Unge Kunstneres Samfund: – Kunstutviklingen i Oslo er alvorlig

– Vi vil se at kommunen og staten viser den samme viljen til å satse på kunstnerne og de små institusjonen som de viser med bygging av det nye Nasjonalmuseet og Munchmuseet, sier styreleder Ruben Steinum.

b
a

Unge Kunstneres Samfund (UKS) er både en fagpolitisk interesseorganisasjon og et galleri for samtidskunst. De gjør kjedelige, men viktige ting som å sitte langt på natt med personer plassert sentralt i regjeringen for å unngå kutt og bevare stipender. For noen år tilbake sørget organisasjonen for millioner i støtte til de kunstnerdrevne stedene. De får ting til å skje og er en av de mest synlige av de unge kulturorganisasjonene.

Nå mener Ruben Steinum, styreleder i UKS, at utviklingen i Oslo er alvorlig.

Det popper opp svære museums-mastodonter rundt om i Oslo, men det er lite spenn og kvadratmeter til sårt trengte atelierer til kunstnerne som står for den faktiske produksjonen. Hva tenker UKS om det og hva slags masterplan har dere i ermet?

– Masterplanen heter regulering og infrastruktur for kunstnere. Vi mener utviklingen i Oslo er alvorlig med tanke på den negative påvirkningen den har på de mest sentrale leddene for utviklingen av billedkunsten: skaping, produksjon og utstilling av nye verk. Men det er håp, og vi har løsningene. Oslo kommune viser gode takter i målsettingen om at byen skal være attraktiv for nyskapende kunstnere. Men for å nå det målet må det sikres infrastruktur for kunstnerne. Det vil si atelier til kunstnere, produksjonslokaler som Fellesverkstedet og visningslokaler til de små institusjonene som UKS.

– Vi vil se at kommunen og staten viser den samme viljen til å satse på kunstnerne og de små institusjonen som de viser med bygging av det nye Nasjonalmuseet og Munchmuseet. Hvis ikke kan konsekvensen bli at kunstnere må flytte fra byen og dermed svekke den levende kunstscenen som preger Oslo nå.

Kunstnerassistent-ordningen glapp på målstreken? Hva går den ut på, og får dere den gjennom til neste år?

– Kunstnerassistent-ordningen tar sikte på å føre sammen en nyutdannet og uetablert kunstner som lønnet assistent for en mer etablert kunstner. Ordningen er etterspurt blant kunstnerne, og et flertall av politikerne vi har snakket med er enige i at det høres ut som en god ordning. Forslaget oppnådde flertall på Stortinget i fjor, men ble ikke igangsatt. Nå holder vi saken varm for at både kunstnerne og Storting skal få det de ønsker.

Hva slags folk bruker UKS, hva kan dere tilby og hva har dere fått til de siste årene?
– Vi blir brukt av publikum, kunstnere og politikere. Målet er kunst! Kunstnerisk program, utstillinger og kunstlobby arbeidet. I tillegg til utstillingene og programmet på UKS har vi har satt fokus på viktigheten av kunstnerstipender og behovet for en egen kunstpolitikk. Vi har fått gjennomført en undersøkelse av ateliersituasjonen, og så er vi stolte over den fortsatte styrkingen av støtten til det kunstnerdrevne feltet. Om du vil starte ditt eget utstillingssted, oppfordrer vi deg til å laste ned UKS håndbok og søke arrangørstøtte!​

Hva kan media være bedre på når det kommer til dekningen av det unge norske kunstfeltet?

– Det enkle svaret er: Ring oss i UKS oftere! Det litt mer kompliserte svaret starter med kunstens manglende plass i allmennutdannelsen og de videre forgreiningene dette får i resten av samfunnet. I det siste har vi heldigvis sett at flere aviser har tatt til orde for å bedre kunstdekningen. Hold det fokuset gående.​​

Unge Kunstneres Samfund Ruben Steinum