Smil & Gift møter Hege Storhaug

Hun er blitt beskyldt for å klå på innvandrerjenter og mener Thomas
 Hylland Eriksen bør kastes bak lås og slå. Vi har møtt islamskepsisens 
mest lidenskapelige frontkjemper.

b
a

SMIL Folk flest anser Human Rights Service som nettrollenes talsmenn. Tror du oppegående, innvandringskritiske mennesker holder kjeft i frykt for å assosieres med din organisasjon?
– Jeg kan ikke bestemme hvem som støtter meg, men meningsmålingene viser at vi har folket i ryggen.

SMIL Kunne dere hatt mer reell makt dersom personer i maktposisjoner var villige til å assosieres med dere?
– Skal du prøve å fortelle meg at vi ikke har innflytelse? Kan du vise meg den organisasjonen innen vårt felt som har fått inn realpolitikk i både Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens plattform? Hva som foregår i ulike komiteer og ulike partier på bakrommene, det vet ikke offentligheten, men det vet jeg en del om.

GIFTSom hva da?
– Det skapes politikk.

GIFT Hva slags politikk?
– Jeg har allerede hintet, da …

GIFT Slutt å hint.
– Vet du ikke at fireårsregelen til Stoltenberg var HRS sin? Det var et regjeringsmedlem fra Stoltenberg-regjeringen som kom til oss i panikk.

SMIL Hvem?
– Stoltenberg hadde for lengst forstått at innvandringen er ekstremt kostnadskrevende. De måtte få bremset innvandringen, men det ble en kjempekamp med SV, som sa nei til alt.
Vi måtte tenke nytt: Hva er det SV ikke kan si nei til? Ungdom i arbeid og utdannelse. Så der kom fireårsregelen, som innebærer at man etter fullført grunnskole må jobbe eller studere i fire år før man kan hente ektefelle.

SMIL Og det var HRS sin idé? Hvorfor vil du ikke si hvem det var som kom ned på kontoret da?
– Fordi da mister vi jo tillit hos fortrolige kilder både nasjonalt og internasjonalt.

SMIL Så en representant fra Stoltenberg-regjeringen kom til dere, ba om hjelp og ville ta deres idé til Stoltenberg, under forutsetning av at navnet skulle holdes hemmelig, fordi det ikke var ønskelig å assosieres med HRS?
– Nei, vedkommende fikk ideen gratis med seg. I ettertid vet vi at Stoltenberg tok den på strak arm. Om HRS ble nevnt, har aldri vært interessant for oss. Det var et konfidensielt møte. Men jeg har vært rådgiver for Odd Einar Dørum. Bare ring og spør! Han plaget meg, unnskyld uttrykket, fra halv åtte om morran til elleve om kvelden da han var justisminister. Han brukte meg døgnet rundt.

GIFT Bruk og kast, si.
– Jeg gir blaffen i hvem i partipolitikken som ringer, om det er SV og Heikki Holmås som ringer meg: «Hege! Jeg skal inn i en debatt om kjønnslemlestelse, kan du hjelpe meg?».

SMIL Det er en faktisk samtale? Heikki ringte deg og spurte om det?
– Ja. Det var i 2008. Jeg var husløs og bodde på Gressholmen med kjæresten min, så det husker jeg godt.

SMIL I telt?
– Nei, arbeiderboligen der. Nydelig leilighet.

Odd Einar Dørum plaget meg fra halv åtte om morran til elleve om kvelden da han var justisminister

SMIL Hva var det egentlig som kickstartet islamskepsisen til den unge sosialisten, anti-rasisten og volleyballspilleren Hege Storhaug?
– Som nyutdannet journalist ble jeg tidlig på nittitallet tilkalt til et krisesenter. Der var det ei tvangsgiftet norsk-pakistansk jente som har bedt om å komme i kontakt med en journalist. Når hun fortalte meg sin historie, at foreldrene ville drepe henne fordi hun ikke ville gifte seg med sin tremenning, trodde jeg nesten ikke på henne. Jeg gikk til Antirasistisk senter, og møtte motstand med én gang. De likte ikke at jeg satt på denne historien, antakelig fordi det kunne sette pakistanere i et dårlig lys i Norge.

