Nordmenn drikker for mye, men vil ikke ha hjelp til å slutte

Her er resultatene fra verdens største spørreundersøkelse om rus.

b
a

I vinter ba vi om hjelp til å kartlegge nordmenns rusvaner sammen med Global Drug Survey, verdens største spørreundersøkelse om rus.

1461 av dere svarte, og nå er resultatene her. Ikke overraskende er det mest populære rusmiddelet også det mest tilgjengelige: Alkohol. Masse alkohol. 98 % av de spurte hadde drukket alkohol i løpet av de siste 12 månedene. Og mange av oss hadde drukket for mye alkohol for ofte.

Norske menn og kvinner som har svart på undersøkelsen er, basert på kalkylen fra WHOs Alcohol Use Disorders Identification test (AUDIT), i faresonen for «high level of alcohol problems» i større grad enn det globale gjennomsnittet. Og vi vet det selv:

40,6 % av norske alkoholbrukere indikerte at de ønsker å drikke mindre i løpet av de neste 12 månedene, noe som plasserer oss på fjerdeplass av de 21 spurte landene når det gjelder ønske om å kutte ned på alkohol. Men av disse rapporterte bare 6,9 % at de ønsker hjelp til å drikke mindre, godt under det globale gjennomsnittet på 8,9 %. Bare fire land ønsker mindre hjelp enn oss.

Les også: Kommentar: 7 grunner til at cannabis er tryggere enn alkohol

Det plasserer Norge først, med god margin, på misforhold mellom ønske om å kutte ned og ønske om hjelp til å gjøre det. Altså: Vi vil gjerne drikke mindre, men vi vil klare det selv.

Svarene fra norske alkoholbrukere plasserer dem også i verdenstoppen i spørsmål om andel alkoholbrukere som har oppsøkt medisinsk akuttbehandling etter inntak av alkohol.

2,2 % av norske alkoholbrukere hadde oppsøkt akuttbehandling i løpet av de siste 12 månedene. Det er like stor andel som Irland og overgås kun av Skottland med 2,4 %. Alle tre godt over det globale gjennomsnittet på 1,1 %.

Vi drikker også mer øl og sprit på byen sammenlignet med det globale snittet, og mye mindre rødvin.

Her er andre funn fra undersøkelsen:

 • Syntetisk cannabis står for flesteparten av tilfellene der rusbrukere har oppsøkt medisinsk akuttbehandling det siste året, og er således det farligste rusmiddelet
 • Nordmenn bruker lite syntetisk cannabis: Bare 0.5 % av de spurte hadde prøvd det, en andel som bare matches av Sveits og Nederland. Bruk av syntetisk cannabis var mest utbredt i Mexico.
 • Nordmenn røyker stort sett cannabis i joints med tobakk. Stadig flere vaper også cannabisen.
 • Nordmenn kjøper gjennomsnittlig mye rusmidler på internett, sammenlignet med globalt.
 • Men vi nordmenn bruker «dark web» til å kjøpe rusmidler i langt større grad enn de fleste andre land
 • Av de globale respondentene som har benyttet seg av dark web, rapporterer halvparten at de har prøvd flere typer rusmidler etter å ha fått tilgang til det. Den andre halvparten hevder deres bruk er den samme som før/mindre.
 • Relativt få respondenter er fra Sverige og Portugal, og resultatene derfra må tas med noen klyper salt. Andelen er dog tilsvarende i de to landene. Sverige har restriktiv ruspolitikk, Portugal har avkriminalisert besittelse av alle rusmidler. Der 2.1 % av portugisere hevder å ha handlet på dark web, sier 21,3 % av svensker det samme. Over tre år med undersøkelser har tendensen holdt seg: Besvarelsene viser at det er 8-10 ganger så vanlig for svensker å handle rusmidler på dark web, som det er for portugisere.
 • MDMA er dyrt i Norge. Prisen for MDMA-pulver er for eksempel over dobbelt så høy som i Danmark. Bare i New Zealand og Australia er det dyrere å få kjøpt MDMA-pulver enn i Norge.
 • Likevel er norske brukere over gjennomsnittet fornøyd med verdi for pengene når de kjøper MDMA: Bare i Nederland er man ørlite mer fornøyd med forholdet mellom verdi og pris enn her.
 • Minst fornøyd med hva man får for pengene, er nordmenn med kokain.
 • Sammenlignet med andre land er det få norske MDMA-brukere som oppsøker akutt medisinsk hjelp.
 • Forskerne mener dog at ecstasy/MDMA-pillene som er i omløp i verden i dag, øker i kvalitet og dosering: Pillene blir mer potente samtidig som brukere tar mer og mer av det, uten å være klar over doseringen i hver pille. Dette, mener forskerne, gjør at andelen MDMA-brukere som oppsøker akutt medisinsk hjelp, øker globalt.

Som en del av årets undersøkelse, har GDS laget en video for å råde folk til å ta lavere doser MDMA/ecstasy. Den kan du se her!

De har også laget en mini-undersøkelse om rusmiddelbruk, som bare tar fem minutter å gjennomføre. Ta den her!

Les også: – Bad-tripper jeg ikke nå, gjør jeg det aldri