer det en liten larve. Vet du hvilket bildeden er på?

– Nei, herlighet! En liten larve!

GIFT En liten larve, ja! En bitte liten larve.

– Det må jeg sjekke når jeg kommer hjem.

SMIL Jeg vil at du skal spå fremtiden: Nevntre utenlandske, unge, uetablertedesignere du har tro på.

– Jeg har veldig tro på Chalayan Hussein(Han heter Hussein Chalayan. Journ. anm.)

GIFT Han har jo etablert seg veldig, da.

– Hmm … Og så har jeg veldig stor tro påStella McCartney. Jeg liker en del avantgardedesignere også. Ann Demeulemester og MartinMargiela, og så er jeg stor fan av John Galliano,men det er litt fordi jeg liker ham personligog.

SMIL Er det noen norske designerne du hartro på?

– Vi har faktisk en veldig bra ettervekst heraltså. Noen av de er mine tidligere elever. Jegsier til dem at de må kommer seg ut. Veldig fåkan leve av mote i Norge. Det er litt interessantat vi faktisk ikke har et motehus i Norge.

SMIL Det er trist.

– Ja, det er trist.

GIFT Jeg synes det er litt gøy, jeg.

– KOKO!!!

GIFT Kan en moteekspert gå av med pensjon?Og i tilfelle når?

– Duuu …

SMIL Ingen vet hvor gammel du er.

GIFT Det har kanskje noe med pensjonsalder å gjøre?

– Nei, gud, nå må du skjerpe deg altså! I utlandetspør man aldri etter alder, man spør:Hva kan du? Jeg kommer vel ikke til å pensjoneremeg i den forstand, men jeg kommerkanskje til å være mer selektiv på hva jeg gjør.

GIFT Men vi må jo ha en ny Kiki når du gårav med pensjon.

– Jeg skal ikke gå av med pensjon. Det loverjeg dere.

GIFT Men en gang skal alle dø.

– Men det var da grusomt!!! Jeg synes baredet skal være en Kiki. Så kan det komme andreog etablere seg på egne ben. Det er ikke vits iå gå opptråkkede stier. Mote dreier seg ogsåom mot, vet du.

GIFT Jeg synes du virker veldig utspekulert.

– Synes du det? Det har jeg ikke tenkt på.Men jeg er jo ganske intelligent. Jeg kunne absoluttvært medlem av Mensa. Jeg løser jo alledisse oppgavene i Dagbladet hver lørdag. Hahaha,det er kjempemorsomt. Men jeg er ikkeutspekulert.

SMIL Av alt du har gjort, hva er du meststolt av? Ridderordenen din kanskje?

– Ja, det var veldig stort. Er også stolt avbøkene mine.

GIFT Har du sånn sveis fordi du er ridder?

– Nei, vet du hva! Jeg drar til London og blirklippet hos Vidal Sassoon, så jeg tror kanskjejeg får lov til å ha den sveisen i fred.