GIFT Men du tilskriver tvangsekteskap islam? Du virker lite opptatt av det faktum at tvangsekteskap stort sett skjer i samfunn preget av ære- og stammekultur.
– Det er jo helt riktig at det handler om æreskultur, men den kulturen går som hånd i hanske med islam. Så islam blir en forsterkende kraft. Men det betyr ikke at kristne i Pakistan ikke også gjør det. Jeg har møtt kristne ofre for syrekasting, kristne kvinner tvangsgiftes og æresdrepes, men da har de blitt en del av denne æreskulturen. De kan ikke gå til kristendommen og hente argumenter for disse handlingene, men det kan man i islam.

SMIL Det er likevel ikke et proporsjonalt fokus på religion og kultur her.
– I dagens Norge er islam den aller største verdimessige utfordringen. Jeg sitter selv og måper over den fremveksten av ekstremisme vi ser i dag. Jeg er blitt kalt for en alarmist, men jeg har aldri kunnet klare å spå at det skulle få en så rask utvikling i negativ retning.

GIFT Men du er jo en alarmist.
– Jeg har hatt jævlig mye rett.

GIFT Du har først og fremst stått for voldsomt mye støy.

SMIL Hva er den verst tenkelige konsekvensen av det fargerike fellesskap i Norge?
– Det er det at menneskerettighetene radbøyes etter etnisitet og at det særlig rammer ikke-vestlige barn og kvinner. Det som etter mitt syn eksempelvis er den verste institusjonaliserte rasismen i dag, er at vi ikke har grepet realpolitisk fatt i kjønnslemlestelse.

SMIL Din største bekymring er altså farlig og konservativ islam og islamisme, men du var raskt ute med å kritisere Faten Mahdi Al-Hussaini, en nitten år gammel jente som taler IS imot. Det virker lite formålstjenlig å angripe dem som faktisk står på samme side som deg?
– Jeg gikk ikke til angrep på Faten, jeg gikk til angrep på media. De fremstår som en gjeng integreringskåte fakkeltogjournalister. Jeg mener Faten er helt uskyldig i dette, de forferdelige tankene og holdningene hun har i hodet sitt har hun fått hjemmefra og fra moskeen. Faten ble et offer – media misbrukte Faten.

SMIL Men hun ønsker at flere unge muslimer skal ta til orde mot IS, støtter du ikke det?
– Skal du bli nasjonalt ikon fordi du taler mot masseslakt av religiøse minoriteter og voldtekt av barn og kvinner?

GIFT Ødelegger du ikke for deg selv og saken ved å tre inn i slike håpløst pirkete debatter? Man kan nesten begynne å lure på hva som er motivene dine.
– Ser dere ikke at jeg er et lidenskapelig menneske som er svært bekymret for fremtiden?

GIFT Vi ser du er lidenskapelig, og at du derfor mister gangsynet.
– Ethvert samfunn har noen som går foran og drar lasset. Jeg og HRS skaper rom bak oss. Når jeg begynte i denne businessen …

GIFT Businessen! Haha.
– … ble du hengt på veggen og pisket dersom du sa noe negativt om arrangert ekteskap.

De unge ble ikke gitt en tydelig norsk identitet og ble ofre for nedbrytende multikulturideologi.

GIFT Hvem er de farligste innvandrings-apologetene i Norge?
– Bjørn Olav Utvik. Hjelpe og trøste. Og Thomas Hylland Eriksen!

SMIL Jaha? Er Thomas Hylland Eriksen Norges farligste mann?
– Ja, la oss si det. Noen burde ta på seg jobben og gå gjennom alt det han har skrevet fra rundt 1990 til 2005, herregud!

GIFT Burde han bli arrestert og fengslet?
– Ja.

SMIL Hvem vil du si er den største trusselen for din sak, innenfor dine egne rekker? Er det noen av dine meningsfeller som skader saken mer enn gagner den?
– Den største trusselen er medias mangel på redelighet.

GIFT De er ikke innenfor dine rekker. La oss omformulere: I 2003 møtte du Fjordman, men hevder å ikke huske hvordan han så ut eller hva han het. Er det ikke litt betenkelig?
– Det sier kanskje heller noe om min interesse? Det var for øvrig jeg som kontaktet Dagbladet og fortalte om det møtet, for å slippe en potensiell overskrift under heksejakten etter 22/7: «Storhaug innrømmer å ha møtt Fjordman.»

