Bøker uten ord, for your eyes only

b
a

Jon Benjamin Tallerås og Ruben Steinum – Casual Maneuver: A Step Away From It

Jon Benjamin Tallerås hadde i September/Oktobersin første store separatutstilling i Kunsthall Oslo. Her viste han verker frabybildets ubrukte rom: fotografier av Tallerås selv der han bruker byensarkitektur på nye måter, en avstøpning i gips av et trappetrinn i sentrum ogdet Pollock-esque gulvet fra Oslos T-banevogner montert på to av veggene. Imidten av rommet hadde Tallerås laget en gigantisk skulptur av stillasdeler.Dette tok besøkende inn i hans verden, man måtte oppholde segiverket forå komme seg rundt i galleriet, en forlengelse av hansouevre, og eninvitasjon inn i hans oppfatning av byens rom .Casual Maneuvre: A StepAway From Iter ikke en katalog til nevnte utstilling,men et selvstendig verk. Jeg nevner utstillingen fordi boken tar utgangspunkt iden, men gjør en vri. Der utstillingen viste byrommets hemmeligheter ogmuligheter, har Tallerås sammen med partner Ruben Steinum i boken fokusert påobjektets muligheter i bybildet. I enflaneur-eksistensde krediterer sin oppvekst i grafittimiljøet i Oslo har de gått gatelangs for åfinne objekter de kan lage midlertidige skulpturer av. Skulpturen blir byggetog dokumentert før de lar den stå og slik har Tallerås og Steinum jobbet iflere år. Den resulterende boken er en byvandring i seg selv. Bildene er deltopp og beskåret på en måte som gjør at man ofte føler man går rundt et hjørneav et bygg og bare får med seg halvparten av skulpturen for at den fortsetterpå neste side. Boken tar også leseren kronologisk fra høst til vår samt dag oggjennom natten til atter en dag. Det minner leseren på objektets midlertidigeeksistens.

Casual Maneuvre: A Step Away From It er ute på Torpedo Press nå.

Ola Rindal – Invisible (Pictures for an Untold Story)

Ola Rindal er en av mange norske fotografer somi senere år har gjort det stort i utlandet, men på mystisk vis unnsluppetsøkelyset her hjemme. Rindal har gitt ut flere bøker tidligere, og Invisibleer hans første utgivelse her hjemme siden 2007. Da er det passende atbildene hans omhandler i stor grad hjembygda hans i Fåvang, hvor Rindaloppholder seg når han ikke er hjemme og jobber i Paris. Bildene gir derimotikke leseren et klart bilde av Fåvang. Fotografiene er tåkete, ute av fokus ogdrømmeaktige, noe utgiver Bjarne Bare kaller for “Olas naturlige måte å eksperimenteremed overflate og eksponering på. Bildene hans kan se ut som en utrolig talentfullkunstner akkurat har fått sitt første kamera og ikke skjønner innstillingene.”Ogdenne kalkulerte lekenheten er også styrken til Rindal. I dagens samtidsfotohar den duse, drømmeaktige verdenen han jobber i blitt gjort til døde. Da erdet forfriskende å se noen med full kontroll over sitt element. Det er nemligikke så lett å få ting til å virke så tilfeldig og uriktig ut uten atdet ser amatørmessig ut. Rindal hjemkomst er mørk og tåkete, men kjærkommen.

Invisible (Pictures for an Untold Story) er ute igjennom Cornerkiosk Press og lanseres i kveld kl 19 på MELK.

Invisible (Pictures for an Untold Story) er ute igjennom Cornerkiosk Press og lanseres 26. Oktober på MELK.