Ingen tør å være sinte

b
a

Vi er et veloppdragent land. Å miste besinnelsen i Norge erlitt det samme som å være tjukk, det oppfattes som mangel på selvbeherskelse.Mennesker som blir sinte i offentligheten må si unnskyld. Mennesker som blirsinte og må i retten får diagnoser. Og alle som klikker over en algoritme harADHD. Nei da, fullt så ille er det ikke. Det var et forsøk på å provosere slikvi driver med her i avisa. Men ikke bli sint! Eller bli det. For kanskje kannoe blomstre?

Er sinne bare destruktivt, psykiater Per Olav Næss?

– Både og. Sinne i forbindelse med selvavgrensning er ennaturlig og i og for seg adekvat affekt, hvis du skal ta vare på egne grenser.Men et mer predatorisk sinne, altså når du går til angrep på andre, er ikke en spesieltgod affekt. Og så kan man jo spørre om selvavgrensing faktisk er sinne. Vi harikke så veldig mange ord i det norske språket som beskriver nyanser av sinne.

Er sinne alltid en reaksjon?

– Oi, nå må jeg tenke meg om her … Ja, det skjer jo i enkontekst. Så det er alltid en reaksjon på en eller annen provokasjon. Å reageremed sinne er ikke bare en konsekvens av hva du har opplevd, det er også en konsekvensav den måten du opplever verden på. Det kan være en beskyttelse. For eksempel erdet en nær sammenheng mellom sinne og depresjon. Depresjon, eller tristhet, er joen affekt vi i veldig liten grad orker å leve med. Og en måte å uttrykke det påkan være sinne.

Apropos depresjon, veldig mange kreative og artistiske folkhar mye temperament …

– Ja, men da bruker du ordet sinne om temperament.

Og det bør jeg unngå?

– Ja. Temperament er hele den reaksjonsmåten du har tilrådighet, og måten du blir oppfattet på. Sinne handler om evnen til å holde påaffekt. Om det står dårligere til hos de med et kreativt sinn akkurat der, detvet jeg ikke.

Så kreativitet og sinne er ikke Batman og Robin? Altså, denene gjør den andre sterkere?

Erkreativitet og sinne Batman og Robin?

– Nei, det vil jeg ikke si. Kreativitet er et uttrykksbehov,og en evne til å ha en kanal du kan bruke.

Men er ikke sinne også det? Et uttrykksbehov og en kanal?

– Det er i hvert fall ikke to begreper som ligger helt oppåhverandre. Det kan godt hende det er en viss sammenheng uten at jeg har tenktnok igjennom det. Det gjelder å ha alternative kanaler, og der kan jokreativitet komme inn i bildet.

Mange argumenterer for at den hyppige ADHD-diagnostiseringen– og i noen tilfeller medisineringen – av barn og unge “temmer” deres naturligeutløp for aktivitet og kreativitet – i den hensikt å lose dem gjennom det offentligeskolesystemet.

– Det er riktig, kan du si, på grunn av vår livsform og deforventningene vi har til prestasjoner og læring osv. Det som er typisk forpersoner med ADHD er at de har konsentrasjonsproblemer, det som kalles ADD, og hyperaktivitet,altså at de blir veldig rastløse og urolige. Jeg har sett mange eksempler på atfolk klarer å kanalisere disse tingene gjennom ulike aktiviteter, for eksempeli idrett eller kreative virksomheter.

Så kanalisering er bedre enn medisinering?

– Medisineringen har to sider, det ene er at den økeroppmerksomheten for de som har lite av det, det andre er at de får en viss kontrollover utløpet. Samtidig er det ikke noe tvil om at medisiner også hemmer en del aktivitet.Men problemet med for eksempel ADHD er at aktiviteten er destruktiv og lite produktivfor individet selv. Hvis du går inn i en type samspill hvor du kan utnytteuroen eller hyperaktiviteten på en positiv måte, så er jo det bare en fordel.