SMIL Men du vil ikke assosieres med ham? Du har sagt i intervjuer at han er med på å skape hatfronter og at han ødelegger mer enn han skaper.
– Er det et sitat av meg?

GIFT Tja, fritt fra den skrantende hukommelsen.

SMIL Hvor skarpe fronter vil du at man skal ha da? Går grensen ved Fjordman?
– Jeg kan ikke sette opp en sånn grense. Dessuten må jeg innrømme at jeg omtrent ikke har lest noe av Fjordman.

SMIL Hvorfor ikke?
– Jeg må jo prioritere hva jeg leser.

SMIL Du har ikke lest Breiviks manifest heller?
– Nei!

SMIL Men du har lest alle slags ekstreme islamske tekster?
– Det er fordi disse tekstene lever rett utenfor på gata her.

SMIL Det gjør Fjordmans tekster også.
– Det var ikke jeg som tok initiativ til møtet med Fjordman. Det var en tredjeperson, som jeg hadde stor respekt for og tillit til, som sa at vi burde møte ham.

SMIL En ikke-navngitt person?
– Bruce Bawer.

GIFT Ok. Men altså, enten du vil eller ikke, er det mange som assosierer deg med Fjordman. Er det ikke litt rart ikke å ville sette seg inn i hva han faktisk sier?
– Nå er du alt for enkel.

GIFT Men folk du har respekt for har respekt for Fjordman?
– Ja, men nå ble det jo brudd med Bruce og HRS.

SMIL Fordi?
– Han synes vi var veldig veike med å kritisere islam etter 22. juli.

Jeg har hatt jævelig mye rett

SMIL Hva tror du er hovedgrunnen til at ungdom radikaliseres i dag? Oppdragelse, sosioøkonomisk bakgrunn, at Vesten er i forfall, en seksualisert kultur …
– Nei!

GIFT Nei? Hvordan vet du det?
– Det kan ikke være slik at den vestlige kulturen er det som gjør ungdom i stand til å drepe og massakrere.

SMIL Det var det du argumenterte for i Breivik-saken? At han var en del av en ekstremt individualistisk kultur der alt handlet om å være best, penest og få mest bekreftelse.
– Man blir ikke monster av den grunn. Dessuten har jeg aldri prøvd å analysere Breivik og hans motiv.

GIFT Breivik ble et monster?
– Ja, men han hadde sin psykiatri fra barndommen med seg.

SMIL Vi spør igjen: Hva er hovedgrunnen til radikalisering?
– Islam.

SMIL Det har ingenting med Vestens kultur å gjøre?
– Poenget mitt er at media ikke vil snakke om hva det er med islam som gjør den til en så krigersk religion.

SMIL Men du vil ikke snakke med oss om Vesten og det utenforskapet mange opplever og som kommer til uttrykk gjennom for eksempel rus, depresjon, selvmord og radikalisering. Du mener det tidvis ekstreme presset om vellykkethet som legges på individet, ikke har noe med saken å gjøre?
– Alle samfunn har sine feil, men det beste samfunnet som er skapt er det vestlige samfunnet, grunnet den personlige friheten.

SMIL For mange av disse ungdommene blir islam det de rømmer til for å få den tilhørigheten og bekreftelsen de ikke oppnår i vår individualistiske og dekadente Facebook-kultur.
– Du kan ikke ta det på dekadens, disse ungdommene blir hjernevasket hjemmefra, i moskeer og organisasjoner! En betydelig skyld har politikerne våre, som ikke tok integreringen alvorlig. De unge ble ikke gitt en tydelig norsk identitet og ble ofre for nedbrytende multikulturideologi.

SMIL Mange av konvertittene har vokst opp i hjem med vestlige verdier.
– Jeg forstår ikke hvorfor dere insisterer på å unnskylde islam. Dere forklarer jo islam som en løsning for ungdommer som har problemer. Poenget er at man må søke etter å finne ut av hva det er som gjør at de tyr til terror i islams navn. Dere sier jo det samme som imamene: at vi lever i et dekadent samfunn, som dyr, og at vi parrer oss med hvem som helst.

