Privilegert middelaldrende mann svarer: – Min «synsing» er resultatet av mer enn 30 års arbeid

– «Er det mulig at jeg har noe å bidra med?», spør lagdommer Rune B. Hansen.

b
a
Rune Bård Hansen, lagdommer
Cecilia Johansen skriver at hun «er så ufattelig lei av at middelaldrende menn spyr ut det de tror er kontroversielle og provoserende utsagn, men som egentlig bare ender opp med å parodiere deres egen reaksjonære og unyanserte synsing». 
 
Jeg er snart 60 år og lagdommer med god lønn, men min  «synsing» er resultatet av mer enn 30 års arbeid i politiet og som dommer. Er det mulig at jeg har noe å bidra med? Uansett har jeg som alle andre ytringsfrihet, og jeg antar at  også Cecilie Johansen vil forsvare min rett til gjøre bruk av den.  
 
Det er klart at sovevoldtekter kan være svært alvorlige, for eksempel når bedøvende stoffer tilsettes drinker eller når eldre skjenker yngre med tanke om seksuell utnyttelse. Mitt poeng er at det finnes situasjoner som er mer nyanserte, for eksempel når sterkt berusede og jevnaldrende ungdommer havner i samme seng på fest og den ene gjennomfører samleie eller fingrer eller suger den andre mens vedkommende sover. Ikke sjelden har det vært seksuell omgang mellom dem tidligere på kvelden. Jeg håper Johansen ser at det er nyanser, hvis ikke er dette forsøket på klargjøring hensiktsløst. 
Det følger av forarbeidene til endringen i straffeloven  i 2009, og etterfølgende praksis fra Høyesterett, at det er en minstestraff på fengsel i 3 år og et «normalstraffenivå» på 4 år ved alle typer voldtekter til samleie, også ved sovevoldtekt. Hvis voldtekten begås ved seksuell omgang (fingring/suging/slikking) er det ingen minstestraff, men et normalstraffenivå på fengsel i 3 år og 3 måneder. Dette innebærer at domstolene langt på vei er fratatt muligheten til å foreta den nyanseringen jeg etterlyser, og straffen blir gjerne fra 3 til 5 år uansett omstendighetene ved overgrepet. Dette setter straffutmålingen ved voldtekt i særstilling i forhold til alle andre straffebud. 
 
Det er en utbredt oppfatning blant dommere at minstestraffen er uheldig og at den – sammen med det angitte normalstraffenivået – har medført urimelig streng straff i mange tilfeller. Mener virkelig Johansen at ungdommer ned til 18 år skal settes i fengsel i flere år uansett karakteren av og omstendighetene ved overgrepet?
Eksempelvis at en jente på 20 år skal sone fengselsstraff i 3 år og 3 måneder for å ha suget en gutt mens han sov? Det mener ikke jeg, og det er et trist brudd på vår tradisjon for humane straffer når Stortinget og Høyesterett har fastsatt et straffenivå som resultere i slike avgjørelser. Det er et resultat av forståelig politisk press på bakgrunn av at straffenivået  var alt for lavt tidligere, men dessverre har pendelen svingt alt for langt i motsatt retning.  
Det er tragisk at ingen ansvarlig innen domstolene eller påtalemyndigheten har hatt mot til å protestere mot dette. Unyansert og alt for streng straff verken forebygger eller leger. Min erfaring er at det viktige for fornærmede er at hun/han blir trodd og at det blir en følbar reaksjon. Det hjelper ingen at livet ødelegges for gjerningspersonen. 
 
Til slutt viser jeg til hva Høyesterettsdommer Kirsti Coward uttalte til Morgenbladet 27. september 2013: «Jeg har kjempet mot strengere straffer, men nå beveger Norge seg i en annen retning. Sovevoldtekt, hvor to nokså fulle ungdommer havner i samme seng sammen, kan føre til streng straff for gutten. Jeg er redd for at få ønsker å differensiere, og at det rådende syn blant politikere er at man ikke får straffet alle strengt nok.»
Delta i debatten? Send mail til debattredaktør Vilde Imeland på imeland[at]nd.no