Folkefinansiert fremtid

b
a

Dersomfinansieringen kommer på plass, kan Mould Map3 bli den viktigstetegneserieutgivelsen siden Kramer’s Ergot7.

I detdenne avisen er å finne på gata er det praktisk talt jul, og tradisjonentro betyr det at de norske tegneserieutgivelsene flokkvis kommer dumpende inngjennom brevsprekken som om de hadde Kulturrådets internrevisjon i hælene. Desiste ukene har det dukket opp utgivelser som Bendik Kaltenborns Likerstilen Flu Hartbergs Fagprat: Tegneserier til ettertanke og MartinKellermans Rocky facer demonene. Fedor Sapegins album Maskinen eromsider klar fra Jippi, og fra det nystartede Violent Publishing foreligger denMignola-inspirerte hefteutgivelsen Unkel Herbarts fortrolige nedtegnelser.Og på tale om hefteutgivelser arbeider Josef Yohannes fortsatt like utretteligmed serien The Urban Legend som utkommer med nye numre i et imponerendetempo. I motsetning til de fleste norske tegneserieskapere er Yohannes enmester i å skape blest om serien sin, og det at vi i 2013 har en uironisknorskprodusert superheltserie til salgs på Narvesen er nærmest å regne som enbragd i seg selv.

Men det viktigste som har skjedd itegneserie-Norge denne høsten – for ikke å si i 2013 som sådan – er at SteffenKverneland har skapt norsk tegneseriehistorie ved å vinne Brageprisen ikategorien for sakprosa med Munch. Forhåpentligvis vil boka dermed gjørehva Joe Saccos Palestine gjorde i den engelskspråklig verden, nemlig åén gang for alle åpne opp allmennhetens øyne for tegneseriemediet somdokumentarisk verktøy.

Det er aldri moro å krangle med folkfra Haugesund, og det er enda mindre moro når du innser at det er din egenskyld at folk ikke forstår – det egentlig veldig gode – poenget ditt. Ogsom den eneste norske kritikeren som ikke var 100% utvetydig i sin hyllest av Munchkan det være på sin plass å understeke at jeg liker boka like godt som alleandre, om enn av litt andre årsaker. Bragepristildelingen liker jeg imidlertidpå nøyaktig samme måte som alle andre norske tegneserieentusiaster.

Detskjer også ting utenfor landets grenser, og de to viktigste nyhetene handlerbegge om folkefinansiering av viktige tegneserieutgivelser.Fantagraphicslanserte nylig en Kickstarter for å dekke inn inntektene forlaget tapte da deble nødt til å forskyve og kansellere en stor del av sine utgivelser på grunnav redaktør og oversetter Kim Thompsons tragiske bortgang i sommer.Fantagraphics satte seg fore å hente inn 150 000 dollar til å holde operasjoneni gang, og selv om alle som liker tegneserier intet heller vil enn at forlagetopprettholder driften, er det formodentlig flere enn meg som ikke er 100%komfortabel med tanken på at folkefinansieringen skal inngå iforretningsmodellen til Verdens Viktigste Tegneserieforlag™. Jeg har fortsattikke helt greid å sette fingeren på nøyaktig hva det er jeg synes erproblematisk med denne typen finansiering, men PictureBox-forlegger ogTCJ.com-redaktør Dan Nadels tekst No Good Reason – let den opp påinternettet – har mange gode poenger hva gjelder de grunnleggende forskjellenemellom crowdfunding og tradisjonell forlagsvirksomhet.

Nadel har imidlertid moderert seg iettertid, og har gitt tommelen opp til både Fantagraphics’ kickstarter ogbritiske Landfill Editions’ finansiering av den nye utgaven av antologien Mould Map viasamme nettside. I skrivende stund er Fantagraphics i ferd med å runde tohundretusen dollar med fem dager igjen, mens Mould Map for bare noentimer siden nådde sitt målsetning om £24 000 – en drøy dag før fristen utløp.Og dette er gode nyheter. Alt som har lekket ut av bilder, intervjuer og manifestervedrørende Mould Map #3tyder på at vi her har å gjøre med en utgivelse som vil legge premissene forkunstnerisk ambisiøse tegneserier i årene som kommer.

Vi snakker altså etter alt dømme om det som vil bli denviktigste vestlige antologiutgivelsensiden Kramers Ergot7,hvilket bare understreker ett av problemene med folkefinansiering som redskapfor forlagsvirksomhet: Få eksemplarer av MouldMap #3s vil finne sin vei ut i butikkene. De fleste går direkte tilentusiaster som er så inne i miljøet at de visste de ville ha dennepublikasjonen allerede før den var ferdig. Dermed lukkes et lite miljø endalitt mer, og det som ser ut som årets viktigste utgivelse forblir en sak for deinnvidde. Iblant er det litt vanskelig å si om tegneserier er en kunstformeller en facebookgruppe.