GIFT Det stemmer jo det. Vi lever jo som dyr i en gjennomseksualisert verden.
– Jeg gjør ikke det, men jeg er kanskje litt kjedelig.

SMIL Javel? Ryktene vil det annerledes.
– Ja, vil dere høre ryktene om meg?

GIFT Veldig gjerne.
– Høsten 2006 skulle jeg bli portrettintervjuet til Dagbladet av Tore Gjerstad, han som liker å sykle rundt i Oslo med den sixpencen sin og se ut som Lenin. Og Finn Graff, han tegneren som ikke tør å tegne noe som fører til at han blir en Kurt Westergaard, jævla feigingen. Og så sier Gjerstad plutselig: «Det sies at du og Rita (Karlsen, daglig leder i HRS journ.anm.) inviterer unge innvandrerjenter til pysjamasparty hvor de må gå lettkledde slik at du og Rita kan beføle dem». Og hele kroppen min bare … BANG.

GIFT Hehe, pun intended ;)
– Jeg gikk i sjokk, og sa bare «Det ryktet var nytt for meg». Snakker om å være et nek. Jeg skulle bare sagt «Dette intervjuet er over, døra er der, vær så god».

SMIL Så det ryktet stemmer altså ikke?
– Hehe.

SMIL Det vi har hørt er at du er en slags kvinnelig Aslak Nore som bare tenner på kvinner fra Midtøsten?
– Det stemmer ikke. Pakistan er mer korrekt.

GIFT Men du er lesbisk?
– Nei. Dere har enda ikke forstått at jeg er et frihetselskende menneske. Jeg er helt vill etter frihet!

GIFT Så det spiller ingen rolle om det er kvinne eller mann?
– Jeg vil ikke defineres inn i en eneste fil, og ikke inn i et eneste parti, i en eneste blokk, ingenting. Jeg er en fri sjel.

Hijab og hakekors er sammenlignbart ideologisk

SMIL OK, her er noen multikulti-o-lemmaer.

GIFT Vil du gå undercover i niqab som Elisabeth Skarsbø Moen, eller dra til Færøyene med Mímir Kristjánsson og Eivind Trædal?
– Elisabeth gjorde det flere år etter at jeg gjorde det. Har dere ikke lest min bok Tilslørt. Avslørt fra 2007?

GIFT Nei.
– Jeg har allerede gått rundt i burka i Oslos gater. Da er det bare den Færøyene-turen igjen, så da tar jeg den.

SMIL Jentekveld med Faten eller weekendtur med Fjordman?
– Weekendtur med Fjordman, så jeg endelig får satt meg inn i hva han egentlig mener.

GIFT Hakekorstatovering på et synlig sted eller gå med hijab?
– Å herregud. Da hadde jeg tatt på meg hijaben hvis jeg måtte, og sagt at det var tvang.

SMIL Du har sagt at hijab og hakekors er sammenlignbart?
– Ja, det er sammenlignbart ideologisk. Men da må jeg tenke tilbake til Tilslørt. Avslørt for å huske hva jeg skrev der …

SMIL Herregud, du kan vel bare si hva du mener? Vi kommer ikke til å sjekke om det stemmer overens med hva som sto i den boken.
– Ok, ok. Hijaben markerer kvinnen som underordnet mannen, hun har færre rettigheter juridisk. Jødestjernen markerer jøder som mindre verdt …

GIFT Skjønner det er lett å blande, men det var hakekors vi snakket om nå.
– Åja, hakekors ja. Den står jo for en ideologi som rangerer mennesker på en verdiskala, det gjør hijaben også.

SMIL Hakekorset er vel et sterkere symbol enn hijaben?
– Ikke nødvendigvis. Hijaben er islamismens fremste symbol i det offentlige rom. Og mange eksperter sier at islamismen er farligere enn nazismen.

GIFT Islam er farligere enn nazismen?
– Det kommer an på …

GIFT Ja eller nei-spørsmål.
– Selv om det finnes tolerante muslimer, er ikke islam tolerant, det er en veldig farlig ideologi hvis man tar bokstavene alvorlig.

SMIL Hvor farlig på en skala fra én til ti?
– 9,9.

SMIL Hva får deg til å holde den siste promillen tilbake?
– Et håp om at det går bra til sist.

GIFT Tror du det vil gå bra til slutt?
– Jeg var sikrere før.